ย้อนอดีต –ประวัติการฝึกวิชาชีพและนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์

 

          ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 1 – 11 มีนาคม 2522 รวม 11 วัน ณ บริเวณสวนอัมพร ในครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน เรือนจำและทัณฑสถานมาร่วมงานจำนวน 87 แห่ง จำหน่ายสินค้าได้เป็นเงิน 18,872,770.00 บาท

 

          ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2523 รวม 11 วัน ณ บริเวณสวนอัมพร โดยมี ฯพณฯ นายเชาวัศ สุดลาภา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน จำหน่ายสินค้าได้เป็นเงิน 40,511,770.00 บาท

 

          ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 22 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2524  รวม 11 วัน บริเวณสวนอัมพร โดยมี ฯพณฯ นายประเทือง กีรติบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เรือนจำและทัณฑสถานมาร่วมงาน จำนวน 102 แห่ง จำหน่ายสินค้าได้ 52,567,886.50 บาท

 

          ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 18 – 28 กุมภาพันธ์ 2525 รวม 11 วัน ณ บริเวณสวนอัมพร โดยมี ฯพณฯ พลเอก สิทธิ์ จิรโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เรือนจำและทัณฑสถานมาร่วมงาน จำนวน 102 แห่ง จำหน่ายสินค้าได้เป็นเงิน 59,169,896.75 บาท

 

 

 

 

           ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 10 – 20 กุมภาพันธ์ 2526 รวม 11 วัน ณ บริเวณสวนอัมพร โดยมี ฯพณฯ พลเอก สิทธิ์ จิรโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เรือนจำและทัณฑสถานมาร่วมงาน จำนวน 105 แห่ง จำหน่ายสินค้าได้เป็นเงิน 71,909,229.15 บาท

 

          ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2527 รวม 11 วัน ณ บริเวณสวนอัมพร โดยมี ฯพณฯ พลเอก สิทธิ์ จิรโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เรือนจำและทัณฑสถานมาร่วมงานจำนวน 107 แห่ง จำหน่ายสินค้าได้เป็นเงิน 95,345,681.90 บาท

 

          ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2528 รวม 11 วัน ณ บริเวณสวนอัมพร โดยมี ฯพณฯพลเอก สิทธิ์ จิรโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน จำหน่ายสินค้าได้เป็นเงิน 112,153,976.35 บาท

 

          ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2529   รวม 11วัน ณ บริเวณสวนอัมพร โดยมี ฯพณฯพลเอก สิทธิ์ จิรโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เรือนจำและทัณฑสถานมาร่วมงาน จำนวน 108 แห่ง จำหน่ายสินค้าได้เป็นเงิน 111,878,873.82 บาท

 

          ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2530 รวม 11 วัน ณ บริเวณสวนอัมพร โดยมี ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และ ฯพณฯ พลเอก ประจวบ สุนทรางกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน เรือนจำและทัณฑสถานมาร่วมงาน จำนวน 112 แห่ง จำหน่ายสินค้าได้เป็นเงิน 124,389,997.50 บาท

 

          ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 19 – 29 กุมภาพันธ์ 2531 รวม 11 วัน ณ บริเวณสวนอัมพร โดยมี ฯพณฯ พลเอก ประจวบ สุนทรางกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน เรือนจำและทัณฑสถานมาร่วมงาน จำนวน 107 แห่ง จำหน่ายสินค้าได้ เป็นเงิน 117,145,808.90 บาท

 

 

 

 

          ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2532 รวม 11 วัน ณ บริเวณสวนอัมพร โดยมี ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เรือนจำและทัณฑสถานมาร่วมงานจำนวน 110 แห่ง จำหน่ายสินค้าได้เป็นเงิน 130,111,272.40 บาท

 

          ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 17 – 25 กุมภาพันธ์ 2533 รวม 9 วัน ณ บริเวณสวนอัมพร โดยมี ฯพณฯ นายบรรหาร ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเรือนจำและทัณฑสถานมาร่วมงาน จำนวน 99 แห่ง จำหน่ายสินค้าได้เป็นเงิน 139,536,470.50 บาท

 

          ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 16 – 24 กุมภาพันธ์ 2534 รวม 9 วัน ณ บริเวณสวนอัมพร โดยมี ฯพณฯ นายวัฒนา อัศวเหม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เรือนจำและทัณฑสถานมา ร่วมงาน จำนวน 100 แห่ง จำหน่ายสินค้าได้เป็นเงิน 138,162,654.50 บาท

 

          ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 11 – 17 มกราคม 2535 รวม 7 วัน ณ บริเวณสวนอัมพร โดยมี ฯพณฯ พล.อ.อ.อนันต์ กลินทะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เรือนจำและทัณฑสถานมาร่วมงานจำนวน 98 แห่ง จำหน่ายสินค้าได้เป็นเงิน 117,311,820.50 บาท

 

          ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2536 รวม 11 วัน ณ บริเวณสวนอัมพร โดย ฯพณฯ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เรือนจำและทัณฑสถานมาร่วมงานจำนวน 102 แห่ง จำหน่ายสินค้าได้เป็นเงิน 102,413,242.00 บาท

 

          ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 10 – 19 มิถุนายน 2537 รวม 11 วัน ณ บริเวณสวนอัมพร โดยมี ฯพณฯ นายสุทัศน์ เงินหมื่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เรือนจำและทัณฑสถานมา ร่วมงานจำนวน 106 แห่ง จำหน่ายสินค้าได้เป็นเงิน 93,442,122.50 บาท

