Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
สถานกักขังกลางจังหวัดตราด
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1ไม่มีไม่มี--------
2ไม่มีไม่มี--------
3ไม่มีไม่มี--------
4ไม่มีไม่มี--------
5ไม่มีไม่มี--------
61ประกอบอาหารปรุงสำเร็จ5382,0068753241,199167
7ณ็ษฯ๕็ษศ.ฌ๕ณษธฆืประกอบอาหารปรุงสำเร็จ1,74721,8602,8211,0613,882167
8ร้านค้าสงเคราะห์ประกอบอาหารปรุงสำเร็จ1,74721,8602,8211,0613,882167
9ร้านค้าสงเคราะห์ประกอบอาหารปรุงสำเร็จ และซักรีด1,98717,7044,2968585,15411213
รวมทั้งสิ้น(9 แห่ง)63,43010,8133,30414,11743034