Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1ชญานิษฐ์ พันธุ์ดีเสื้อหนอนไสลด์ปักด้น4156,2252,8018403,641-7272
2กัญจนิชา บุตรฐานภัทรผ้าสไบปัก34,5002,0254502,475-66
3พิมพร สีนวนใหญ่เย็บเสื้อกระดุม 15 เม็ด5046,5522,9488843,832-2727
4พวงพลอย เจียมสกุลกระเป๋าผ้าปักเม็ด3772,7901,2553761,631-77
5ธนาณัติ ศรีฝั้นเสื้อสม็อคปัก เสื้อปักลาย853,6001,6204862,106-3636
6บัวเหลียว ทาเกิดเสื้อปักหนอนสไลด์ ปักด้น ผ้าฟอก ผ้าถุงปักดอก3,01937,81617,0175,10522,122-258258
7อ้อยใจ แสงบุญเสื้อกระเหรี่ยง กระดุมปักด้น ผ้าฟอก มัดไขว้ คลุมกุ๊น ผ่าหน้า ชุดแซกปักด้น เสื้อต่อหลัง1,82733,13814,9124,47319,385-150150
8เฉลียว ปินไชยที่จับตู้เย็น ปักผ้าเช็ดมือ ปักผ้าหุ้มทิชชู่ ปักหมวก ปักหมอน ปักผ้าม่าน ปักผ้าปูเตียง7839,2474,1611,2485,409-4747
9อัจฉราวรรณ พุทธปวน่พับกระดาษทอง โคมผ้าเล็ก โคมผ้ากลาง3,7146,8073,0639183,981-3535
10จามจุรี วิลาศประภัทสรเย็บชุดแม้ว กางเกงเย็บสำเร็จ4334,1711,8765632,439-1818
11นิชนันท์ ส่วนสวัสดิ์เสื้อด้นปลา เสื้อคลุมกากบาท เสื้อปักหนอน เสื้อด้นหนอน2063,3111,4894461,935-1616
12ขัติยา สะอาดล้วนกระเป๋าสาน S, M, L322,4701,1113331,444-22
13จิราวรรณ วรรณเวกผ้าไหมทอลาย616,5007,4252,2279,652-3030
14พวงพลอย เจียมสกุลกระเป๋าปักลูกปัด2801,6807562661,022-88
15นิชนันท์ ส่วนสวัสดิ์ เสื้อคลุมกากบาท เสื้อคลุมปักหนอน1111,8488312491,080-1515
16ชญานิษฐ์ พันธุ์ดีเสื้อหนอนสไลด์ปักด้น3605,4002,4307293,159-9090
17เธียรกนก จุฑาพรหมณ์ใส่ยางปลายขา ติดกระเป๋า ประกบติดซิป ประกอบตัว30,427195,65588,04426,413114,457-136136
18ธนาณัติ ศรีฝั้นเสื้อสม้อคปักสีล้วน843,3601,5124531,965-3333
19กัญจนิชา บุตรฐานภัทรผ้าสไบปัก23,0001,3504051,755-22
20โชติกา เกศโชคอนันท์เสื้อหนอนสไลด์ปักด้น73911,0854,9881,4966,484-9090
21บัวเหลียว ทาเกิดเสื้อแต่งเม็ด เสื้อปักหนอนสไลด์ ระบาย กางเกงปักด้น เสื้อเจ้านาง เสื้อปักด้น เสื้อผ้าฟอก 7,539100,72345,32913,59858,927-276276
22อ้อยใจ แสงบุญเสื้อกระเหรี่ยง กระดุมปักด้น เสื้อแขนกุด เสื้อผ้าฟอก ปักด้น เสื้อมัดไขว้ เสื้อคลุมกุ๊น ผ่าหน้า ปักด้น เสื้อต่อหลัง ชุดแซกปักด้น3,10558,39326,2767,88334,159-160160
23เฉลียว ปินไชย ที่จับตู้เย็น ปักผ้าเช็ดมือ ปักผ้าหุ้มทิชชู่ ปักหมวก หมอนปัก ปักผ้าม่าน 8697,7473,4861,0454,531-4545
24ดุษณี ไชยยาผ้าซิ่นยกดอก1421,0009,4502,83512,285-2929
25จามจุรี วิลาศประภัทสรเย็บชุดแม้ว เสื้อผ้าเมือง5348,0103,6041,0824,686-2626
