Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1ไม่มีการรับจ้างแรงงานไม่มีการรับจ้างแรงงาน--------
2ไม่มีการรับจ้างแรงงานไม่มีการรับจ้างแรงงาน--------
3ไม่มีการรับจ้างแรงงานไม่มีการรับจ้างแรงงาน--------
4ไม่มีการรับจ้างแรงงานไม่มีการรับจ้างแรงงาน--------
5ไม่มีการรับจ้างแรงงานไม่มีการรับจ้างแรงงาน--------
6เทศบาลตำบลบ้านนาปรือขุดลอกรางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ190,000------
7เทศบาลตำบลบ้านนาปรือขุดลอกรางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ--38,5008,25046,75030-30
8นายบัวเฮง เข้าใจการขุดหลุมฝังเสา1,88837,76015,2424,57219,81438-38
9นายบัวเฮง เข้าใจการขุดหลุมฝังเสา60012,0005,6651,6657,33010-10
10นางอัมพร วังอาษาปรับพื้นที่ก่อสร้าง17,5003,4881,0504,53811-11
11นางอัมพร วังอาษาเทพื้นคอนกรีตและหล่อเสา142,00019,9505,98525,93519-19
12นายบรรเทิง ดีเสียงถางป่า18,0003,8001,1404,94010-10
13นายบัวเฮง เข้าใจการถางป่า116,0007,6002,2809,88010-10
14นางอัมพร วังอาษาก่อสร้างรั้วคอนกรีต148,50023,0386,91129,94910-10
รวมทั้งสิ้น(14 แห่ง)261,760117,28331,853149,136138-138