สรุปจำนวนนักเรียนหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น
ส่วนส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาจิตใจ กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์
ปีงบประมาณ พ.ศ.   2562
(อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล)
  

สถิติการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (หลักสูตร กศน./สอศ.
 • จำนวนผู้เรียน
 • 21,708 คน
 • จำนวนผู้สอบ
 • 21,528 คน
 • จำนวนผู้จบหลักสูตร
 • 21,446 คน
 • ร้อยละของผู้จบหลักสูตรต่อผู้สอบ
 • 99.62
 • จำนวนรุ่นที่จัด
 • 707 รุ่น
 • รวมหลักสูตร
 • 707 หลักสูตร
  # เรือนจำ/ทัณฑสถาน ผู้เข้าเรียน ผู้เข้าสอบ ผู้จบหลักสูตร จำนวน
  รุ่น
  จำนวน
  หลักสูตร
  ชายหญิงรวม ชายหญิงรวม ชายหญิงรวม
  1 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง 271-271271-271271-27199
  2 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 293-293293-293293-29333
  3 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา 505-505505-505505-5052525
  4 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง -8080-8080-808033
  5 ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 4471045744710457447104572828
  6 ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา 20-2020-2020-2011
  7 ทัณฑสถานหญิงชลบุรี -6363-6363-636322
  8 ทัณฑสถานหญิงธนบุรี -8080-8080-808011
  9 ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา -985985-985985-9859853838
  10 ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก -128128-128128-12812855
  11 ทัณฑสถานหญิงสงขลา -8080-7676-767633
  12 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ -5050-5050-505011
  13 ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 114-114114-114114-11422
  14 ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น 205-205205-205205-20544
  15 เรือนจำกลางกำแพงเพชร 2721354072701354052701354051616
  16 เรือนจำกลางคลองเปรม 214-214163-163160-16066
  17 เรือนจำกลางคลองไผ่ 60-6060-6060-6022
  18 เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา 4841015854841015854841015852020
  19 เรือนจำกลางชลบุรี 3603-36033595-35953595-35959595
  20 เรือนจำกลางนครปฐม 210109319196912871969128755
  21 เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช 9701661136970166113697016611363939
  22 เรือนจำกลางนครสวรรค์ 40408040408040408044
  23 เรือนจำกลางบางขวาง 110-110110-110110-11033
  24 เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา 554-554554-554532-5321010
  25 เรือนจำกลางราชบุรี 160-160160-160160-16077
  26 เรือนจำกลางลพบุรี 3003033030030330300303301313
  27 เรือนจำกลางลำปาง 18552237185522371855223777
  28 เรือนจำกลางสงขลา 449-449449-449449-4491212
  29 เรือนจำกลางสมุทรสงคราม 2832074902792074862792074861818
  30 เรือนจำกลางอุดรธานี 2851073922771073842771073841515
  31 เรือนจำกลางเชียงใหม่ 60-6060-6060-6022
  32 เรือนจำกลางเพชรบุรี 7181218397181218397181218392222
  33 เรือนจำจังหวัดกระบี่ 10011221210011221210011221288
  34 เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี 76-7676-7656-5633
  35 เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 55125180551251805512518066
  36 เรือนจำจังหวัดจันทบุรี 81301118130111813011133
  37 เรือนจำจังหวัดชัยนาท 21060270210602702106027099
  38 เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ 5861857716061657715861857713232
  39 เรือนจำจังหวัดชุมพร 87231108623109862310944
  40 เรือนจำจังหวัดน่าน 1469323914693239146932391010
  41 เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 330-330321-321321-3211313
  42 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 50-5050-5050-5022
  43 เรือนจำจังหวัดพะเยา 60208060208060208022
  44 เรือนจำจังหวัดพิจิตร 1691092781691092781691092781010
  45 เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก 32-3232-3232-3211
  46 เรือนจำจังหวัดภูเก็ต 2401503902401503902401483881313
  47 เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 5518263355182633551826332020
  48 เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร 10025125100251251002512555
  49 เรือนจำจังหวัดระนอง -3030-3030-303011
  50 เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ 30255530255530255522
  51 เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร 1457021514470214144702141212
  52 เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี 30-3030-3030-3011
  53 เรือนจำจังหวัดสุโขทัย 50100150501001505010015066
  54 เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ 70209070209070209044
  55 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 215-215215-215215-2151111
  56 เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี 40801204080120408012066
  57 เรือนจำจังหวัดเลย 21-2121-2121-2111
  58 เรือนจำจังหวัดแพร่ 273-273273-273273-2731212
  59 เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 208-208208-208173-17388
  60 เรือนจำพิเศษธนบุรี 1596-15961556-15561556-15562424
  61 เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ 120-120120-120120-12044
  62 เรือนจำอำเภอนางรอง 80-80110-110110-11044
  63 เรือนจำอำเภอนาทวี 3961155113961155113961155112424
  64 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ 13535170135351701353517077
  65 เรือนจำอำเภอภูเขียว 16788255117882051178820588
  66 เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน 60150210601502106015021066
  67 เรือนจำอำเภอหลังสวน 25-2525-2525-2511
  68 เรือนจำอำเภอหล่มสัก 55-5555-5555-5522
  69 เรือนจำอำเภอไชยา 36-3636-3636-3611
  รวมทั้งสิ้น 17,4374,27121,70817,2994,22921,52817,1994,24721,446707707