Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังทำงานในสถานประกอบการในเรือนจำ
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2563
ที่ เขต เรือนจำ ผู้ว่าจ้าง(แห่ง) จำนวนงาน (ชิ้น) รายได้รวม (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง(คน)
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
11ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี67,275,189889,052422,297128,126550,42311,186-11,186
21ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา624,703,948978,951376,415113,355489,7706,332-6,332
31ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา628,769,7631,094,980518,978204,194723,1728,397-8,397
41เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา574,016,564575,164272,23781,695353,9324,683-4,683
51เรือนจำกลางลพบุรี28038,981,77619,681,7892,904,747898,9793,803,72612,6242,87515,499
61เรือนจำกลางสมุทรปราการ13511,751,5545,434,5412,323,912695,9313,019,8438,6132,01810,631
71เรือนจำจังหวัดชัยนาท554,064,366958,407412,056122,642534,6985,2665065,772
81เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา462,799,991528,907243,03275,784318,8162,4194042,823
91เรือนจำจังหวัดอ่างทอง331,097,232447,383191,267-191,2676,7103937,103
102ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง27251,037,400489,203145,118634,321283-283
112สถานกักขังกลางจังหวัดตราด1213,539142,56246,82813,72760,555153122275
122เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา564,201,621584,804236,08376,566312,6495,5233385,861
132เรือนจำกลางชลบุรี361,158,936600,725324,96981,311406,2806,359-6,359
142เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี27594,008313,450138,13713138,1501,7831321,915
152เรือนจำจังหวัดสระแก้ว92921,237,932523,361159,711683,0726,4282,1228,550
162เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี955,567,0671,286,123489,790148,125637,9153,7883604,148
173เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ3--------
183เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์12123,746232,287110,33333,096143,4291,3452281,573
193เรือนจำจังหวัดยโสธร141,046,1302,035,237355,394106,644462,0381,5802481,828
203เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ74,615128,50063,48817,17580,6631,6841511,835
213เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ1136,270310-3104-4
223เรือนจำอำเภอบัวใหญ่411,807,839394,458197,17659,140256,3162,8523153,167
233เรือนจำอำเภอภูเขียว361,660,875556,764262,61978,842341,4613,1104283,538
244ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น77212,9165,176,4981,184,924355,4581,540,38211,189-11,189
254สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด1-----18119
264เรือนจำจังหวัดสกลนคร93391,71813,608,1332,114,482639,2392,753,7216,2991,7448,043
274เรือนจำจังหวัดหนองคาย36,18314,1256,0381,8117,84911764181
285ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง691,312,5287,575,5301,184,071388,2941,572,3654,809-4,809
295สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง2--------
305เรือนจำจังหวัดน่าน1047,318333,03175,34522,15797,50280376879
315เรือนจำจังหวัดพะเยา1644,559390,305186,45455,938242,3922,1843982,582
325เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน3460,821771,434336,071101,305437,3769911861,177
335เรือนจำอำเภอเทิง3643,754311,919154,91543,701198,6162,3144682,782
346ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก14222,522351,444166,88950,002216,891-1,0851,085
356เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์29107,163412,25836,37310,98947,3624,5311,1255,656
366เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์322,374179,14368,02620,30188,3272,5473752,922
377เรือนจำกลางนครปฐม20910,075,7701,892,329898,798269,6071,168,40525,4693,17028,639
387เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี1457,459,12420,061,7592,306,028691,7612,997,78915,2841,66116,945
397เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์40460,263735,846191,23959,175250,4142,9544043,358
407เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร17473,640230,576101,05034,078135,1281,4003321,732
417เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี1086,694,694585,905239,44572,109311,55412,5851,06813,653
428สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช4414,0006,6512,6609,31159-59
438เรือนจำอำเภอทุ่งสง402,9067,705,7223,177,232808,9673,986,1993,7126484,360
448เรือนจำอำเภอปากพนัง66,000210,00094,76428,428123,1922,429812,510
458เรือนจำอำเภอหลังสวน1524,800724,000268,30780,502348,8097671,2301,997
468เรือนจำอำเภอเกาะสมุย88,028300,860120,07228,440148,5121,6441521,796
479ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา624,241890,2091,014,320122,8471,137,1676,410-6,410
489ทัณฑสถานหญิงสงขลา724,30056,36228,1808,42436,604-263263
499เรือนจำจังหวัดสงขลา3119,647650,416163,92146,748210,6697,392-7,392
509เรือนจำจังหวัดสตูล22,31881,13037,72111,28949,010454-454
519เรือนจำอำเภอนาทวี12,29882,22434,94510,48445,429977-977
5210ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง9441,876,39712,342,8805,839,7691,751,9287,591,697-11,00911,009
5310ทัณฑสถานหญิงกลาง12321,321,0476,288,2042,829,704848,8573,678,561-43,85343,853
5410ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา12510,324,8575,805,1932,757,469826,1233,583,592-16,00616,006
5510เรือนจำกลางคลองเปรม58314,1031,227,823149,15512,679161,83410,222-10,222
5610เรือนจำกลางคลองไผ่866,1681,364,165107,59632,729140,3252,565-2,565
5710เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช1261,122623,645---6,110-6,110
5810เรือนจำกลางนครสวรรค์632,991,1414,037,9111,680,008502,1842,182,19218,5972,42321,020
5910เรือนจำกลางพิษณุโลก5--------
6010เรือนจำกลางเชียงราย131281,75734,635,4085,543,4651,591,8497,135,3144,9424,3649,306
6110เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร19818,610,7671,642,630779,673233,6041,013,27715,864-15,864
6210เรือนจำพิเศษธนบุรี24926,539,73320,730,9203,327,8371,024,4364,352,27324,967-24,967
รวมทั้งสิ้น3,316249,755,858191,219,62348,113,56914,029,27762,142,846301,727102,826404,553