สรุปจำนวนนักเรียนหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น
ส่วนส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาจิตใจ กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์
ปีงบประมาณ พ.ศ.   2562
(อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล)
  

สถิติการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (หลักสูตร กศน./สอศ.
 • จำนวนผู้เรียน
 • 9,793 คน
 • จำนวนผู้สอบ
 • 9,674 คน
 • จำนวนผู้จบหลักสูตร
 • 9,654 คน
 • ร้อยละของผู้จบหลักสูตรต่อผู้สอบ
 • 99.79
 • จำนวนรุ่นที่จัด
 • 340 รุ่น
 • รวมหลักสูตร
 • 340 หลักสูตร
  # เรือนจำ/ทัณฑสถาน ผู้เข้าเรียน ผู้เข้าสอบ ผู้จบหลักสูตร จำนวน
  รุ่น
  จำนวน
  หลักสูตร
  ชายหญิงรวม ชายหญิงรวม ชายหญิงรวม
  1 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง 271-271271-271271-27199
  2 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 175-175175-175175-17522
  3 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา 345-345345-345345-3451717
  4 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง -2020-2020-202011
  5 ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 2641027426410274264102741717
  6 ทัณฑสถานหญิงชลบุรี -3838-3838-383811
  7 ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา -560560-560560-5605602020
  8 ทัณฑสถานหญิงสงขลา -2020-2020-202011
  9 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ -5050-5050-505011
  10 ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 34-3434-3434-3411
  11 ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น 205-205205-205205-20544
  12 เรือนจำกลางกำแพงเพชร 2721354072701354052701354051616
  13 เรือนจำกลางคลองเปรม 50-50------22
  14 เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา 16583248165832481658324888
  15 เรือนจำกลางชลบุรี 1510-15101509-15091509-15094444
  16 เรือนจำกลางนครปฐม 137-137137-137137-13722
  17 เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช 3909848839098488390984881616
  18 เรือนจำกลางนครสวรรค์ 40206040206040206033
  19 เรือนจำกลางบางขวาง 25-2525-2525-2511
  20 เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา 87-8787-8787-8711
  21 เรือนจำกลางราชบุรี 40-4040-4040-4022
  22 เรือนจำกลางลพบุรี 130-130130-130130-13055
  23 เรือนจำกลางลำปาง -5252-5252-525222
  24 เรือนจำกลางสงขลา 185-185185-185185-18566
  25 เรือนจำกลางสมุทรสงคราม 25255025255025255022
  26 เรือนจำกลางอุดรธานี 20-2020-2020-2011
  27 เรือนจำกลางเชียงใหม่ 60-6060-6060-6022
  28 เรือนจำกลางเพชรบุรี 21969288219692882196928888
  29 เรือนจำจังหวัดกระบี่ 10082182100821821008218277
  30 เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี 76-7676-7656-5633
  31 เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 55125180551251805512518066
  32 เรือนจำจังหวัดชัยนาท 21060270210602702106027099
  33 เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ 261110371281903712611103711616
  34 เรือนจำจังหวัดชุมพร 87231108623109862310944
  35 เรือนจำจังหวัดน่าน 46257146257146257133
  36 เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 120-120120-120120-12066
  37 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 50-5050-5050-5022
  38 เรือนจำจังหวัดพะเยา -2020-2020-202011
  39 เรือนจำจังหวัดพิจิตร 11049159110491591104915966
  40 เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 2863231828632318286323181010
  41 เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร 10025125100251251002512555
  42 เรือนจำจังหวัดระนอง -3030-3030-303011
  43 เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ 30255530255530255522
  44 เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร 10540145104401441044014477
  45 เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี 30-3030-3030-3011
  46 เรือนจำจังหวัดสุโขทัย 50100150501001505010015066
  47 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 85-8585-8585-8544
  48 เรือนจำจังหวัดเลย 21-2121-2121-2111
  49 เรือนจำจังหวัดแพร่ 123-123123-123123-12366
  50 เรือนจำพิเศษธนบุรี 496-496482-482482-48299
  51 เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ 120-120120-120120-12044
  52 เรือนจำอำเภอนาทวี 2229531722295317222953171414
  53 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ 15153015153015153022
  54 เรือนจำอำเภอภูเขียว 16788255117882051178820588
  55 เรือนจำอำเภอหล่มสัก 55-5555-5555-5522
  รวมทั้งสิ้น 7,6692,1249,7937,5702,1049,6747,5302,1249,654340340