จำนวนผู้ต้องขังนักศึกษา มสธ.
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
(Business Information Technology)
(ข้อมูล เดือนเมษายน 2564 )
ที่ เรือนจำ/ทัณฑสถาน ชาย หญิง รวม
1ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง1-1
2ทัณฑสถานหญิงกลาง-22
3ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา-11
4เรือนจำกลางคลองเปรม20-20
5เรือนจำกลางคลองไผ่1-1
6เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา1-1
7เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช5-5
8เรือนจำกลางบางขวาง13-13
9เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา1-1
10เรือนจำกลางพิษณุโลก2-2
11เรือนจำกลางยะลา1-1
12เรือนจำกลางระยอง1-1
13เรือนจำกลางสงขลา2-2
14เรือนจำกลางสมุทรปราการ2-2
15เรือนจำกลางอุบลราชธานี1-1
16เรือนจำกลางเขาบิน1-1
17เรือนจำกลางเชียงราย3-3
18เรือนจำกลางเพชรบุรี1-1
19เรือนจำจังหวัดจันทบุรี1-1
20เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์1-1
21เรือนจำจังหวัดปทุมธานี7-7
22เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี1-1
23เรือนจำจังหวัดภูเก็ต1-1
24เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม-11
25เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร1-1
26เรือนจำจังหวัดลำพูน-22
27เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร1-1
28เรือนจำจังหวัดสุโขทัย1-1
29เรือนจำจังหวัดหนองคาย4-4
30เรือนจำพิเศษธนบุรี4-4
31เรือนจำพิเศษพัทยา2-2
32เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี1-1
33เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า1-1
34เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ1-1
35เรือนจำอำเภอนางรอง1-1
36เรือนจำอำเภอหล่มสัก1-1
รวมทั้งสิ้น 85 6 91