สรุปจำนวนผู้ต้องขังเข้ารับการศึกษาสายสามัญ - วิชาชีพ - อุดมศึกษา (รกศ.1)
ส่วนส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาจิตใจ กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์
ภาคการศึกษาที่    1/2562
  
เรือนจำที่รายงาน : 108 แห่ง
ระดับผู้ไม่รู้หนังสือ 3,856 คน
ระดับประถมศึกษา 8,567 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 12,044 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 11,648 คน
ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 0 คน
ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 0 คน
ระดับอุดมศึกษา 2,247 คน
รวมทั้งสิ้น 47,909 คน
ที่ เรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา รวมทั้งสิ้น
ผู้ไม่รู้หนังสือ ประถมศึกษา มัธยมต้น มัธยมปลาย ปวช. ปวส. อุดมศึกษา
1.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง30175162186--56609
2.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี34305748--1240
3.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา62255111---194
4.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง18188387--1235
5.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา60102198129--7496
6.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง1138140108--10316
7.ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง4126305120--871094
8.ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช--4055---95
9.ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา1720116128---281
10.ทัณฑสถานหญิงกลาง1096576101--55434
11.ทัณฑสถานหญิงชลบุรี3012810685--15442
12.ทัณฑสถานหญิงธนบุรี16379518--8194
13.ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา80244272157--421265
14.ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก15306179--5289
15.ทัณฑสถานหญิงสงขลา12798671---248
16.ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่15015192112--31536
17.ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก86102153102--25766
18.เรือนจำกลางกำแพงเพชร3344152147--7624
19.เรือนจำกลางขอนแก่น68146140161--48859
20.เรือนจำกลางคลองเปรม100140244302--2551092
21.เรือนจำกลางคลองไผ่58251285125--701254
22.เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา603611382--9635
23.เรือนจำกลางชลบุรี17192306487--1391304
24.เรือนจำกลางตาก30557490--8299
25.เรือนจำกลางนครปฐม32346274258--74984
26.เรือนจำกลางนครพนม121203277162--481085
27.เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช20386189180--1171057
28.เรือนจำกลางบางขวาง-487244286---1017
29.เรือนจำกลางปัตตานี-529450--6202
30.เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา-5814448--39727
31.เรือนจำกลางพัทลุง-34060--31168
32.เรือนจำกลางราชบุรี468110175--62426
33.เรือนจำกลางลพบุรี30289092--6366
34.เรือนจำกลางลำปาง3882747--3191
35.เรือนจำกลางสงขลา1331227687--54472
36.เรือนจำกลางสมุทรปราการ95270191240--14979
37.เรือนจำกลางสมุทรสงคราม11987957--8315
38.เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี27157492--24232
39.เรือนจำกลางสุรินทร์307494131--11450
40.เรือนจำกลางอุบลราชธานี5061144138--50571
41.เรือนจำกลางเขาบิน-5119--132157
42.เรือนจำกลางเชียงราย400345270229--621522
43.เรือนจำกลางเชียงใหม่281337253166--1181457
44.เรือนจำกลางเพชรบุรี947246239--4604
45.เรือนจำจังหวัดกระบี่10194670--9154
46.เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี11094334277--7822
47.เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์80259096--5347
48.เรือนจำจังหวัดจันทบุรี15360126147--4711
49.เรือนจำจังหวัดชัยนาท171619668--1558
50.เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ642183143--6493
51.เรือนจำจังหวัดชุมพร20435279--23255
52.เรือนจำจังหวัดตรัง--3136--12102
53.เรือนจำจังหวัดตราด-135579--3150
54.เรือนจำจังหวัดนครนายก4316891--3356
55.เรือนจำจังหวัดนนทบุรี274366100--14250
56.เรือนจำจังหวัดนราธิวาส402028962---393
57.เรือนจำจังหวัดน่าน85894580--6360
58.เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ-1135119--4259
59.เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์856106154--14338
60.เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2537187183--5437
61.เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี-174372--4176
62.เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา50175344--1395
63.เรือนจำจังหวัดพะเยา687264123---327
64.เรือนจำจังหวัดพังงา-62920--187
65.เรือนจำจังหวัดพิจิตร30184838--1267
66.เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก1224755--8259
67.เรือนจำจังหวัดภูเก็ต30317695--12244
68.เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม-637462--26323
69.เรือนจำจังหวัดยโสธร-10143139--10476
70.เรือนจำจังหวัดระนอง10378679--14226
71.เรือนจำจังหวัดสกลนคร1474127134--9358
72.เรือนจำจังหวัดสตูล24124140---117
73.เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร28349576--10310
74.เรือนจำจังหวัดสระบุรี47398265--7411
75.เรือนจำจังหวัดสระแก้ว204884140--4346
76.เรือนจำจังหวัดสุโขทัย1850101111--7396
77.เรือนจำจังหวัดหนองคาย-1411178---393
78.เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู-4012490--5352
79.เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ48518495--9287
80.เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์21223580--8240
81.เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์1094354--3251
82.เรือนจำจังหวัดเลย-66197140--6825
83.เรือนจำจังหวัดแพร่11424243--7311
84.เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน33422934---138
85.เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร87071100--20269
86.เรือนจำพิเศษธนบุรี3233150154--12425
87.เรือนจำพิเศษพัทยา25252169223--75744
88.เรือนจำพิเศษมีนบุรี3762131173--34596
89.เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี--7499--5178
90.เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์3097970--12200
91.เรือนจำอำเภอชัยบาดาล1386171144--3661
92.เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า232664108--6238
93.เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ4090201178---509
94.เรือนจำอำเภอทุ่งสง49123442--9198
95.เรือนจำอำเภอนาทวี-368372---191
96.เรือนจำอำเภอบัวใหญ่-56174--1141
97.เรือนจำอำเภอปากพนัง341318--341
98.เรือนจำอำเภอฝาง54766793--3293
99.เรือนจำอำเภอภูเขียว3931114113--7304
100.เรือนจำอำเภอรัตนบุรี-11109120--16256
101.เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน12477161--3194
102.เรือนจำอำเภอสีคิ้ว13156422--2356
103.เรือนจำอำเภอหล่มสัก175077102--11407
104.เรือนจำอำเภอเกาะสมุย1268779--10203
105.เรือนจำอำเภอเทิง6023712168--5766
106.เรือนจำอำเภอเบตง-657043---178
107.เรือนจำอำเภอแม่สอด82164139---178
108.เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง30192625---100
รวมทั้งสิ้น 3,856 8,567 12,044 11,648 0 0 2,247 47,909