Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1นายเชาวลิต พรหมแก้วรับจ้างแรงงาน347,20021,2408,49629,736119-119
2นายเชาวลิต พรหมแก้วรับจ้างแรงงาน214,0006,3002,5208,820124-124
3นายเชาวลิต พรหมแก้วรับจ้างแรงงาน335,63816,0376,41522,45296-96
4นายเชาวลิต พรหมแก้วรับจ้างแรงงาน325,09011,2904,51615,806118-118
5นายเชาวลิต พรหมแก้วรับจ้างแรงงาน215,0506,7722,7099,481112-112
6นายเชาวลิต พรหมแก้วรับจ้างแรงงาน220,3009,1353,65412,789133-133
7นายเชาวลิต พรหมแก้วรับจ้างแรงงาน325,94011,6734,66916,342148-148
8นายเชาวลิต พรหมแก้วรับจ้างแรงงาน322,48010,1164,04614,162131-131
9นายเชาวลิต พรหมแก้วรับจ้างแรงงาน330,32013,6455,45719,102132-132
รวมทั้งสิ้น(9 แห่ง)236,018106,20842,482148,6901,113-1,113