สรุปจำนวนนักเรียนสายสามัญ
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์
ภาคการศึกษาที่ 2/2564

  

ดูข้อมูลรายเรือนจำ
เรือนจำที่รายงาน : 98 แห่ง
สถิตินักเรียนสายสามัญ (ไม่แยกประเภท)
ระดับการศึกษา ผู้เข้าสอบ ผู้สอบผ่าน ผู้จบหลักสูตร ร้อยละ
ผู้ไม่รู้หนังสือ1,7061,6251,18695.25
ประถมศึกษา4,8584,7601,21397.98
มัธยมศึกษาตอนต้น6,5076,3121,63797.00
มัธยมศึกษาตอนปลาย6,0885,8931,42996.80
รวมทั้งสิ้น19,15918,5905,46597.03
สถิตินักเรียนสายสามัญ (เฉพาะนักโทษเด็ดขาด)
ระดับการศึกษา ผู้เข้าสอบ ผู้สอบผ่าน ผู้จบหลักสูตร ร้อยละ
ผู้ไม่รู้หนังสือ1,6681,5881,17795.20
ประถมศึกษา4,8384,7431,20798.04
มัธยมศึกษาตอนต้น6,4356,2921,63097.78
มัธยมศึกษาตอนปลาย6,0645,8711,42496.82
รวมทั้งสิ้น19,00518,4945,43897.31
สถิตินักเรียนสายสามัญ (จำแนกตามเพศ)
ระดับการศึกษา ผู้เข้าสอบ ผู้สอบผ่าน ผู้จบหลักสูตร ร้อยละ
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ผู้ไม่รู้หนังสือ1,2484581,18743890228495.25
ประถมศึกษา3,5691,2893,4781,28290530897.98
มัธยมศึกษาตอนต้น5,3451,1625,1611,1511,41222597.00
มัธยมศึกษาตอนปลาย4,9541,1344,7881,1051,21221796.80
รวมทั้งสิ้น15,1164,04314,6143,9764,4311,03497.03
สถิตินักเรียนสายสามัญ (จำแนกตามประเภทผู้ต้องขัง)
ระดับการศึกษา ผู้เข้าสอบ ผู้สอบผ่าน ผู้จบหลักสูตร ร้อยละ
ระหว่าง เด็ดขาด ระหว่าง เด็ดขาด ระหว่าง เด็ดขาด
ผู้ไม่รู้หนังสือ381,668371,58891,17795.25
ประถมศึกษา204,838174,74361,20797.98
มัธยมศึกษาตอนต้น726,435206,29271,63097.00
มัธยมศึกษาตอนปลาย246,064225,87151,42496.80
รวมทั้งสิ้น15419,0059618,494275,43897.03