26อัจฉราวรรณ พุทธปวนพับกระดาษทอง แกะตุงกระดาษสา ห่วงทอง ตุง 12 ราศี โคมผ้าเล็ก โคมผ้ากลาง8,86212,0715,4311,6297,060-4545
27กัญจนิชา บุตรฐานภัทรผ้าสไบปัก23,0001,3504051,755-66
28จามจุรี วิลาศประภัทสรเย็บชุดแม้ว เสื้อผ้าเมือง1,09316,3957,3772,2139,590-1818
29โชติกา เกศโชคอนันท์เสื้อหนอนสไลด์ปักด้น83012,4505,6021,6807,282-8888
30พวงพลอย เจียมสกุลกระเป๋าปักลูกปัด2902,4201,0893261,415-66
31ธนาณัติ ศรีฝั้นเสื้อแขนตรงปัก เสื้อสม็อคปักสีล้วน เสื้อสม็อคปัก983,9171,7625282,290-3434
32เธียรกนก จุฑาพรหมณ์ใส่ยางปลายขา ติดกระเป๋า ประกบติดซิป ประกอบตัว29,122165,69274,56122,36896,929-127127
33บัวเหลีย ทาเกิดเสื้อปักหนอนสไลด์ระบาย เสื้อปักด้น เสื้อผ้าฟอก ผ้าถุงปักดอก5,54372,96332,8339,85042,683-274274
34เฉลียว ปินไชยที่จับตู้เย็น ปักผ้าเช็ดมือ ปักหมวก หมอนปัก ผ้าคลุมวงกลม ปักผ้าม่าน3963,6951,6624982,160-4040
35อ้อยใจ แสงบุญเสื้อกระเหรี่ยง กระดุมปักด้น เสื้อแขนกุด เสื้อผ้าฟอก ปักด้น เสื้อมัดไขว้ เสื้อคลุมกุ๊น ผ่าหน้า ปักด้น เสื้อต่อหลัง ชุดแซกปักด้น2,40246,43520,8956,26827,163-148148
36อัจฉราวรรณ พุทธปวนพับกระดาษทอง ตุงฟิล์มใหญ่ ตุง 12 ราศี โคมผ้ากลาง15,18815,3936,9272,0789,005-4848
37ดุษณี ไชยยาผ้าไหมทอลาย1015,0006,7502,0258,775-2929
38จิรากุล วรรณเวกผ้าไหมทอลาย617,4007,8302,34910,179-2929
39ระเบียบ ชูศิลป์ ทาสีพวงกุญแจ4060027081351-99
40มณีรัตน์ จันทร์แก้วเสื้อปักด้น73,5001,5754722,047-88
41จรัส ภูผลพานติดกาวกระดาษ20,0685,0172,2576772,934-2323
42วัชระ เอี่ยมสุริยะมงคลพับกระดาษ15,1273,7811,7015102,211-1717
43เตวิทย์ เดชบูรณ์ติดกาวกระดาษ100,0006,5002,9258773,802-4545
44ผกากาญจน์ โรจน์รุ่งวรจิตกระเป๋าถัก102,0009002701,170-1010
45สิริกานต์ กันคำสานเข่ง1,0722,3891,0753221,397-3030
46โชติกา เกศโชคอนันท์เสื้อหนอนสไลด์ปักด้น1,19617,9408,8802,42111,301-110110
47พวงพลอย เจียมสกุลกระเป๋าผ้าปักลูกปัด1011,010499136635-66
48จามจุรี วิลาศประภัทสรเย็บชุดแม้ว เสื้อคลุม เย็บผ้าถุง1,10016,0387,9382,16510,103-1818
49ธนาณัติ ศรีฝั้นเสื้อแขนตรงปัก เสื้อสม็อคปักสีล้วน เสื้อสม็อคปัก1877,2503,5889784,566-3131
50เธียรกนก จุฑาพรหมณ์ใส่ยางปลายขา ประกอบตัวกางเกงวอร์ม 28,825131,56464,13417,49181,625-133133
51บัวเหลียว ทาเกิด เสื้อปักหนอนสไลด์,ระบาย เสื้อปักหนอน เสื้อผ้าฟอก เสื้อปักด้น ผ้าถุงปักดอก5,59373,36836,3179,90446,221-288288
