จำนวนผู้ต้องขังนักศึกษา มสธ.
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
(Business Information Technology)
(ข้อมูล เดือนกุมภาพันธ์ 2567 )
ที่ เรือนจำ/ทัณฑสถาน ชาย หญิง รวม
1ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง1-1
2ทัณฑสถานหญิงกลาง-22
3เรือนจำกลางคลองเปรม20-21
4เรือนจำกลางคลองไผ่1-1
5เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา1-1
6เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช4-4
7เรือนจำกลางบางขวาง13-13
8เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา1-1
9เรือนจำกลางพิษณุโลก2-2
10เรือนจำกลางยะลา1-1
11เรือนจำกลางระยอง1-1
12เรือนจำกลางสงขลา2-2
13เรือนจำกลางสมุทรปราการ2-2
14เรือนจำกลางอุบลราชธานี1-1
15เรือนจำกลางเขาบิน1-1
16เรือนจำกลางเชียงราย3-3
17เรือนจำกลางเพชรบุรี1-1
18เรือนจำจังหวัดจันทบุรี1-1
19เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์1-1
20เรือนจำจังหวัดปทุมธานี6-6
21เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี1-1
22เรือนจำจังหวัดภูเก็ต1-1
23เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม-11
24เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร1-1
25เรือนจำจังหวัดลำพูน-22
26เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร1-1
27เรือนจำจังหวัดสุโขทัย--1
28เรือนจำจังหวัดหนองคาย4-4
29เรือนจำพิเศษธนบุรี4-4
30เรือนจำพิเศษพัทยา2-2
31เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี1-1
32เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า1-1
33เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ1-1
34เรือนจำอำเภอนางรอง1-1
35เรือนจำอำเภอหล่มสัก1-1
รวมทั้งสิ้น 82 5 89