จำนวนผู้ต้องขัง จำแนกตามวุฒิการศึกษา (รกศ.5)
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์
ภาคการศึกษาที่ 2/2564
  
เรือนจำที่รายงาน : 102 แห่ง
ไม่รู้หนังสือ 11,387 คน
ประถมศึกษา 64,354 คน
มัธยมศึกษาตอนต้น 55,030 คน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 35,134 คน
อนุปริญญา/ปวส. 7,737 คน
ปริญญาตรี 4,909 คน
สูงกว่าปริญญาตรี 452 คน
รวมทั้งสิ้น 179,003 คน
สถิติรายเรือนจำ
ที่ เรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวนผู้ต้องขังแยกตามวุฒิการศึกษา รวมทั้งสิ้น
ไม่รู้หนังสือ ประถมฯ ม.ต้น ม.ปลาย/ปวช. อนุปริญญา/ปวส. ป.ตรี สูงกว่า ป.ตรี
1.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง474189517711123288280455876
2.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น-405773-1-171
3.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี8553753721650611432
4.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา18660438201186-1341
5.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง261782772424512-780
6.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง9322223497167-669
7.ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง1239769394395722-2556
8.ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช1507736843079846142072
9.ทัณฑสถานหญิงกลาง253858999923266482743855
10.ทัณฑสถานหญิงชลบุรี5030923820250343886
11.ทัณฑสถานหญิงธนบุรี5422219814533444700
12.ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา5334869758515078-1911
13.ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก25174173157483810625
14.ทัณฑสถานหญิงสงขลา9223819320241496821
15.ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่44448031717211312371656
16.ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น358754351-185
17.เรือนจำกลางกำแพงเพชร10910329964641414642792
18.เรือนจำกลางขอนแก่น2151253159060828273184039
19.เรือนจำกลางคลองเปรม-78166278-297-819
20.เรือนจำกลางคลองไผ่516154212241071248140114752
21.เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา2710669581217331-2276
22.เรือนจำกลางชลบุรี1052152205289315067105429
23.เรือนจำกลางตาก50152251-7-145
24.เรือนจำกลางนครพนม19515039325421033743316
25.เรือนจำกลางนครราชสีมา3581981810322078-2919
26.เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช346224718071151230186175984
27.เรือนจำกลางบางขวาง80185315551152373340345387
28.เรือนจำกลางปัตตานี4341019473253531812251
29.เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา-8175131185-310
30.เรือนจำกลางพัทลุง31602371294572911385
31.เรือนจำกลางระยอง425218018039982199895732
32.เรือนจำกลางราชบุรี21815141054688665963605
33.เรือนจำกลางลำปาง114634759513944742165
34.เรือนจำกลางสงขลา2151440874690977943399
35.เรือนจำกลางสมุทรปราการ1872146154670012899124818
36.เรือนจำกลางสมุทรสงคราม109477278149191721051
37.เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี11512388785641095542963
38.เรือนจำกลางอุบลราชธานี24255915048901107775171
39.เรือนจำกลางเชียงราย11291073126695619665194704
40.เรือนจำกลางเชียงใหม่2873679158793488538537760
41.เรือนจำกลางเพชรบุรี111594539317201731601
42.เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี3271055550274272422259
43.เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์551277873563672122858
44.เรือนจำจังหวัดจันทบุรี106711460270461221607
45.เรือนจำจังหวัดชัยนาท3019317015012010-673
46.เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ404555304514520-1541
47.เรือนจำจังหวัดตรัง2311093669313723912418
48.เรือนจำจังหวัดตราด361728----81
49.เรือนจำจังหวัดนครนายก32227170114443-590
50.เรือนจำจังหวัดนนทบุรี51777577181363421658
51.เรือนจำจังหวัดนราธิวาส35765527-1-194
52.เรือนจำจังหวัดน่าน88330301454503121256
53.เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ-2646695824315-1573
54.เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์81041151092851370
55.เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์833155141-6-343
56.เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา162813764335884412207
57.เรือนจำจังหวัดพะเยา3319427824919132788
58.เรือนจำจังหวัดพังงา-13711117913701252426
59.เรือนจำจังหวัดพิจิตร55446508343591711429
60.เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก401120999586504172843
61.เรือนจำจังหวัดภูเก็ต751009756385557432357
62.เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม71721724514814872166
63.เรือนจำจังหวัดยโสธร-565124252-221
64.เรือนจำจังหวัดระนอง5225061365-179
65.เรือนจำจังหวัดลำพูน50473721450763211803
66.เรือนจำจังหวัดสกลนคร-645957-2-182
67.เรือนจำจังหวัดสตูล98441284228202411096
68.เรือนจำจังหวัดสระบุรี27535262331-228
69.เรือนจำจังหวัดสระแก้ว85404373200321611111
70.เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี663144423217215-1230
71.เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี-207265-8-165
72.เรือนจำจังหวัดสุโขทัย-425477---173
73.เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู31556210155--304
74.เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์1054226114059122-1656
75.เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี472652181542210-716
76.เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์1616896373365320-1896
77.เรือนจำจังหวัดเลย88574345282342411348
78.เรือนจำจังหวัดแพร่23256453374553421197
79.เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน28292520---102
80.เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร330591478444135369532400
81.เรือนจำพิเศษธนบุรี733512198721223776
82.เรือนจำพิเศษพัทยา219961869454854742639
83.เรือนจำพิเศษมีนบุรี921587963327787283127
84.เรือนจำอำเภอชัยบาดาล1750534217640--1080
85.เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า-2591873286-492
86.เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ125127103152219-537
87.เรือนจำอำเภอธัญบุรี16463362-4-161
88.เรือนจำอำเภอนางรอง15601454305382211436
89.เรือนจำอำเภอนาทวี30210155993074430-2297
90.เรือนจำอำเภอบัวใหญ่15141773554-9-1492
91.เรือนจำอำเภอฝาง146217270229145-881
92.เรือนจำอำเภอพล-14262712--79
93.เรือนจำอำเภอรัตนบุรี-148893-14-209
94.เรือนจำอำเภอสวรรคโลก321761741411312-548
95.เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน1387004362588451-1667
96.เรือนจำอำเภอสีคิ้ว61446110-6-182
97.เรือนจำอำเภอหล่มสัก15371406226204-1042
98.เรือนจำอำเภอเกาะสมุย3724520512025181651
99.เรือนจำอำเภอเทิง81265279211311-868
100.เรือนจำอำเภอเบตง28130644714-274
101.เรือนจำอำเภอแม่สอด383727153781595
102.เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง-863---17
รวมทั้งสิ้น 11,387 64,354 55,030 35,134 7,737 4,909 452 179,003