52เฉลียว ปินไชยที่จับตู้เย็น ปักผ้าเช็ดมือ ปักหมวก หมอนปัก ผ้าคลุมวงกลม หมอนปัก ปักผ้าม่าน7867,7203,8211,0424,863-4545
53อ้อยใจ แสงบุญเสื้อกระเหรี่ยง กระดุมปักด้น เสื้อคลุม เสื้อแขนกุด เสื้อผ้าฟอก ปักด้น เสื้อปักด้น ชุดแซกปักด้น เสื้อต่อหลัง2,27237,24320,2165,51325,729-150150
54อัจฉราวรรณ พุทธปวนพับกระดาษทอง ห่วงทอง ตุงฟิล์มใหญ่ ตุง ราศรี โคมผ้ากลาง14,64414,9217,3852,0149,399-5454
55ดุษณี ไชยยาผ้าไหมทอลาย1319,5009,6522,63212,284-1313
56จิรากุล วรรณเวกผ้าไหมทอลาย514,5007,1771,9579,134-3232
57ระเบียบ ชูศิลป์ทาสีพวงกุญแจ60900445121566-99
58มณีรัตน์ จันทร์แก้วเสื้อปักด้น52,5001,2373371,574-55
59ผกากาญจน์ โรจน์รุ่งวรจิตกระเป๋าถัก122,4001,1883241,512-1212
60โชติกา เกศโชคอนันท์ เสื้อหนอนสไลด์ปักด้น1,40721,10510,4462,84913,295-115115
61จิรากุล วรรณเวกผ้าไหมทอลาย514,5007,1771,9579,134-3434
62พวงพลอย เจียมสกุลกระเป๋าปักลูกปัด4162,8561,4133851,798-88
63ธนาณัติ ศรีฝั้นเสื้อแขนตรงปัก เสื้อสม็อคปักสีล้วน 1094,1442,0515592,610-2828
64จามจุรี วิลาศประภัทสรเย็บชุดแม้ว เสื้อคลุม เย็บผ้าปักม้ง เย็บเสื้อกระเหรี่ยง1,36216,3258,0462,20310,249-2020
65อ้อยใจ แสงบุญเสื้อกระเหรี่ยง กระดุมปักด้น เสื้อคลุม เสื้อแขนกุด เสื้อผ้าฟอกปักด้น เสื้อคลุมกุ๊น ผ่าหน้าปักด้น เสื้อปักด้น ชุดแซกปักด้น1,69124,92212,3363,36415,700-160160
66ดุษณี ไชยยาเข้าหัวม้วนผ้าไหม เก็บตะกอเขาดอก ผ้าซิ่นยกดอก16932,90016,2854,44120,726-3434
67เฉลียว ปินไชยที่จับตู้เย็น ปักผ้าเช็ดมือ ปักหมวก หมอนปัก ผ้าคลุมวงกลม หมอนปัก ปักผ้าม่าน7228,6304,2711,1655,436-5858
68เธียรกนก จุฑาพรหมณ์ใส่ยางปลายขา ประกอบตัว 19,271124,72461,73816,83778,575-132132
69บัวเหลียว ทาเกิด เสื้อปักหนอนสไลด์,ระบาย เสื้อผ้าฟอก เสื้อปักด้น ผ้าถุงปักดอก9,126119,30059,05316,10575,158-295295
70อัจฉราวรรณ พุทธปวนพับกระดาษทอง, ตุง 12 ราศรี,ตุงเล็ก, ตุงไส้หมู, ห่วงทอง, โคมผ้ากลาง36,99121,40610,5952,88913,484-4343
71กัญจนิชา บุตรฐานภัทรผ้าสไบปัก23,0001,4854051,890-44
72เตวิทย์ เดชบูรณ์ติดกาวกระดาษ119,2507,1553,5419654,506-2525
73สุพัชชา จำใจกางเกงปัก เสื้อปักด้น6811,2005,5441,5127,056-2424
74โชติกา เกศโชคอนันท์ เสื้อหนอนสไลด์ปักด้น1,67825,17011,3263,39714,723-115115
75จามจุรี วิลาศประภัทสรเย็บชุดแม้ว เสื้อคลุม 3565,3402,4037203,123-2020
76ดุษณี ไชยยาทอผ้าซิ่นบกดอก1015,0006,7502,0258,775-3434
77พวงพลอย เจียมสกุลกระเป๋าปักลูกปัด107970418125543-88
78ธณาณัติ ศรีฝั้นเสื้อปักคละสี 1405,5902,5157543,269-2828
