สรุปจำนวนผู้เข้าสอบ/ผู้สอบผ่านนักเรียนสายสามัญ (รกศ.2)
ส่วนส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาจิตใจ กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์
ภาคการศึกษาที่    1/2561

ดูรายการสรุป(แยกประเภทอื่นๆ)


เรือนจำที่รายงาน : 115 แห่ง
";
(ข้อมูลไม่ครบถ้วน อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล)
ระดับผู้ไม่รู้หนังสือ
 • เข้าสอบ
 • 3,429 คน
 • สอบผ่าน
 • 3,264 คน
 • ร้อยละของผู้สอบผ่านต่อผู้เข้าสอบ
 • 95.19
  ระดับประถมศึกษา
 • เข้าสอบ
 • 7,350 คน
 • สอบผ่าน
 • 7,142 คน
 • ร้อยละของผู้สอบผ่านต่อผู้เข้าสอบ
 • 97.17
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • เข้าสอบ
 • 10,853 คน
 • สอบผ่าน
 • 10,661 คน
 • ร้อยละของผู้สอบผ่านต่อผู้เข้าสอบ
 • 98.23
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • เข้าสอบ
 • 10,627 คน
 • สอบผ่าน
 • 10,462 คน
 • ร้อยละของผู้สอบผ่านต่อผู้เข้าสอบ
 • 98.45
  รวม (ทุกระดับ)
 • เข้าสอบ
 • 32,259 คน
 • สอบผ่าน
 • 31,529 คน
 • ร้อยละของผู้สอบผ่านต่อผู้เข้าสอบ
 • 97.74

