แปลกแต่จริง: อัตราการติดคุกของคนอินเดียกับอเมริกา

altเป็นที่ทราบกันว่า ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คงจะหนีไม่พ้นจีน  ปัจจุบันจีนมีพลเมืองทั้งสิ้นประมาณ 1,300 ล้านคน ตามมาติดๆได้แก่ประเทศอินเดีย 1,100 ล้านคน ส่วนอันดับสามทิ้งห่างจากสองประเทศแรกเยอะ คือสหรัฐเมริกา มีประชากรอยู่ที่ประมาณ 300 ล้านคน  อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบความเจริญระหว่างสามประเทศนี้แล้ว อเมริกาได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เป็นมหาอำนาจของโลกในทุกๆด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และการทหาร ซึ่งน่าจะมีอัตราส่วนของประชากรที่ถูกจำคุกน้อยกว่าจีนและอินเดีย สมมติฐานนี้เป็นการพิจารณาจากสามัญสำนึกหรือความรู้สึกทั่วๆไปจากสภาพที่ปรากฎซึ่งไม่เป็นไปตามหลักวิชาการนัก…


แต่จากการศึกษาของ  International Centre for Prison Studies  ปรากฎว่าสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีสัดส่วนของนักโทษต่อประชากรมากที่่สุดในโลก มีจำนวนนักโทษ 760 คนต่อประชากร 100,000 คน ในขณะที่จีนมีนักโทษ 119 คนต่อประชากร 100,000 คน ความแตกต่างระหว่างจำนวนนักโทษของจีนและอเมริกา แม้จะแตกต่างกัน แต่ก็ไม่น่าจะผิดความคาดหมายนัก  แต่เมื่อดูข้อมูลประชากรของอินเดีย พบว่ามีนักโทษเพียง 33 คนต่อประชากร 100,000 คนเท่านั้น ซึ่งต่ำกว่าอเมริกามากกว่า 20 เท่า ปัจจัยที่ทำให้สัดส่วนของคนติดคุกในสหรัฐอเมริกาและอินเดีย แตกต่างกันอย่างน่าพิศวง น่าจะมีอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์แล้ว ปัจจัยหนึ่งที่นักสังคมวิทยาให้ความสนใจนำมาศึกษาได้แก่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกฎศีลธรรม (Mores)

จารีตหรือกฎศีลธรรม (Mores)  เป็นส่วนหนึ่งซึ่งช่วยในการจัดระเบียบสังคม เป็นบันทัดฐานทางaltสังคมที่มีศีลธรรมเข้ามาเกี่ยวด้วย มีข้อห้ามและข้อควรกระทำ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อสวัสดิภาพของสังคม หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกตำหนิ ดูหมิ่นเหยียดหยามจากสังคม เช่น พ่อแม่ต้องเลี้ยงดูบุตร ผู้ที่แข็งแรงกว่าต้องไม่รังแกคนอ่อนแอกว่า ชายและหญิงต้องเข้าพิธีมงคลสมรสตามประเพณี เป็นต้น

นักสังคมวิทยาเชื่อว่า กฎศีลธรรม มีศักยภาพในการควบคุมสังคมได้ดีที่สุด ดีกว่ากฎหมาย (Law) เพราะหากสมาชิกในสังคมเชื่อในกฎศีลธรรม พฤติกรรมที่ผิดจะกระเทือนความรู้สึกมาก ใครเจอกฎศีลธรรมเล่นงานบางครั้งต้องสะเทือนใจไปตลอดชีวิต เช่น บางคนไร้สติเผลอไปทุบตีพ่อแม่จนสลบ พ่อข่มขืนลูก นำลูกล่ามโซ่ หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ขัดกับกฎศีลธรรม ความรู้สึกผิดหรือตราบาปจะติดตัวไปตลอด หรือคนที่โกง ลักขโมยเขามาแม้ใครไม่รู้แต่ตัวเองก็รู้และคิดอยู่ตลอดเวลา จึงมีผลให้มนุษย์พยายามควบคุมตัวเอง หากสมาชิกในสังคมเคารพสำนึกในเรื่องของกฎศีลธรรมแล้ว กฎหมายก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลย  กฎหมายจึงมีไว้สำหรับจัดการกับคนในสังคมที่ขาดความยึดมั่นในกฎศีลธรรมนั่นเอง อินเดีย ได้ชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดของศาสนาหลาย ๆ ศาสนา ผู้คนค่อนข้างเชื่อถือในเรื่องบาปบุญคุณโทษ นรก-สวรรค์ ยึดมั่นในหลักศาสนาของตน หากพิจารณาในแง่นี้จึงไม่น่าแปลกใจที่อินเดียมีอัตราส่วนของนักโทษต่อประชากรที่ค่อนข้างต่ำ…

สำหรับประเทศไทยของเรา อัตราการถูกจำคุก (Incarceration Rate) ในปี พ.ศ.2550 ต่อประชากร 100,000 คน อยู่ที่ 257 คน อันดับที่ 47 ของโลกครับ.. 

ภาพจากอินเตอร์เน็ต

{jcomments on}

Home » แปลกแต่จริง: อัตราการติดคุกของคนอินเดียกับอเมริกา

Like this article?