รายงานการฝึกวิชาชีพระยะสั้นผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ   
เรือนจำ/ทัณฑสถาน เขต อิสระ จำนวน 14 รายการ
ที่ เรือนจำ/ทัณฑสถาน หลักสูตรวิชาชีพ ผู้ผ่านมาตรฐาน
1. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง ช่างไม้เครื่องเรือน 25
2. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง นวดแผนไทย 30
3. ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ช่างปูกระเบื้อง 32
4. ทัณฑสถานหญิงกลาง นวดแผนไทย 21
5. ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา นวดแผนไทย 30
6. เรือนจำกลางคลองไผ่ ช่างปูกระเบื้อง 25
7. เรือนจำกลางนครพนม ช่างก่ออิฐ 12
8. เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 25
9. เรือนจำกลางนครสวรรค์ ช่างอลูมิเนียมก่อสร้าง 25
10. เรือนจำกลางพิษณุโลก ช่างปูกระเบื้อง 25
11. เรือนจำกลางเขาบิน ช่างทาสีอาคาร 30
12. เรือนจำกลางเชียงราย ช่างก่ออิฐ 25
13. เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ช่างเครื่องเรือนไม้ 25
14. เรือนจำพิเศษธนบุรี ช่างเชื่อมไฟฟ้า 25
รวม 355
เรือนจำ/ทัณฑสถาน เขต 1 จำนวน 16 รายการ
ที่ เรือนจำ/ทัณฑสถาน หลักสูตรวิชาชีพ ผู้ผ่านมาตรฐาน
1. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี ช่างเชื่อมโลหะ 24
2. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น 25
3. ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา ช่างเครื่องเรือนไม้ 25
4. ทัณฑสถานหญิงธนบุรี นวดแผนไทย 26
5. เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ช่างปูกระเบื้อง 30
6. เรือนจำกลางลพบุรี ช่างก่ออิฐ 25
7. เรือนจำกลางสมุทรปราการ นวดแผนไทย 30
8. เรือนจำจังหวัดชัยนาท ช่างไฟฟ้าในอาคาร 25
9. เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ช่างปูกระเบื้อง 25
10. เรือนจำจังหวัดปทุมธานี ช่างไฟฟ้าในอาคาร 25
11. เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่างปูกระเบื้อง 26
12. เรือนจำจังหวัดสระบุรี ช่างก่ออิฐฉาบปูน 25
13. เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี นวดแผนไทย 26
14. เรือนจำจังหวัดอ่างทอง นวดแผนไทย 21
15. เรือนจำอำเภอชัยบาดาล ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30
16. เรือนจำอำเภอธัญบุรี นวดแผนไทย 18
รวม 406
เรือนจำ/ทัณฑสถาน เขต 2 จำนวน 8 รายการ
ที่ เรือนจำ/ทัณฑสถาน หลักสูตรวิชาชีพ ผู้ผ่านมาตรฐาน
1. ทัณฑสถานหญิงชลบุรี ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า 26
2. เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา นวดแผนไทย 26
3. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ช่างทาสีอาคาร 23
4. เรือนจำจังหวัดตราด ช่างก่ออิฐฉาบปูน 19
5. เรือนจำจังหวัดนครนายก ช่างปูกระเบื้อง 19
6. เรือนจำจังหวัดสระแก้ว ช่างไฟฟ้าในอาคาร 25
7. เรือนจำพิเศษพัทยา ช่างก่ออิฐ 9
8. เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี ช่างเครื่องเรือนไม้ 30
รวม 177
เรือนจำ/ทัณฑสถาน เขต 3 จำนวน 17 รายการ
ที่ เรือนจำ/ทัณฑสถาน หลักสูตรวิชาชีพ ผู้ผ่านมาตรฐาน
1. ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ช่างเครื่องเรือนไม้ 25
2. เรือนจำกลางนครราชสีมา ช่างอลูมิเนียม 25
3. เรือนจำกลางสุรินทร์ ช่างไม้เครื่องเรือน 25
4. เรือนจำกลางอุบลราชธานี ช่างก่ออิฐฉาบปูน 26
5. เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ช่างก่ออิฐ 11
ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า 20
ช่างทาสีอาคาร 15
ช่างปูกระเบื้อง 13
6. เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ ช่างฉาบปูน 25
7. เรือนจำจังหวัดยโสธร ช่างก่ออิฐ 18
8. เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ ช่างก่ออิฐ 24
9. เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ช่างก่ออิฐฉาบปูน 25
10. เรือนจำอำเภอนางรอง ช่างเชื่อมโลหะ 30
11. เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ ช่างปูกระเบื้อง 25
12. เรือนจำอำเภอภูเขียว ช่างปูกระเบื้อง 18
13. เรือนจำอำเภอรัตนบุรี ช่างปูกระเบื้อง 31
14. เรือนจำอำเภอสีคิ้ว ช่างเครื่องยนต์ดีเซล 26
รวม 382
เรือนจำ/ทัณฑสถาน เขต 4 จำนวน 14 รายการ
ที่ เรือนจำ/ทัณฑสถาน หลักสูตรวิชาชีพ ผู้ผ่านมาตรฐาน
1. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น ช่างเชื่อมโลหะ 30
2. เรือนจำกลางขอนแก่น ช่างปูกระเบื้อง 22
3. เรือนจำกลางอุดรธานี ช่างก่ออิฐฉาบปูน 23
4. เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ช่างก่ออิฐ 20
5. เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ช่างปูกระเบื้อง 25
6. เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม ช่างปูกระเบื้อง 17
7. เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 25
8. เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด ช่างก่ออิฐ 6
9. เรือนจำจังหวัดสกลนคร ช่างไม้เครื่องเรือน 25
10. เรือนจำจังหวัดหนองคาย ช่างก่ออิฐ 24
11. เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู ช่างปูกระเบื้อง 41
12. เรือนจำจังหวัดเลย ช่างปูกระเบื้อง 21
13. เรือนจำอำเภอพล ช่างเชื่อมไฟฟ้าอาร์คโลหะ 21
14. เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน ช่างไม้เครื่องเรือน 25
รวม 325
เรือนจำ/ทัณฑสถาน เขต 5 จำนวน 14 รายการ
ที่ เรือนจำ/ทัณฑสถาน หลักสูตรวิชาชีพ ผู้ผ่านมาตรฐาน
1. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ช่างก่ออิฐฉาบปูน 25
2. ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ นวดแผนไทย 37
นวดแผนไทยและสปา 29
3. เรือนจำกลางลำปาง ช่างไม้เครื่องเรือน 25
4. เรือนจำกลางเชียงใหม่ ช่างไฟฟ้าในอาคาร 25
5. เรือนจำจังหวัดน่าน ช่างปูกระเบื้อง 15
่ช่างปูกระเบื้อง 10
6. เรือนจำจังหวัดพะเยา ช่างก่ออิฐฉาบปูน 23
7. เรือนจำจังหวัดลำพูน ช่างเครื่องเรือนไม้ 25
8. เรือนจำจังหวัดแพร่ ช่างทำสีเครื่องเรือนไม้ 25
9. เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ช่างก่ออิฐ 25
10. เรือนจำอำเภอฝาง การโรงแรม 25
11. เรือนจำอำเภอเทิง ช่างก่ออิฐ 25
12. เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง ช่างก่ออิฐ 25
รวม 339
เรือนจำ/ทัณฑสถาน เขต 6 จำนวน 11 รายการ
ที่ เรือนจำ/ทัณฑสถาน หลักสูตรวิชาชีพ ผู้ผ่านมาตรฐาน
1. ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก นวดแผนไทย 23
ประกอบอาหารไทย 20
2. เรือนจำกลางกำแพงเพชร ช่างเครื่องเรือนไม้ 30
3. เรือนจำกลางตาก ช่างไฟฟ้าในอาคาร 26
4. เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ช่างปูกระเบื้อง 35
5. เรือนจำจังหวัดสุโขทัย ช่างก่ออิฐ 30
ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 20
6. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ช่างปูกระเบื้อง 30
7. เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี ประกอบอาหารไทย 25
8. เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ช่างปูกระเบื้อง 25
9. เรือนจำอำเภอสวรรคโลก นวดแผนไทย 26
รวม 290
เรือนจำ/ทัณฑสถาน เขต 7 จำนวน 7 รายการ
ที่ เรือนจำ/ทัณฑสถาน หลักสูตรวิชาชีพ ผู้ผ่านมาตรฐาน
1. เรือนจำกลางนครปฐม ช่างเชื่อมโลหะ 24
2. เรือนจำกลางสมุทรสงคราม ช่างปูกระเบื้อง 25
3. เรือนจำกลางเพชรบุรี ช่างก่ออิฐ 17
4. เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี ช่างก่ออิฐฉาบปูน 30
5. เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นวดแผนไทย 30
6. เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร ช่างไฟฟ้าในอาคาร 16
7. เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี ช่างปูกระเบื้อง 25
รวม 167
เรือนจำ/ทัณฑสถาน เขต 8 จำนวน 13 รายการ
ที่ เรือนจำ/ทัณฑสถาน หลักสูตรวิชาชีพ ผู้ผ่านมาตรฐาน
1. ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช ช่างก่ออิฐ 18
2. เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ 20
3. เรือนจำจังหวัดกระบี่ ช่างก่ออิฐ 20
4. เรือนจำจังหวัดพังงา ช่างก่ออิฐ 25
5. เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ช่างปูกระเบื้อง 22
6. เรือนจำจังหวัดระนอง ช่างก่ออิฐ 35
7. เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า ช่างก่ออิฐฉาบปูน 25
8. เรือนจำอำเภอทุ่งสง ช่างไฟฟ้าอาคาร 17
9. เรือนจำอำเภอปากพนัง ช่างปูกระเบื้อง 11
10. เรือนจำอำเภอหลังสวน นวดแผนไทย 25
11. เรือนจำอำเภอเกาะสมุย ช่างก่ออิฐ 22
ช่างปูกระเบื้อง 22
12. เรือนจำอำเภอไชยา ช่างก่ออิฐ 25
รวม 287
เรือนจำ/ทัณฑสถาน เขต 9 จำนวน 9 รายการ
ที่ เรือนจำ/ทัณฑสถาน หลักสูตรวิชาชีพ ผู้ผ่านมาตรฐาน
1. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ช่างไม้เครื่องเรือน 25
2. เรือนจำกลางปัตตานี ช่างไม้เครื่องเรือน 23
3. เรือนจำกลางพัทลุง ช่างก่ออิฐ 21
4. เรือนจำกลางยะลา ช่างไม้เครื่องเรือน 25
5. เรือนจำจังหวัดตรัง ช่างก่ออิฐ 25
6. เรือนจำจังหวัดนราธิวาส ช่างก่ออิฐฉาบปูน 27
7. เรือนจำจังหวัดสงขลา ช่างก่ออิฐ 24
8. เรือนจำจังหวัดสตูล ช่างก่ออิฐ 25
9. เรือนจำอำเภอนาทวี ช่างก่ออิฐฉาบปูน 25
รวม 220