  ที่ เรือนจำ/ทัณฑสถาน ผู้ไม่รู้หนังสือ ประถมศึกษา มัธยมต้น มัธยมปลาย
  ผู้เข้าสอบ ผู้สอบผ่าน ผู้จบหลักสูตร ผู้เข้าสอบ ผู้สอบผ่าน ผู้จบหลักสูตร ผู้เข้าสอบ ผู้สอบผ่าน ผู้จบหลักสูตร ผู้เข้าสอบ ผู้สอบผ่าน ผู้จบหลักสูตร
  1.ทสพ.กลาง303030158146361271272815515439
  2.ทสพ.ขอนแก่น---1212-6060-7070-
  3.ทสพ.จังหวัดปทุมธานี54548272725151533338
  4.ทสพ.พระนครศรีอยุธยา1313-27274707016999917
  5.ทสพ.ลำปาง2420-15156767661021025
  6.ทสพ.สงขลา3030301601453209197121441282
  7.ทสพ.หญิง161672727710410412999912
  8.ทสว.กลาง2727277169-2472401082792
  9.ทสว.นครศรีธรรมราช------2424-3636-
  10.ทสว.พระนครศรีอยุธยา---1515-117117101371373
  11.ทสญ.กลาง126126-666686464872725
  12.ทสญ.ชลบุรี1919310410417909021929227
  13.ทสญ.ธนบุรี1755454597777565655
  14.ทสญ.นครราชสีมา808080285285263113113111311335
  15.ทสญ.พิษณุโลก202020282864343459597
  16.ทสญ.สงขลา171717696969424242646464
  17.ทสญ.เชียงใหม่150818111811731767517909025
  18.ทสก.เขาพริก9090-7676111761762887879
  19.ทสป.บ้านนาวง---------1--
  20.สกก.จ.ร้อยเอ็ด------------
  21.รจก.ขอนแก่น626262818177777911411425
  22.รจก.คลองเปรม264216216256256682942945840640676
  23.รจก.คลองไผ่141414285285312412436363-
  24.รจก.ฉะเชิงเทรา181818323231151152176768
  25.รจก.ชลบุรี555134134302792797139539594
  26.รจก.นครปฐม2828-146146112002001418918911
  27.รจก.นครพนม838383139139162702703218818816
  28.รจก.นครศรีธรรมราช993325325241731733519319352
  29.รจก.นครสวรรค์2121-554051531252014311810
  30.รจก.บางขวาง343434330325241651651819919720
  31.รจก.ปัตตานี---4848116363728285
  32.รจก.พระนครศรีอยุธยา7773131974741736366
  33.รจก.พัทลุง---22-4242852527
  34.รจก.พิษณุโลก1818186562201221172316416140
  35.รจก.ยะลา43431682821212612671261267
  36.รจก.ราชบุรี545423646426818126656419
  37.รจก.ลพบุรี2727-3333-787819393-
  38.รจก.ลำปาง4646-1111-3232942427
  39.รจก.สงขลา666615747417575684844
  40.รจก.สมุทรปราการ9696-126126-150150-191191-
  41.รจก.สุราษฎร์ธานี---101018080196967
  42.รจก.สุรินทร์363630832576145552389
  43.รจก.อุดรธานี---4242311511561011015
  44.รจก.อุบลราชธานี---5656121611612912412418
  45.รจก.เขาบิน---55-1717-1616-
  46.รจก.เชียงราย30430428397397442542544421221245
  47.รจก.เชียงใหม่141141503433431102762764516916943
  48.รจก.เพชรบุรี222242412152153516516521
  49.รจจ.กระบี่161616151534141568685
  50.รจจ.กาฬสินธุ์8077771818-8787595953
  51.รจจ.จันทบุรี67672922022051291291813113115
  52.รจจ.ชัยนาท1818181151152616118848419
  53.รจจ.ชัยภูมิ442393961061068989821
  54.รจจ.ตรัง------7257570464
  55.รจจ.ตราด---101034444653539
  56.รจจ.นครนายก222343446868574745
  57.รจจ.นนทบุรี282828303035757286868
  58.รจจ.นราธิวาส40404013813875858441414
  59.รจจ.น่าน7373738328335283777412
  60.รจจ.บึงกาฬ---8221371312113512114
  61.รจจ.บุรีรัมย์665171741481483620920940
  62.รจจ.ปทุมธานี2424-1212-5050266666
  63.รจจ.ประจวบคีรีขันธ์1212736364203203231781789
  64.รจจ.ปราจีนบุรี---88132324363622
  65.รจจ.พระนครศรีอยุธยา4040401515640401531313
  66.รจจ.พะเยา92923063611157551412611833
  67.รจจ.พังงา---33-2424117171
  68.รจจ.พิจิตร121212363633939251516
  69.รจจ.พิษณุโลก12126109551519626116
  70.รจจ.มหาสารคาม1212-7070-7878-6161-
  71.รจจ.มุกดาหาร4242-202044848935358
  72.รจจ.ยโสธร---111121481483013713719
  73.รจจ.ระนอง---262627272375754
  74.รจจ.ร้อยเอ็ด444555262626464646
  75.รจจ.ลำพูน282851212272679999118
  76.รจจ.สกลนคร2525-103103-116116-114114-
  77.รจจ.สตูล1313138811818220204
  78.รจจ.สมุทรสาคร3333-4239-106101-8678-
  79.รจจ.สระบุรี---11811839090757576
  80.รจจ.สิงห์บุรี7774646151251252513713728
  81.รจจ.สุโขทัย2929-4141121031032712012031
  82.รจจ.หนองคาย---2525-120120-7474-
  83.รจจ.หนองบัวลำภู---2929564648616112
  84.รจจ.อำนาจเจริญ---3434-7575480805
  85.รจจ.อุตรดิตถ์9991010240401410010048
  86.รจจ.อุทัยธานี1515-2828489411035356
  87.รจจ.เพชรบูรณ์66677146469595915
  88.รจจ.เลย---51513818518548959516
  89.รจจ.แม่ฮ่องสอน3577444443636333333
  90.รจพ.ธนบุรี1111111112121-1241241710810814
  91.รจพ.พัทยา515151271240241441263322020036
  92.รจอ.กบินทร์บุรี---22-585811898912
  93.รจอ.กันทรลักษ์303028272717070865659
  94.รจอ.ชัยบาดาล1616169494231141141910310314
  95.รจอ.ทองผาภูมิ---7878-15115111651655
  96.รจอ.ธัญบุรี2626-5512626328284
  97.รจอ.นางรอง---2424-127127-141141-
  98.รจอ.นาทวี---3939369691072726
  99.รจอ.บัวใหญ่---2020169694909011
  100.รจอ.ปากพนัง55-3311010212121
  101.รจอ.ฝาง7373737575-78781483836
  102.รจอ.พล---303014444443434
  103.รจอ.ภูเขียว16167252561171172511711723
  104.รจอ.รัตนบุรี---99-9680121109711
  105.รจอ.สวรรคโลก---2828181811011411412
  106.รจอ.สว่างแดนดิน---363644040434343
  107.รจอ.สีคิ้ว---161625151314141
  108.รจอ.หลังสวน---111112222423234
  109.รจอ.หล่มสัก1919194040658588848418
  110.รจอ.เกาะสมุย22222-40401320203
  111.รจอ.เทิง1051057420020198180569699
  112.รจอ.เบตง151449923434914146
  113.รจอ.แม่สอด555555191913939330304
  114.รจอ.แม่สะเรียง303030383838363636353535
  115.รจอ.ไชยา---66-4242150505
  รวมทั้งสิ้น 3,429 3,264 1,838 7,350 7,142 980 10,853 10,661 1,504 10,627 10,462 1,600
  เรือนจำ/ทัณฑสถานที่ยังไม่ได้รายงานผล 18 แห่ง
  1. เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร2. เรือนจำกลางระยอง
  3. เรือนจำพิเศษมีนบุรี4. เรือนจำจังหวัดอ่างทอง
  5. เรือนจำจังหวัดสระแก้ว6. เรือนจำกลางนครราชสีมา
  7. เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ8. เรือนจำจังหวัดแพร่
  9. เรือนจำกลางกำแพงเพชร10. เรือนจำกลางตาก
  11. เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี12. เรือนจำกลางสมุทรสงคราม
  13. เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี14. เรือนจำจังหวัดชุมพร
  15. เรือนจำอำเภอทุ่งสง16. เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า
  17. เรือนจำจังหวัดภูเก็ต18. เรือนจำจังหวัดสงขลา