ข่าว/ประชาสัมพันธ์

การประชุมโครงการนำร่องส่งเสริมการมีงานทำของผู้พ้นโทษ

สืบเนื่องจากกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงแรงงาน ได้มีนโยบา …

การประชุมโครงการนำร่องส่งเสริมการมีงานทำของผู้พ้นโทษ Read More »

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารงานห้องสมุด

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารงานห้องสม …

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารงานห้องสมุด Read More »

การติดตามผลการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริฯ

นายสุวิทย์ อิ้งทอง ผู้อำนวยการส่วนบริหารยุทธศาสตร์ สำนั …

การติดตามผลการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริฯ Read More »

กิจกรรม “สัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย ประจำปี 2555”

  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555  ผู้แทนจากบริษัท ไปรษณีย์ไ …

กิจกรรม “สัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย ประจำปี 2555” Read More »

การศึกษาดูงานที่บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)

กรมราชทัณฑ์ และบริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด(มหาชน) มีโ …

การศึกษาดูงานที่บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) Read More »