หน้าแรก บทความ ความรู้ทางการศึกษา องค์ประกอบศิลป์

PostHeaderIcon องค์ประกอบศิลป์

องค์ ประกอบศิลป์ เป็นประกอบของการเห็นที่เกี่ยวกับการรับรู้ทางการเห็นของมนุษย์ และศิลปินนำเอาส่วนประกอบทางศิลปะแต่ละอย่างมาจัดวางเข้าด้วยกัน ให้มีความเหมาะสม น่าสนใจ เกิดความงามชวนประทับใจ องค์ประกอบศิลป์มี 7 องค์ประกอบ ได้แก่

  • จุด  เป็นองค์ประกอบที่มีขนาดเล็ก ไม่มีมิติ จุดเมื่ออยู่ในพื้นที่ว่างจะมีผลต่อความรู้สึกของผู้ดู และเมื่อนำจุดมาเรียงต่อกันจะกลายเป็นเส้น จุดที่รวมตัวกันอย่างหนาแน่นและค่อยกระจายตัวออกไปจะทำให้เกิดน้ำหนัก
  • เส้น เป็นสื่อแสดงขอบเขตของภาพ ขอบเขตของรูปร่าง รูปทรง ขนาดและทิศทางเส้นมีลักษณะ 2 อย่าง ได้แก่เส้นตรงและเส้นโค้ง  เส้นตรง เป็นเส้นที่แสดงถึงความสง่า เข้มแข็ง ความรู้สึกมั่นคง แข็งแรง ได้แก่ เส้นตั้งเป็นเส้นแสดงถึงความสูง ความมีระเบียบ เส้นนอน เป็นเส้นที่แสดงถึงความกว้าง ความสงบ ความนิ่งเฉย เส้นทแยง แสดงความเคลื่อนไหวหรือการไม่อยู่นิ่ง ไม่หนักแน่น อันตราย ความเร็วและแสดงทิศทาง และเส้นหยัก ให้ความรู้สึกตื่นเต้น เคลื่อนไหว แปลกตา ไม่แน่นอน เส้นโค้ง ให้ความรู้สึกอ่อนช้อย ความนุ่มนวล ร่าเริง ให้ทิศทางการเคลื่อนไหวที่ละมุนละไม
  • รูปร่างและรูปทรง เป็นรูปที่เกิดจากการนำเส้นมาประกอบกันเป็นรูป ได้แก่ รูปร่าง เป็นรูปที่มีลักษณะ 2 มิติ มีเนื้อที่มีขอบเขต รูปทรงเป็นรูปที่มีลักษณะ 3 มิติ มีปริมาตรที่เป็นความหนาหรือความลึก
  • น้ำหนัก เป็นคุณค่าของความอ่อนแก่ของสี หรือแสงเงาที่นำมาใช้ในการแสดงออกทางศิลปะ ทำให้แลดูมีความกลม มีความตื้นลึก
  • สี เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งในการสร้างสรรค์งานศิลปะ สีในงานศิลปะ มีผลต่อจิตใจ เช่น สีแดงทำให้รู้สึกตื่นเต้น มีพลัง รุนแรง สีเหลืองทำให้รู้สึกสนุกสนาน หรือสีฟ้าทำให้รู้สึกสงบ เย็น เป็นต้น
  • ช่องว่างในงานศิลปะหมายถึงบริเวณหรือพื้นที่ต่าง ๆ ในงานนั้น ๆ
  • พื้นผิว คือลักษณะผิวในงานศิลปะที่ให้ความรู้สึกในการเห็น เช่น ลักษณะหยาบ ขรุขระ ริ้วรอย เรียบ มันวาว เป็นต้นตัวอย่างภาพ 1 เทคนิคสีน้ำมัน (2552)

แสดงการนำรูปทรงเรขาคณิตมาจัดองค์ประกอบศิลป์ได้อย่างลงตัว (ผลงานของผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษธนบุรี)

 

ตัวอย่างภาพ 2 เทคนิคสีน้ำ (2551)

แสดงการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยเว้นให้มีบริเวณว่าง(ช่องว่าง) และการจัดจังหวะของภาพวาดได้อย่างสวยงาม

(ผลงานของผู้ต้องขังกิจกรรมห้องเรียนศิลปะ เรือนจำกลางบางขวาง)แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2553 เวลา 20:06 น.)