สรุปจำนวนผู้เข้าสอบ/ผู้สอบผ่านนักเรียนสายสามัญ (รกศ.2)
ส่วนส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาจิตใจ กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์
ภาคการศึกษาที่    2/2561

ดูรายการสรุป(แยกประเภทอื่นๆ)


เรือนจำที่รายงาน : 41 แห่ง
";
ระดับผู้ไม่รู้หนังสือ
 • เข้าสอบ
 • 1,276 คน
 • สอบผ่าน
 • 1,113 คน
 • ร้อยละของผู้สอบผ่านต่อผู้เข้าสอบ
 • 87.23
  ระดับประถมศึกษา
 • เข้าสอบ
 • 3,055 คน
 • สอบผ่าน
 • 2,634 คน
 • ร้อยละของผู้สอบผ่านต่อผู้เข้าสอบ
 • 86.22
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • เข้าสอบ
 • 4,403 คน
 • สอบผ่าน
 • 4,074 คน
 • ร้อยละของผู้สอบผ่านต่อผู้เข้าสอบ
 • 92.53
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • เข้าสอบ
 • 4,176 คน
 • สอบผ่าน
 • 3,878 คน
 • ร้อยละของผู้สอบผ่านต่อผู้เข้าสอบ
 • 92.86
  รวม (ทุกระดับ)
 • เข้าสอบ
 • 12,910 คน
 • สอบผ่าน
 • 11,699 คน
 • ร้อยละของผู้สอบผ่านต่อผู้เข้าสอบ
 • 90.62

  ที่ เรือนจำ/ทัณฑสถาน ผู้ไม่รู้หนังสือ ประถมศึกษา มัธยมต้น มัธยมปลาย
  ผู้เข้าสอบ ผู้สอบผ่าน ผู้จบหลักสูตร ผู้เข้าสอบ ผู้สอบผ่าน ผู้จบหลักสูตร ผู้เข้าสอบ ผู้สอบผ่าน ผู้จบหลักสูตร ผู้เข้าสอบ ผู้สอบผ่าน ผู้จบหลักสูตร
  1.ทสพ.กลาง272727141116121421101516914126
  2.ทสพ.จังหวัดปทุมธานี41411137371057571040407
  3.ทสพ.สงขลา606053122122251871871212712712
  4.ทสญ.กลาง159159-72721876761710010016
  5.ทสญ.ชลบุรี3030513313311979717868617
  6.ทสญ.ธนบุรี212164646461029797787676
  7.ทสญ.นครราชสีมา767676279279279295295295106106106
  8.ทสญ.พิษณุโลก2929293232649499777711
  9.ทสญ.เชียงใหม่15015090143143142979797100100100
  10.ทสก.เขาพริก---8686-186186-123123-
  11.รจก.คลองไผ่2929292802809818318329979716
  12.รจก.ชลบุรี---191154-301295-456442-
  13.รจก.นครสวรรค์3434-292951241241813713718
  14.รจก.พัทลุง---333363535595555
  15.รจก.พิษณุโลก2525256767151311313816516535
  16.รจก.ราชบุรี302116735415747312655517
  17.รจก.ลพบุรี2522-29271918878710512
  18.รจก.สุรินทร์30303096961275753012312326
  19.รจก.อุดรธานี---747471261262012612526
  20.รจก.เชียงใหม่1803232367585830255551824141
  21.รจจ.กระบี่1616161717136367616111
  22.รจจ.ชัยนาท585848171153153807979817070
  23.รจจ.ชัยภูมิ8884640614213012111327
  24.รจจ.ตรัง------414114363614
  25.รจจ.ตราด---19193707016828216
  26.รจจ.นครนายก333343434636363818181
  27.รจจ.บึงกาฬ------132125113131131111
  28.รจจ.มหาสารคาม1212126666-8888-7474-
  29.รจจ.สกลนคร363636868686122122122133133133
  30.รจจ.อุตรดิตถ์1515151414-32325767610
  31.รจจ.เพชรบูรณ์121212777454545585858
  32.รจพ.ธนบุรี222222222231281281612812828
  33.รจอ.กันทรลักษ์303030242424888888696969
  34.รจอ.ชัยบาดาล1616168484131521522112112110
  35.รจอ.ธัญบุรี1010-1515-3333635355
  36.รจอ.บัวใหญ่---161638686699993
  37.รจอ.ภูเขียว232020282626134131131128104104
  38.รจอ.สีคิ้ว202020151212685757222020
  39.รจอ.หล่มสัก191919313125757685856
  40.รจอ.เบตง---3131-474763333-
  41.รจอ.แม่สะเรียง303030292929282828292929
  รวมทั้งสิ้น 1,276 1,113 736 3,055 2,634 1,165 4,403 4,074 1,654 4,176 3,878 1,402