สรุปจำนวนผู้สอบ/ผู้สอบผ่านนักเรียนระดับ ปวช./ปวส. (รกศ.4)
ส่วนส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาจิตใจ กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์
ภาคการศึกษาที่  1/2561
  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • เข้าสอบ
 • 7,205 คน
 • สอบผ่าน
 • 7,152 คน
 • ร้อยละของผู้สอบผ่าน
 • 99.26
 • เรือนจำที่ดำเนินการ
 • 68 แห่ง
 • สาขาวิชา
 • 66 สาขา
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • เข้าสอบ
 • 2,597 คน
 • สอบผ่าน
 • 2,511 คน
 • ร้อยละของผู้สอบผ่าน
 • 96.69
 • เรือนจำที่ดำเนินการ
 • 46 แห่ง
 • สาขาวิชา
 • 38 สาขา
  ที่   เรือนจำ/ทัณฑสถาน ประกาศนีบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
  ผู้เข้าสอบ ผู้สอบผ่าน ผู้จบหลักสูตร ผู้เข้าสอบ ผู้สอบผ่าน ผู้จบหลักสูตร 
  1ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี116116-3434-
  2ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง666444
  3ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง28828846262-
  4ทัณฑสถานหญิงกลาง1111-1616-
  5ทัณฑสถานหญิงชลบุรี3636----
  6ทัณฑสถานหญิงธนบุรี1717----
  7ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา321321321124124124
  8ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก130130-64646
  9ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก215215215112112112
  10เรือนจำกลางขอนแก่น256256----
  11เรือนจำกลางคลองเปรม102102-1212-
  12เรือนจำกลางคลองไผ่542542-132132-
  13เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา256256----
  14เรือนจำกลางชลบุรี8080-4848-
  15เรือนจำกลางนครพนม622622-8080-
  16เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช131131----
  17เรือนจำกลางนครสวรรค์3030----
  18เรือนจำกลางบางขวาง5151-2626-
  19เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา295295-107107-
  20เรือนจำกลางพัทลุง---3535-
  21เรือนจำกลางพิษณุโลก777777373232
  22เรือนจำกลางราชบุรี7255-98-
  23เรือนจำกลางลพบุรี112112-2626-
  24เรือนจำกลางลำปาง9898-3232-
  25เรือนจำกลางสมุทรสงคราม1818----
  26เรือนจำกลางสุรินทร์4040----
  27เรือนจำกลางอุดรธานี5959104747-
  28เรือนจำกลางอุบลราชธานี128128----
  29เรือนจำกลางเชียงราย127127-1717-
  30เรือนจำกลางเชียงใหม่200200----
  31เรือนจำกลางเพชรบุรี88-2828-
  32เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์5858----
  33เรือนจำจังหวัดจันทบุรี9292----
  34เรือนจำจังหวัดชัยนาท5757-9393-
  35เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ208208----
  36เรือนจำจังหวัดชุมพร464646343434
  37เรือนจำจังหวัดตรัง---1515-
  38เรือนจำจังหวัดนครนายก1010-23423444
  39เรือนจำจังหวัดน่าน1313-6565-
  40เรือนจำจังหวัดปทุมธานี6363----
  41เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา109109-3030-
  42เรือนจำจังหวัดพังงา2424-1212-
  43เรือนจำจังหวัดพิจิตร9292-4747-
  44เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก218218----
  45เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม5757-5454-
  46เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร1818----
  47เรือนจำจังหวัดยโสธร102102-108108-
  48เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด4338-5745-
  49เรือนจำจังหวัดสกลนคร1313----
  50เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร4646-68--
  51เรือนจำจังหวัดสระบุรี110110-106106-
  52เรือนจำจังหวัดสระแก้ว---5050-
  53เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี116116-4646-
  54เรือนจำจังหวัดสุโขทัย8989-2525-
  55เรือนจำจังหวัดหนองคาย149149-1818-
  56เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู7878-3030-
  57เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์2929-4141-
  58เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์104104----
  59เรือนจำจังหวัดเลย123123123100100100
  60เรือนจำจังหวัดแพร่3232-5252-
  61เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน1515----
  62เรือนจำพิเศษพัทยา------
  63เรือนจำหวัดแพร่7070----
  64เรือนจำอำเภอชัยบาดาล118118-6868-
  65เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า99----
  66เรือนจำอำเภอธัญบุรี5423----
  67เรือนจำอำเภอนางรอง848417110110-
  68เรือนจำอำเภอพล4242-4444-
  69เรือนจำอำเภอสีคิ้ว206206----
  70เรือนจำอำเภอหล่มสัก646418383817
  71เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง------
    รวมทั้งสิ้น 7,205 7,152 837 2,597 2,511 473