สรุปจำนวนนักเรียนสายสามัญ
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์
ภาคการศึกษาที่ 2/2563

  

ดูข้อมูลรายเรือนจำ
เรือนจำที่รายงาน : 10 แห่ง
สถิตินักเรียนสายสามัญ (ไม่แยกประเภท)
ระดับการศึกษา ผู้เข้าสอบ ผู้สอบผ่าน ผู้จบหลักสูตร ร้อยละ
ผู้ไม่รู้หนังสือ21120119695.26
ประถมศึกษา4083448384.31
มัธยมศึกษาตอนต้น86478818291.20
มัธยมศึกษาตอนปลาย84478718093.25
รวมทั้งสิ้น2,3272,12064191.10
สถิตินักเรียนสายสามัญ (เฉพาะนักโทษเด็ดขาด)
ระดับการศึกษา ผู้เข้าสอบ ผู้สอบผ่าน ผู้จบหลักสูตร ร้อยละ
ผู้ไม่รู้หนังสือ21120119695.26
ประถมศึกษา4063428384.24
มัธยมศึกษาตอนต้น86478818291.20
มัธยมศึกษาตอนปลาย84478718093.25
รวมทั้งสิ้น2,3252,11864191.10
สถิตินักเรียนสายสามัญ (จำแนกตามเพศ)
ระดับการศึกษา ผู้เข้าสอบ ผู้สอบผ่าน ผู้จบหลักสูตร ร้อยละ
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ผู้ไม่รู้หนังสือ102109981039210495.26
ประถมศึกษา288120231113731084.31
มัธยมศึกษาตอนต้น6182465522361394391.20
มัธยมศึกษาตอนปลาย6152295652221324893.25
รวมทั้งสิ้น1,6237041,44667443620591.10
สถิตินักเรียนสายสามัญ (จำแนกตามประเภทผู้ต้องขัง)
ระดับการศึกษา ผู้เข้าสอบ ผู้สอบผ่าน ผู้จบหลักสูตร ร้อยละ
ระหว่าง เด็ดขาด ระหว่าง เด็ดขาด ระหว่าง เด็ดขาด
ผู้ไม่รู้หนังสือ-211-201-19695.26
ประถมศึกษา24062342-8384.31
มัธยมศึกษาตอนต้น-864-788-18291.20
มัธยมศึกษาตอนปลาย-844-787-18093.25
รวมทั้งสิ้น22,32522,118-64191.10