Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1ร้านนครประมงรับจ้างเย็บประกอบอวน2,420119,700---8294031,232
2บริษัทเคทีซีเน็ตติ้งจำกัดรับจ้างเย็บประกอบอวน2,00070,000---681-681
3นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยบวรรับจ้างเย็บประกอบอวน2,10886,540---807-807
4ร้านนครประมงรับจ้างเย็บประกอบอวน2,85099,750---8904031,293
5นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยบวรรับจ้างเย็บประกอบอวน3,100104,100---984-984
6ร้านนครประมงรับจ้างเย็บประกอบอวน3,200112,000---9672631,230
7คุณสุชัยชาญ วงศ์ปิยบวรรับจ้างเย็บประกอบอวน2,880102,240---996-996
8ร้านนครประมงรับจ้างเย็บประกอบอวน4,358152,530---9604381,398
9คุณสุชัยชาญ วงศ์ปิยบวรรับจ้างเย็บประกอบอวน2,30080,500---654-654
10นางปราณี ดาราโชติเด็ดขั้วพริกแห้ง1,0008,000---336-336
11ร้านนครประมงรับจ้างเย็บประกอบอวน2,20077,000---904-904
12คุณสุชัยชาญ วงศ์ปิยบวรรับจ้างเย็บประกอบอวน1,99669,860---748-748
13นางปราณี ดาราโชติเด็ดขั้วพริกแห้ง6,00048,000---220-220
รวมทั้งสิ้น(13 แห่ง)1,130,220---9,9761,50711,483