Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1บริษัท เค ที ซี เน็ตติ้ง จำกัด,นางรอบีอะฮ์ นิยมเดชาแรงงงานรับจ้างประกอบอวน3,728130,48052,19215,65867,8501,557-1,557
2บริษัท เค ที ซี เน็ตติ้ง จำกัด,นางรอบีอะฮ์ นิยมเดชาแรงงงานรับจ้างประกอบอวน4,276149,66059,86417,95977,8231,555-1,555
3บริษัท เค ที ซี เน็ตติ้ง จำกัด,นางรอบีอะฮ์ นิยมเดชาแรงงานผู้ต้องขังประกอบอวน5,516193,06082,05024,615106,6651,635-1,635
4หจก.รภัทร การโยธาแรงงานรับจ้างก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น แดนสถานพยาบาล1168,96077,03222,50999,54120-20
5บริษัท เค ที ซี เน็ตติ้ง จำกัด,นางรอบีอะฮ์ นิยมเดชาแรงงงานรับจ้างประกอบอวน5,550194,25082,55624,766107,3221,647-1,647
6ร้านพระแสงไม้ประดษฐ์การฝึกวิชาชีพผลิตเครื่องเรือน(ค่าตอบแทนแบบเหมาจ่ายตามชิ้นงาน)1105,5002,4757423,2175-5
7ร้านพระแสงไม้ประดษฐ์การฝึกวิชาชีพผลิตเครื่องเรือน(ค่าตอบแทนแบบวันละ 320 บาท)5717,2807,7762,33210,1082-2
8บริษัท เค ที ซี เน็ตติ้ง จำกัด,นางรอบีอะฮ์ นิยมเดชาแรงงานผู้ต้องขังประกอบอวน5,972211,120125,61626,917152,5331,647-1,647
9บริษัท เค ที ซี เน็ตติ้ง จำกัด,นางรอบีอะฮ์ นิยมเดชา,ร้านอุดมภัณฑ์แรงงานผู้ต้องขังประกอบอวน2,929109,35566,59714,27080,8671,509-1,509
10ริษัท เค ที ซี เน็ตติ้ง จำกัด,นางรอบีอะฮ์ นิยมเดชา,ร้านอุดมภัณฑ์แรงงานผู้ต้องขังประกอบอวน4,821188,75782,10924,632106,7411,447-1,447
11ริษัท เค ที ซี เน็ตติ้ง จำกัด,นางรอบีอะฮ์ นิยมเดชา,ร้านอุดมภัณฑ์แรงงานผู้ต้องขังประกอบอวน4,348170,47474,15622,24696,4021,372-1,372
12บริษัท เค ที ซี เน็ตติ้ง จำกัด,นางรอบีอะฮ์ นิยมเดชา,ร้านอุดมภัณฑ์แรงงานผู้ต้องขังประกอบอวน4,456166,80872,56121,76894,3291,199-1,199
13บริษัท เค ที ซี เน็ตติ้ง จำกัด,นางรอบีอะฮ์ นิยมเดชา,ร้านอุดมภัณฑ์แรงงานผู้ต้องขังประกอบอวน3,209112,31551,66415,49967,163956-956
14ริษัท เค ที ซี เน็ตติ้ง จำกัด,นางรอบีอะฮ์ นิยมเดชา,ร้านอุดมภัณฑ์แรงงานผู้ต้องขังประกอบอวน3,741139,33564,09419,22883,322948-948
รวมทั้งสิ้น(14 แห่ง)1,957,354900,742253,1411,153,88315,499-15,499