 

          ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 28 กันยายน – 8 ตุลาคม 2538 รวม 11 วัน ณ บริเวณสวนอัมพร โดยมี ฯพณฯ นายบรรหาร ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เรือนจำและทัณฑสถานมาร่วมงานจำนวน 107 แห่ง จำหน่ายสินค้าได้ป็นเงิน 94,301,244.00 บาท

 

          ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 10 – 19 กุมภาพันธ์ 2539 รวม 10 วัน ณ บริเวณสวนอัมพร โดยมี ฯพณฯ พล.ต.ศรชัย มนตรีวัต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เรือนจำและทัณฑสถานมา ร่วมงานจำนวน 95 แห่ง จำหน่ายสินค้าได้เป็นเงิน 66,736,947.00 บาท

 

          ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2540 รวม 11 วัน ณ บริเวณสวนอัมพร โดยมี ฯพณฯ นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เรือนจำและ ทัณฑสถานมาร่วมงานจำนวน 105 แห่ง จำหน่ายสินค้าได้เป็นเงิน 80,847,156.00 บาท

 

          ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 10 – 20 ธันวาคม 2541 รวม 11 วัน ณ บริเวณสวนอัมพร ในครั้งนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานฯ เรือนจำและทัณฑสถานมาร่วมงาน จำนวน 108 แห่ง จำหน่ายสินค้าได้เป็นเงิน 63,292,992.00 บาท

 

          ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2542 รวม 11 วัน ณ บริเวณสนามหน้า เรือนจำกลางคลองเปรม โดยมี ฯพณฯ นายวัฒนา อัศวเหม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เรือนจำและทัณฑสถานมาร่วมงานจำนวน 115 แห่ง จำหน่ายสินค้าได้เป็นเงิน 53,541,312.75 บาท

 

          ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2543 รวม 11 วัน ณ บริเวณสนามหน้า เรือนจำกลางคลองเปรม โดยมี ฯพณฯ ร้อยตำรวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน จำหน่ายสินค้าได้เป็นเงิน 59,137,766.50 บาท

 

          ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 3 – 13 สิงหาคม 2544  รวม 11 วัน ณ บริเวณสนามหน้าเรือนจำกลาง คลองเปรม โดยมี ฯพณฯ ร้อยตำรวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เรือนจำและทัณฑสถานมาร่วมงานจำนวน 97 แห่งจำหน่ายสินค้าได้เป็นเงิน 40,507,846.00 บาท

 

          ครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2545 รวม 11 วัน ณ บริเวณสนามหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม โดยมี ฯพณฯ นายไพโรจน์ พรหมสาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เรือนจำและทัณฑสถานมาร่วมงานจำนวน 108 แห่ง จำหน่ายสินค้าได้ 52,018,101.00 บาท

 

          ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 2 – 12 สิงหาคม 2544 รวม 11 วัน ณ บริเวณสนามหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม โดยมี ฯพณฯ ร้อยตำรวจเอก ปุรชัย เปี่ยมสมบูรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เรือนจำและทัณฑสถานมาร่วมงานจำนวน 104 แห่งจำหน่ายสินค้าได้เป็นเงิน 51,396,941.21 บาท

 

          ครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2546 รวม 11 วัน ณ บริเวณสนามหน้ากลุ่มเรือนจำและทัณฑสถานลาดยาว โดยมี ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) เป็นประธาน เรือนจำ/ทัณฑสถานมาร่วมงานจำนวน 114 แห่ง จำหน่ายสินค้าได้เป็นเงิน 57,036,166.25 บาท

 

          ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 8 – 18 สิงหาคม 2546 รวม 11 วัน ณ บริเวณสนามหน้ากลุ่มเรือนจำและทัณฑสถานลาดยาว โดยมี ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา ) เป็นประธาน เรือนจำ/ทัณฑสถานมาร่วมงานจำนวน 118 แห่ง จำหน่ายสินค้าได้เป็นเงิน 52,573,967.50 บาท

 

         ครั้งที่ 36 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 4 เมษายน 2547 และ ครั้งที่ 37 จัดระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 6 กันยายน 2547 ณ บริเวณสนามหน้ากลุ่มเรือนจำและทัณฑสถานลาดยาวกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

หนังสืออ้างอิง/แหล่งค้นคว้า

 • หนังสือประวัติการราชทัณฑ์ 200 ปีกรมราชทัณฑ์ กระทรวง มหาดไทย
  จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
  โรงพิมพ์ราชทัณฑ์ เรือนจำกลางคลองเปรม 2525
 • หนังสือ 91 ปีมหาดไทย จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนา
  กระทรวงมหาดไทย ครบรอบปีที่ 91 จัดพิมพ์ที่โรงพิมพ์รุ่งเรืองรัตน์
  โทร 0 2222 1268, 0 2221 7299
 • หนังสือสรุปผลงานกระทรวงมหาดไทยในรอบ 1 ปี จัดพิมพ์เนื่องใน
  วโรกาสฉลองศิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี พุทธศักราช 2539
  จัดพิมพ์ที่โรงพิมพ์พิมพ์ดี โทร 0 2278 0217, 0 2271 0753
 • ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย
 • ห้องสมุดสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์
 • ส่วนบริหารแรงงานและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ สำนักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์
 • ส่วนส่งเสริมการฝึกวิชาชีพ สำนักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ 

 

{jcomments on}

Home » ย้อนอดีต –ประวัติการฝึกวิชาชีพและนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์

Like this article?