สรุปจำนวนผู้ต้องขังเข้ารับการศึกษาสายสามัญ - วิชาชีพ - อุดมศึกษา (รกศ.1)
ส่วนส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาจิตใจ กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์
ภาคการศึกษาที่    1/2561
  
เรือนจำที่รายงาน : 113 แห่ง
ระดับผู้ไม่รู้หนังสือ 4,015 คน
ระดับประถมศึกษา 9,308 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 11,905 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 11,368 คน
ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 6,811 คน
ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2,621 คน
ระดับอุดมศึกษา 1,883 คน
รวมทั้งสิ้น 47,979 คน
ที่ เรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา รวมทั้งสิ้น
ผู้ไม่รู้หนังสือ ประถมศึกษา มัธยมต้น มัธยมปลาย ปวช. ปวส. อุดมศึกษา
1.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง30185127155--64561
2.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น4127378--3170
3.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี6027523562165257
4.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา142772108---221
5.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง17247911311302276
6.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา30160209143--5547
7.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง152710499646261
8.ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง2472247833737560934
9.ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช--2842---70
10.ทัณฑสถานหญิงกลาง157787981111761512
11.ทัณฑสถานหญิงชลบุรี191179810036-3373
12.ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา80297327124334126511339
13.ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก1728436068356257
14.ทัณฑสถานหญิงสงขลา17694264--17209
15.ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่15012298113--31514
16.ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก96761768721910624784
17.สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด--------
18.เรือนจำกลางกำแพงเพชร4654191158889824659
19.เรือนจำกลางขอนแก่น7110890135243-54701
20.เรือนจำกลางคลองเปรม12014715320959-251939
21.เรือนจำกลางคลองไผ่14305129662778055926
22.เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา1832115761753412462
23.เรือนจำกลางชลบุรี91392884068148861057
24.เรือนจำกลางตาก30293351-248175
25.เรือนจำกลางนครปฐม30157214200--37638
26.เรือนจำกลางนครพนม8314927018831140171058
27.เรือนจำกลางนครราชสีมา701418918420510811781
28.เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช9325173193131-1781009
29.เรือนจำกลางนครสวรรค์245515315330-14429
30.เรือนจำกลางปัตตานี-1059041--3239
31.เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา1040985429911639656
32.เรือนจำกลางพัทลุง-24252-3518149
33.เรือนจำกลางพิษณุโลก15681271408837112587
34.เรือนจำกลางยะลา438212669---320
35.เรือนจำกลางราชบุรี39648157762046383
36.เรือนจำกลางลพบุรี-43122148138-9460
37.เรือนจำกลางลำปาง1913313451164168
38.เรือนจำกลางสงขลา61798095--51366
39.เรือนจำกลางสมุทรปราการ661362162071682242857
40.เรือนจำกลางสมุทรสงคราม4125744765-8323
41.เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี539118140--23325
42.เรือนจำกลางสุรินทร์3661608442-12295
43.เรือนจำกลางอุดรธานี-45128126669023478
44.เรือนจำกลางอุบลราชธานี6518214988--24508
45.เรือนจำกลางเชียงราย30439725421297-621326
46.เรือนจำกลางเพชรบุรี23228721811292581
47.เรือนจำจังหวัดกระบี่25164378--2164
48.เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี2161783911496747393499
49.เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์802012010958-3390
50.เรือนจำจังหวัดจันทบุรี6721912913192-3641
51.เรือนจำจังหวัดชัยนาท18132818977932492
52.เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ856133123143-11474
53.เรือนจำจังหวัดชุมพร12365572--12227
54.เรือนจำจังหวัดตรัง--7270---142
55.เรือนจำจังหวัดตราด-115257--2122
56.เรือนจำจังหวัดนครนายก2327385-1062300
57.เรือนจำจังหวัดนราธิวาส401817048---339
58.เรือนจำจังหวัดน่าน8783357811414339
59.เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ-24332---77
60.เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์3718160223--8446
61.เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2036203178--10447
62.เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี-9387421194165
63.เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา40285144168403374
64.เรือนจำจังหวัดพะเยา976456126--24367
65.เรือนจำจังหวัดพังงา-426182513288
66.เรือนจำจังหวัดพิจิตร-44415594551290
67.เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก9105162109-3244
68.เรือนจำจังหวัดภูเก็ต21449695--7263
69.เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม12707861572015313
70.เรือนจำจังหวัดยโสธร-111461371041176521
71.เรือนจำจังหวัดระนอง-1267275--9282
72.เรือนจำจังหวัดลำพูน30127999128-11359
73.เรือนจำจังหวัดสกลนคร3011311312413-1394
74.เรือนจำจังหวัดสงขลา100193648---203
75.เรือนจำจังหวัดสตูล14112222---69
76.เรือนจำจังหวัดสระแก้ว2412694148-514447
77.เรือนจำจังหวัดสุโขทัย2442981258527-401
78.เรือนจำจังหวัดหนองคาย251207419921--439
79.เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ33347580--5227
80.เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์10144811430413260
81.เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี13288935131834383
82.เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์696971131-8294
83.เรือนจำจังหวัดเลย-511859542838931151
84.เรือนจำจังหวัดแพร่15424342111564313
85.เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร41256193---220
86.เรือนจำพิเศษธนบุรี1102714611140235462
87.เรือนจำพิเศษพัทยา57279154220--19729
88.เรือนจำพิเศษมีนบุรี5563127154146271573
89.เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี-66691--1164
90.เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์30297766--12214
91.เรือนจำอำเภอชัยบาดาล169411410311868-513
92.เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า112540409-6131
93.เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ2483160181---448
94.เรือนจำอำเภอทุ่งสง2812384548-4175
95.เรือนจำอำเภอธัญบุรี7212303625-1176
96.เรือนจำอำเภอนางรอง931910111145-8377
97.เรือนจำอำเภอนาทวี-417373---187
98.เรือนจำอำเภอบัวใหญ่-134044---97
99.เรือนจำอำเภอปากพนัง44911--230
100.เรือนจำอำเภอฝาง141819093--4409
101.เรือนจำอำเภอพล-35474846511228
102.เรือนจำอำเภอภูเขียว1525122128--2292
103.เรือนจำอำเภอรัตนบุรี-994107--9219
104.เรือนจำอำเภอสวรรคโลก52882104--4223
105.เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน-384151--1131
106.เรือนจำอำเภอสีคิ้ว20165414218-1323
107.เรือนจำอำเภอหล่มสัก1940588464383306
108.เรือนจำอำเภอเกาะสมุย424324--477
109.เรือนจำอำเภอเทิง672259073187108660
110.เรือนจำอำเภอเบตง1593414---72
111.เรือนจำอำเภอแม่สอด106203930--1196
112.เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง30383635--2141
113.เรือนจำอำเภอไชยา1464450--6120
รวมทั้งสิ้น 4,015 9,308 11,905 11,368 6,811 2,621 1,883 47,979