สรุปจำนวนนักเรียนหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น
ส่วนส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาจิตใจ กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์
ปีงบประมาณ พ.ศ.   2562
(อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล)
  

สถิติการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (หลักสูตร กศน./สอศ.
 • จำนวนผู้เรียน
 • 3,386 คน
 • จำนวนผู้สอบ
 • 3,306 คน
 • จำนวนผู้จบหลักสูตร
 • 3,384 คน
 • ร้อยละของผู้จบหลักสูตรต่อผู้สอบ
 • 102.36
 • จำนวนรุ่นที่จัด
 • 118 รุ่น
 • รวมหลักสูตร
 • 118 หลักสูตร
  # เรือนจำ/ทัณฑสถาน ผู้เข้าเรียน ผู้เข้าสอบ ผู้จบหลักสูตร จำนวน
  รุ่น
  จำนวน
  หลักสูตร
  ชายหญิงรวม ชายหญิงรวม ชายหญิงรวม
  1 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง 271-271271-271271-27199
  2 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา 25-2525-2525-2511
  3 ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 73-7373-7373-7344
  4 ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา -380380-380380-3803801313
  5 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ -5050-5050-505011
  6 ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น 205-205205-205205-20544
  7 เรือนจำกลางกำแพงเพชร 62601226060120606012066
  8 เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา 95831789483177958317866
  9 เรือนจำกลางชลบุรี 550-550550-550550-5502121
  10 เรือนจำกลางนครปฐม 122-122122-122122-12211
  11 เรือนจำกลางบางขวาง 25-2525-2525-2511
  12 เรือนจำกลางลพบุรี 25-2525-2525-2511
  13 เรือนจำกลางลำปาง -5252-5252-525222
  14 เรือนจำกลางสมุทรสงคราม 25255025255025255022
  15 เรือนจำกลางอุดรธานี 20-2020-2020-2011
  16 เรือนจำกลางเพชรบุรี 12020140120201401202014044
  17 เรือนจำจังหวัดกระบี่ 70229270229270229244
  18 เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี 76-7676-7656-5633
  19 เรือนจำจังหวัดชัยนาท 21060270210602702106027099
  20 เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ 11611022696901861161102261010
  21 เรือนจำจังหวัดชุมพร 37-37---37-3711
  22 เรือนจำจังหวัดพะเยา -2020-2020-202011
  23 เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 30326230326230326222
  24 เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร 25255025255025255022
  25 เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร 20-2020-2020204011
  26 เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี 30-3030-3030-3011
  27 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 85-8585-8585-8544
  28 เรือนจำอำเภอภูเขียว 42881304288130428813033
  รวมทั้งสิ้น 2,3591,0273,3862,2991,0073,3062,3371,0473,384118118