หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ รายชื่อเรือนจำที่รายงานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 1/2552

PostHeaderIcon รายชื่อเรือนจำที่รายงานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 1/2552

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ขอความอนุเคราะห์จากกรมราชทัณฑ์ในการตรวจสอบข้อมูลผู้ต้องขังที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 1/2552 (สอบไล่) จำนวนทั้งสิ้น 69 คน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดงานรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ในเดือนมกราคม 2554

กรมราชทัณฑ์จึงมีหนังสือสั่งการที่ ยธ 0704/1218  ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2553 ให้เรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ ตรวจสอบรายชื่อผู้ต้องขังทั้ง 69 รายดังกล่าว พร้อมทั้งรายงานข้อมูลไปยังกรมราชทัณฑ์ตามแบบรายงานที่กำหนด ภายในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2553  ขณะนี้ มีเรือนจำที่ได้รับรายงานข้อมูลมายังกรมราชทัณฑ์แล้ว  ดังนี้

  1. เรือนจำกลางเขาบิน
  2. เรือนจำกลางเชียงใหม่
  3. เรือนจำกลางเพชรบุรี
  4. เรือนจำกลางกำแพงเพชร
  5. เรือนจำกลางนครปฐม
  6. เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
  7. เรือนจำกลางนครสวรรค์
  8. เรือนจำกลางบางขวาง
  9. เรือนจำกลางพัทลุง
  10. เรือนจำกลางระยอง
  11. เรือนจำกลางราชบุรี
  12. เรือนจำกลางลำปาง
  13. เรือนจำกลางสงขลา
  14. เรือนจำกลางสมุทรปราการ
  15. เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี
  16. เรือนจำกลางอุดรธานี
  17. เรือนจำกลางอุบลราชธานี
  18. เรือนจำจังหวัดแพร่
  19. เรือนจำจังหวัดชุมพร
  20. เรือนจำจังหวัดน่าน
  21. เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  22. เรือนจำจังหวัดพะเยา
  23. เรือนจำจังหวัดพังงา
  24. เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
  25. เรือนจำจังหวัดระนอง
  26. เรือนจำจังหวัดสระแก้ว
  27. เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี
  28. เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
  29. เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
  30. เรือนจำพิเศษพัทยา
  31. เรือนจำอำเภอแม่สอด
  32. เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์
  33. เรือนจำอำเภอธัญบุรี
  34. เรือนจำอำเภอพล
  35. เรือนจำอำเภอหล่มสัก
  36. ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง
  37. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง
  38. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง
  39. ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
  40. ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
  41. ทัณฑสถานหญิงกลาง
  42. ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
  43. เรือนจำจังหวัดนครนายก
  44. เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา