Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1ไม่มีการรับจ้างแรงงานไม่มีการรับจ้างแรงงาน--------
2ไม่มีการรับจ้างแรงงานไม่มีการรับจ้างแรงงาน--------
3ไม่มีการรับจ้างแรงงานไม่มีการรับจ้างแรงงาน--------
4ไม่มีการรับจ้างแรงงานไม่มีการรับจ้างแรงงาน--------
5ไม่มีการรับจ้างแรงงานไม่มีการรับจ้างแรงงาน--------
6เทศบาลตำบลบ้านนาปรือขุดลอกรางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ190,000------
7เทศบาลตำบลบ้านนาปรือขุดลอกรางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ--38,5008,25046,75030-30
8นายบัวเฮง เข้าใจการขุดหลุมฝังเสา1,88837,76015,2424,57219,81438-38
9นายบัวเฮง เข้าใจการขุดหลุมฝังเสา60012,0005,6651,6657,33010-10
10นางอัมพร วังอาษาปรับพื้นที่ก่อสร้าง17,5003,4881,0504,53811-11
11นางอัมพร วังอาษาเทพื้นคอนกรีตและหล่อเสา142,00019,9505,98525,93519-19
12นายบรรเทิง ดีเสียงถางป่า18,0003,8001,1404,94010-10
13นายบัวเฮง เข้าใจการถางป่า116,0007,6002,2809,88010-10
14นางอัมพร วังอาษาก่อสร้างรั้วคอนกรีต148,50023,0386,91129,94910-10
15นายบรรเทิง ดีเสียงงานต่อเติมบ้าน130,00014,1784,24018,41810-10
16นางอัมพร วังอาษาก่อสร้างอาคาร130,00014,1484,20018,34810-10
17นายบัวเฮง เข้าใจการถางป่า144,00020,8506,19527,0457-7
18นางอัมพร วังอาษาก่ออิฐผนังอาคาร130,50014,4844,32018,80410-10
19นางอัมพร วังอาษาก่ออิฐฉาบปูน150,00023,6807,08930,7697-7
20นายทองเริ่ม เดชดีต่อเติมบ้านชั้นเดียว142,00019,8995,97725,87610-10
21นายบัวเฮง เข้าใจการปูพื้นกระเบื้อง131,50014,9104,44819,35821-21
22นางอัมพร วังอาษาก่ออิฐฉาบปูน138,00018,0005,34323,34310-10
23นายบัวเฮง เข้าใจการงานถางป่า112,0005,6001,6447,24416-16
รวมทั้งสิ้น(23 แห่ง)569,760263,03275,309338,341239-239