สรุปจำนวนผู้สอบ/ผู้สอบผ่านนักเรียนระดับ ปวช./ปวส. (รกศ.4)
ส่วนส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาจิตใจ กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์
ภาคการศึกษาที่  1/2561
  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • เข้าสอบ
 • 6,636 คน
 • สอบผ่าน
 • 6,583 คน
 • ร้อยละของผู้สอบผ่าน
 • 99.20
 • เรือนจำที่ดำเนินการ
 • 67 แห่ง
 • สาขาวิชา
 • 54 สาขา
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • เข้าสอบ
 • 2,536 คน
 • สอบผ่าน
 • 2,455 คน
 • ร้อยละของผู้สอบผ่าน
 • 96.81
 • เรือนจำที่ดำเนินการ
 • 45 แห่ง
 • สาขาวิชา
 • 36 สาขา
  ที่   เรือนจำ/ทัณฑสถาน ประกาศนีบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
  ผู้เข้าสอบ ผู้สอบผ่าน ผู้จบหลักสูตร ผู้เข้าสอบ ผู้สอบผ่าน ผู้จบหลักสูตร 
  1ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี116116-3434-
  2ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง666444
  3ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง28828846262-
  4ทัณฑสถานหญิงกลาง1111-1616-
  5ทัณฑสถานหญิงชลบุรี3636----
  6ทัณฑสถานหญิงธนบุรี1717----
  7ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา321321321124124124
  8ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก130130-64646
  9ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก215215215112112112
  10เรือนจำกลางคลองเปรม102102-1212-
  11เรือนจำกลางคลองไผ่542542-132132-
  12เรือนจำกลางชลบุรี8080-4848-
  13เรือนจำกลางนครพนม622622-8080-
  14เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช131131----
  15เรือนจำกลางนครสวรรค์3030----
  16เรือนจำกลางบางขวาง5151-2626-
  17เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา295295-107107-
  18เรือนจำกลางพัทลุง---3535-
  19เรือนจำกลางพิษณุโลก7777-3030-
  20เรือนจำกลางราชบุรี7255-98-
  21เรือนจำกลางลพบุรี112112-2626-
  22เรือนจำกลางลำปาง9898-3232-
  23เรือนจำกลางสมุทรสงคราม1818----
  24เรือนจำกลางสุรินทร์4040----
  25เรือนจำกลางอุดรธานี5959104747-
  26เรือนจำกลางอุบลราชธานี128128----
  27เรือนจำกลางเชียงราย127127-1717-
  28เรือนจำกลางเชียงใหม่200200----
  29เรือนจำกลางเพชรบุรี88-2828-
  30เรือนจำจังหวัดกระบี่------
  31เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์5858----
  32เรือนจำจังหวัดจันทบุรี9292----
  33เรือนจำจังหวัดชัยนาท5757-9393-
  34เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ208208----
  35เรือนจำจังหวัดชุมพร464646343434
  36เรือนจำจังหวัดตรัง---1515-
  37เรือนจำจังหวัดนครนายก1010-23423444
  38เรือนจำจังหวัดน่าน1313-6565-
  39เรือนจำจังหวัดปทุมธานี6363----
  40เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา109109-3030-
  41เรือนจำจังหวัดพังงา2424-1212-
  42เรือนจำจังหวัดพิจิตร9292-4747-
  43เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก218218----
  44เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร1818----
  45เรือนจำจังหวัดยโสธร102102-108108-
  46เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด4338-5745-
  47เรือนจำจังหวัดสกลนคร1313----
  48เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร4646-68--
  49เรือนจำจังหวัดสระบุรี110110-106106-
  50เรือนจำจังหวัดสระแก้ว---5050-
  51เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี116116-4646-
  52เรือนจำจังหวัดสุโขทัย8989-2525-
  53เรือนจำจังหวัดหนองคาย149149-1818-
  54เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู7878-3030-
  55เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์2929-4141-
  56เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์104104----
  57เรือนจำจังหวัดเลย123123123100100100
  58เรือนจำจังหวัดแพร่3232-5252-
  59เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน1515----
  60เรือนจำพิเศษพัทยา------
  61เรือนจำหวัดแพร่7070----
  62เรือนจำอำเภอชัยบาดาล118118-6868-
  63เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า99----
  64เรือนจำอำเภอธัญบุรี5423----
  65เรือนจำอำเภอนางรอง848417110110-
  66เรือนจำอำเภอพล4242-4444-
  67เรือนจำอำเภอสีคิ้ว206206----
  68เรือนจำอำเภอหล่มสัก646418383817
  69เรือนจำอำเภอเบตง------
  70เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง------
    รวมทั้งสิ้น 6,636 6,583 760 2,536 2,455 441