สรุปจำนวนนักเรียนหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น
ส่วนส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาจิตใจ กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์
ปีงบประมาณ พ.ศ.   2562
(อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล)
  

สถิติการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (หลักสูตร กศน./สอศ.
 • จำนวนผู้เรียน
 • 16,846 คน
 • จำนวนผู้สอบ
 • 16,701 คน
 • จำนวนผู้จบหลักสูตร
 • 16,654 คน
 • ร้อยละของผู้จบหลักสูตรต่อผู้สอบ
 • 99.72
 • จำนวนรุ่นที่จัด
 • 549 รุ่น
 • รวมหลักสูตร
 • 549 หลักสูตร
  # เรือนจำ/ทัณฑสถาน ผู้เข้าเรียน ผู้เข้าสอบ ผู้จบหลักสูตร จำนวน
  รุ่น
  จำนวน
  หลักสูตร
  ชายหญิงรวม ชายหญิงรวม ชายหญิงรวม
  1 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง 271-271271-271271-27199
  2 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 293-293293-293293-29333
  3 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา 345-345345-345345-3451717
  4 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง -4040-4040-404022
  5 ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 2641027426410274264102741717
  6 ทัณฑสถานหญิงชลบุรี -3838-3838-383811
  7 ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา -880880-880880-8808803333
  8 ทัณฑสถานหญิงสงขลา -2020-2020-202011
  9 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ -5050-5050-505011
  10 ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 34-3434-3434-3411
  11 ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น 205-205205-205205-20544
  12 เรือนจำกลางกำแพงเพชร 2721354072701354052701354051616
  13 เรือนจำกลางคลองเปรม 164-164113-113110-11044
  14 เรือนจำกลางคลองไผ่ 30-3030-3030-3011
  15 เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา 4841015854841015854841015852020
  16 เรือนจำกลางชลบุรี 2740-27402732-27322732-27327575
  17 เรือนจำกลางนครปฐม 210109319196912871969128755
  18 เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช 7309882873098828730988282828
  19 เรือนจำกลางนครสวรรค์ 40408040408040408044
  20 เรือนจำกลางบางขวาง 110-110110-110110-11033
  21 เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา 521-521521-521499-49999
  22 เรือนจำกลางราชบุรี 100-100100-100100-10044
  23 เรือนจำกลางลพบุรี 2503028025030280250302801111
  24 เรือนจำกลางลำปาง 18552237185522371855223777
  25 เรือนจำกลางสงขลา 339-339339-339339-33999
  26 เรือนจำกลางสมุทรสงคราม 2581824402541824362541824361616
  27 เรือนจำกลางอุดรธานี 13846184138461841384618477
  28 เรือนจำกลางเชียงใหม่ 60-6060-6060-6022
  29 เรือนจำกลางเพชรบุรี 4586952745869527458695271414
  30 เรือนจำจังหวัดกระบี่ 10082182100821821008218277
  31 เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี 76-7676-7656-5633
  32 เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 55125180551251805512518066
  33 เรือนจำจังหวัดจันทบุรี 21-2121-2121-2111
  34 เรือนจำจังหวัดชัยนาท 21060270210602702106027099
  35 เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ 2861354213061154212861354211818
  36 เรือนจำจังหวัดชุมพร 87231108623109862310944
  37 เรือนจำจังหวัดน่าน 1469323914693239146932391010
  38 เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 210-210210-210210-21099
  39 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 50-5050-5050-5022
  40 เรือนจำจังหวัดพะเยา 60208060208060208022
  41 เรือนจำจังหวัดพิจิตร 11049159110491591104915966
  42 เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก 32-3232-3232-3211
  43 เรือนจำจังหวัดภูเก็ต 90601509060150905814855
  44 เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 5266258852662588526625881818
  45 เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร 10025125100251251002512555
  46 เรือนจำจังหวัดระนอง -3030-3030-303011
  47 เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ 30255530255530255522
  48 เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร 1457021514470214144702141212
  49 เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี 30-3030-3030-3011
  50 เรือนจำจังหวัดสุโขทัย 50100150501001505010015066
  51 เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ 70209070209070209044
  52 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 214-214214-214214-2141111
  53 เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี 40801204080120408012066
  54 เรือนจำจังหวัดเลย 21-2121-2121-2111
  55 เรือนจำจังหวัดแพร่ 273-273273-273273-2731212
  56 เรือนจำพิเศษธนบุรี 1182-11821156-11561156-11561919
  57 เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ 120-120120-120120-12044
  58 เรือนจำอำเภอนางรอง 80-80110-110110-11044
  59 เรือนจำอำเภอนาทวี 2229531722295317222953171414
  60 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ 75351107535110753511055
  61 เรือนจำอำเภอภูเขียว 16788255117882051178820588
  62 เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน 60150210601502106015021066
  63 เรือนจำอำเภอหลังสวน 25-2525-2525-2511
  64 เรือนจำอำเภอหล่มสัก 55-5555-5555-5522
  รวมทั้งสิ้น 13,5193,32716,84613,4123,28916,70113,3473,30716,654549549