สำนักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์

222 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

 

ติดต่อสอบถามได้ที่:

           โทร.,โทรสาร   0 2967 3553  (ภายใน 504)   

           E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักพัฒนาพฤตินิสัย

โทร. 0-2967-3554  (ภายใน 505)
โทรสาร 0-2967-3554
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ส่วนส่งเสริมการศึกษา

โทร. 0-2967-3558, 0-2967-3559  (ภายใน 522-523)
โทรสาร 0-2967-3558, 0-2967-3559
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ส่วนฝึกวิชาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์

โทร. 0-2967-3361  (ภายใน 536)
โทรสาร 0-2967-3361
E-mail:  -

 

ส่วนบริหารงานการเงิน

โทร. 0-2967-3560, 0-2967-3561  (ภายใน 533)
โทรสาร 0-2967-3560, 0-2967-3561
E-mail:   -

 

ส่วนส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ

โทร. 0-2967-6023  (ภายใน 538)
โทรสาร 0-2967-6023
E-mail:   -

 

ส่วนบริหารแรงงานและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์

โทร.

0-2967-3562, 0-2967-3563  (ภายใน 531)

โทรสาร

0-2967-3362, 0-2967-3563

E-mail:

  -

 
 

Untitled Document

 

พิกัด: 13.849758,100.489479