ข่าว/ประชาสัมพันธ์

การประชุมหารือร่วมกับสถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน.

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 กองพัฒนาพฤตินิสัย ได้จัดประช …

การประชุมหารือร่วมกับสถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. Read More »

ผอ.กองพัฒนาพฤตินิสัย เข้าติดตามผลการดำเนินงานเรือนจำการศึกษา

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 นายสมรัตน์ เข็มศิริ ผู้อำนวย …

ผอ.กองพัฒนาพฤตินิสัย เข้าติดตามผลการดำเนินงานเรือนจำการศึกษา Read More »

การพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 กรมราชทัณฑ์และสำนักงานคณะกรร …

การพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล Read More »

การเสด็จฯทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ปีงบประมาณ 2563

ในมงคลสมัยที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรั …

การเสด็จฯทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ปีงบประมาณ 2563 Read More »