สรุปจำนวนผู้ต้องขังเข้ารับการศึกษาสายสามัญ - วิชาชีพ - อุดมศึกษา (รกศ.1)
ส่วนส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาจิตใจ กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์
ภาคการศึกษาที่    2/2561
  
เรือนจำที่รายงาน : 106 แห่ง
ระดับผู้ไม่รู้หนังสือ 3,373 คน
ระดับประถมศึกษา 7,581 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 10,770 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 10,843 คน
ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2,800 คน
ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1,001 คน
ระดับอุดมศึกษา 1,840 คน
รวมทั้งสิ้น 42,923 คน
ที่ เรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา รวมทั้งสิ้น
ผู้ไม่รู้หนังสือ ประถมศึกษา มัธยมต้น มัธยมปลาย ปวช. ปวส. อุดมศึกษา
1.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง30155156199--66606
2.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น-138485--4186
3.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี4439584258171259
4.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา142766114---221
5.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง17208710911302276
6.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา60164226146--7603
7.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง2538128108---307
8.ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง1011728398--821092
9.ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช--3849---87
10.ทัณฑสถานหญิงกลาง1357683109--60488
11.ทัณฑสถานหญิงชลบุรี321541049334-14431
12.ทัณฑสถานหญิงธนบุรี244610278--6273
13.ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา80298345122308119321304
14.ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก24336280--6302
15.ทัณฑสถานหญิงสงขลา17676160--20225
16.ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่15014397100--32522
17.ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก907617687---429
18.ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น-123630--179
19.เรือนจำกลางกำแพงเพชร4247202162--13642
20.เรือนจำกลางขอนแก่น62139131157--98851
21.เรือนจำกลางคลองเปรม-149176246--245867
22.เรือนจำกลางคลองไผ่3030619511028966581054
23.เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา4432124792446616605
24.เรือนจำกลางชลบุรี1216429745579481091164
25.เรือนจำกลางตาก100557499--14399
26.เรือนจำกลางนครปฐม46213223217--56755
27.เรือนจำกลางนครพนม8017729120431140221125
28.เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช20386182180--1241009
29.เรือนจำกลางนครสวรรค์4731124152--17401
30.เรือนจำกลางปัตตานี-475976--2184
31.เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา-871423528210039685
32.เรือนจำกลางพัทลุง-33659-3523156
33.เรือนจำกลางลพบุรี3342104161111268485
34.เรือนจำกลางลำปาง389324247153186
35.เรือนจำกลางสงขลา8610885103--44426
36.เรือนจำกลางสมุทรสงคราม171099255--8343
37.เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี1743144157--25386
38.เรือนจำกลางสุรินทร์30967612377-13415
39.เรือนจำกลางอุดรธานี9395147152564421608
40.เรือนจำกลางอุบลราชธานี-60162141--27459
41.เรือนจำกลางเชียงราย292423261266109-521403
42.เรือนจำจังหวัดกระบี่19174067--5148
43.เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์8018879558-3341
44.เรือนจำจังหวัดจันทบุรี38311139145--2727
45.เรือนจำจังหวัดชัยนาท581718081--2568
46.เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ945142117102-7422
47.เรือนจำจังหวัดชุมพร16415687--16256
48.เรือนจำจังหวัดตราด-197082--2173
49.เรือนจำจังหวัดนครนายก3418496-1054333
50.เรือนจำจังหวัดนนทบุรี34458392--11265
51.เรือนจำจังหวัดนราธิวาส402108154---385
52.เรือนจำจังหวัดน่าน73904379--5342
53.เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ--47211--4262
54.เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์737127190--16377
55.เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3635183175--3432
56.เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี32254111--4234
57.เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา50164138--4386
58.เรือนจำจังหวัดพะเยา686168123--24344
59.เรือนจำจังหวัดพังงา1233120--1100
60.เรือนจำจังหวัดพิจิตร41315362--1301
61.เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก855558--8240
62.เรือนจำจังหวัดภูเก็ต10329390--13238
63.เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม11668874--13335
64.เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร22194845--10182
65.เรือนจำจังหวัดยโสธร-71551401021083515
66.เรือนจำจังหวัดระนอง5267275--15193
67.เรือนจำจังหวัดสกลนคร258612113013-7382
68.เรือนจำจังหวัดสงขลา28304559--7169
69.เรือนจำจังหวัดสตูล683537---86
70.เรือนจำจังหวัดสระบุรี48989974--8459
71.เรือนจำจังหวัดสระแก้ว165493158-744399
72.เรือนจำจังหวัดสุโขทัย2441103122--8405
73.เรือนจำจังหวัดหนองคาย-1711298---447
74.เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู1459480--3315
75.เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ54597792--9291
76.เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์1517397826406221
77.เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี105112049---433
78.เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์127537692-5245
79.เรือนจำจังหวัดเลย-55192108--31154
80.เรือนจำจังหวัดแพร่9414042--5291
81.เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน34564138--2185
82.เรือนจำพิเศษพัทยา25282162271--91831
83.เรือนจำพิเศษมีนบุรี3760136171--34627
84.เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี-680102---188
85.เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์30248869--10221
86.เรือนจำอำเภอชัยบาดาล168415212111868-559
87.เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า23305960--8194
88.เรือนจำอำเภอธัญบุรี26203452--4160
89.เรือนจำอำเภอนางรอง732612614164-9439
90.เรือนจำอำเภอนาทวี-468281---209
91.เรือนจำอำเภอบัวใหญ่-22825--257
92.เรือนจำอำเภอปากพนัง341327---50
93.เรือนจำอำเภอฝาง94947390--5356
94.เรือนจำอำเภอพล-645854--1258
95.เรือนจำอำเภอภูเขียว4427126128--7332
96.เรือนจำอำเภอรัตนบุรี-11109120--20260
97.เรือนจำอำเภอสวรรคโลก204488124--2278
98.เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน7527061---190
99.เรือนจำอำเภอสีคิ้ว20156822209-3337
100.เรือนจำอำเภอหลังสวน-112527---63
101.เรือนจำอำเภอเกาะสมุย8207465--4171
102.เรือนจำอำเภอเทิง1122379782--17746
103.เรือนจำอำเภอเบตง-285133---112
104.เรือนจำอำเภอแม่สอด31234732--1134
105.เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง30293031--1121
106.เรือนจำอำเภอไชยา8105966--8151
รวมทั้งสิ้น 3,373 7,581 10,770 10,843 2,800 1,001 1,840 42,923