79กัญจนิชา บุตรฐานภัทรชุกเด็กปัก สไบปัก22,3001,0353101,345-2828
80อ้อยใจ แสงบุญเสื้อกระเหรี่ยง กระดุมปักด้น เสื้อคลุม เสื้อแขนกุด เสื้อผ้าฟอกปักด้น เสื้อคลุมกุ๊น ผ่าหน้าปักด้น เสื้อปักด้น ชุดแซกปักด้น3,07852,37823,5707,07130,641-160160
81เฉลียว ปินไชยที่จับตู้เย็น ปักผ้าเช็ดมือ หมอนปัก ปักผ้าม่าน5787,0813,1869554,141-5858
82เธียรกนก จุฑาพรหมณ์ใส่ยางปลายขา เจาะกระเป๋า ประกอบตัว31,794173,15477,91923,375101,294-132132
83บัวเหลียว ทาเกิด เสื้อปักหนอนสไลด์,ระบาย เสื้อปักหนอน เสื้อผ้าฟอก เสื้อปักด้น ผ้าถุงปักดอก7,937103,60546,62213,98660,608-295295
84อัจฉราวรรณ พุทธปวนพับกระดาษทอง ห่วงทอง ตุงฟิล์มใหญ่ ตุง 12 ราศรี โคมผ้ากลาง27,90519,5168,7822,63411,416-4343
85นิชนันท์ ส่วนสวัสดิ์เสื้อปักด้น60900405121526-3434
86จรัส ภู่ผลพานพับกระดาษ19,4705,8742,6437933,436-2424
87ผกากาญจน์ โรจน์รุ่งวรจิตกระเป๋าถัก142,8001,2603781,638-1414
88สุพัชชา จำใจเสื้อปักด้น เสื้อคลุมปักด้น6416,3507,3572,2079,564-2424
89โชติกา เกศโชคอนันท์ เสื้อหนอนสไลด์ปักด้น1,51022,65010,1923,05713,249-105105
90ผกากาญจน์ โรจน์รุ่งวรจิตกระเป๋าถัก326,4002,8808643,744-2121
91กัญจนิชา บุตรฐานภัทร สไบปัก11,500675202877-44
92พวงพลอย เจียมสกุลกระเป๋าปักลูกปัด1462,4121,0853251,410-88
93มณีรัตน์ จันทร์แก้วเสิ้อปักด้น106,2002,7908373,627-2323
94จามจุรี วิลาศประภัทสรเย็บชุดแม้ว เสื้อคลุม 6658,9904,0451,2135,258-2323
95จิรากุล วรรณเวกผ้าไหมทอลาย822,80010,2603,07813,338-3232
96ธณาณัติ ศรีฝั้นเสื้อปักคละสี 1094,4452,0006002,600-3232
97อ้อยใจ แสงบุญเสื้อกระเหรี่ยง กระดุมปักด้น เสื้อคลุม เสื้อแขนกุด เสื้อผ้าฟอก ปักด้น เสื้อปักด้น ชุดแซกปักด้น เสื้อต่อหลัง2,26027,11812,2033,66015,863-145145
98เฉลียว ปินไชยที่จับตู้เย็น ปักหมวก หมอนปัก ปักผ้าเช็ดมือ ปักผ้าม่าน4866,2012,7908373,627-4545
99บัวเหลียว ทาเกิด เสื้อปักหนอนสไลด์,ระบาย เสื้อปักหนอน เสื้อผ้าฟอก เสื้อปักด้น ผ้าถุงปักดอก5,57776,27234,32210,29644,618-265265
100อัจฉราวรรณ พุทธปวนตุงไม้สั้น พับกระดาษสี ตุงฟิลม์ใหญ่ ห่วงทอง ตุง 12 ราศรี โคมผ้าเล็ก พับกระดาษทอง54,42734,57115,1074,53219,639-5151
101เธียรกนก จุฑาพรหมณ์ใส่ยางปลายขา ประกอบตัว 36,995200,68390,30727,092117,399-143143
102สุพัชชา จำใจเย็บเสื้อปักด้น เสื้อปักด้น เสื้อคลุมปักด้น62823,43510,5453,16313,708-2727
รวมทั้งสิ้น(102 แห่ง)2,604,3721,206,381351,5071,557,888-6,4756,475