Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำกลางลพบุรี
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1นายมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษ กทม.198,28311,8964,8181,4456,263390-390
2นายสมศักดิ์ ปิวาวัฒนาพานิชสานเข่ง8404,2003,4025103,912203-203
3นายพัฒนชัย ศรีทองพันคอยล์73,1598,9007,2091,0818,290238-238
4ร.ต.อ.วุฒิวรพงษ์ แหวนประดับปักดิ้นเครื่องหมาย1093,3652,7254083,133-3232
5น.ส.มนต์ประภา นากสุนทรถักเสื้อคอกระเช้า1,3682,7362,2163322,548-5050
6น.ส.กษิกาณ นุชสุนทรพับถุงกระดาษทวีทรัพย์14,4001,8001,4582181,676390-390
7นางจำนงค์ สร้อยสวัสดิ์ทำริบบิ้นโบว์228,79017,48614,1632,12416,287288119407
8นางนิภาพร พึ่งเดชะเปิดปากถุงกระดาษ6,0466,0462,4487343,182390-390
9-ซัก-รีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังหญิง-25,90011,6551,74813,403-1515
10-ซัก-รีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังชาย-20,7809,3511,40210,75323-23
11-เสริมสวยผู้ต้องขังหญิง-24,23510,9051,63512,540-55
12-นวดแผนไทยผู้ต้องขังหญิง-1,30058587672-33
13นางจำนงค์ สร้อยสวัสดิ์ (แก้ไขจากยอดรายได้จาก17,486ที่ส่งไปก่อนหน้านี้เป็นยอดนี้)ริบบิ้นโบว์228,7909,2297291,1211,850119288407
14นายมาโนชน์ ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษ223,23213,3935,4241,6277,051383-383
15นายสมศักดิ์ ปิวาวัฒนาพานิชสานเข่ง1,0805,4004,3746565,030207-207
16นายพัฒนชัย ศรีทองพันคอยล์49,6326,2642,5377613,298243-243
17ร.ต.อ.วุฒิวรพงษ์ แหวนประดับปักดิ้นเครื่องหมาย823,6901,4944481,942-3232
18น.ส.มนต์ประภา นากสุนทรถักเสื้อคอกระเช้า1,0562,1128552561,111-5959
19น.ส.กษิกาณ นุชสุนทรพับถุงกระดาษ47,4904,5131,8275482,375383-383
20นางน้องนุช งามวรัญญูเย็บกางเกง3472,0828432521,09574-74
21นางจำนงค์ สร้อยสวัสดิ์ทำริบบิ้นโบว์171,6696,9402,8108433,653292174466
22นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยะบวรเย็บอวน1,99369,75528,2508,47536,725243-243
23นางนิภาพร พึ่งเดชะเปิดปากถุงกระดาษ7,7917,7913,1559464,101383-383
24-ซัก-รีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังชาย-19,8004,4551,3365,79116-16
25-ซัก-รีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังหญิง-25,62011,5291,72913,258-1616
26-เสริมสวยผู้ต้องขังหญิง-14,0256,3119467,257-66
27-นวดแผนไทยผู้ต้องขังหญิง-1,15025877335-44
28นายมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษ223,2329,4173,8131,1444,957350-350
29นางนิภาพร พึ่งเดชะเปิดปากถุงกระดาษ7,7911,583641192833350-350
30นายสมศักดิ์ ปิวาวัฒนาพานิชสานเข่ง5002,5001,0123031,315228-228
31นายพัฒนชัย ศรีทองพันคอยล์50,0016,1472,4897463,235236-236
32นายนัทธ์นัน ศรีทองตัดแต่งชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิคส์155,4808,3503,3811,0144,395-1616
33ร.ต.อ.วุฒิวรพงษ์ แหวนประดับปักดิ้นเครื่องหมาย542,4309842951,279-2929
34น.ส.มนต์ประภา นากสุนทรถักเสื้อคอกระเช้า1,2722,5441,0303091,339-4848
35นางน้องนุช งามวรัญญููเย็บกางเกง1691,01441012353366-66
36นางจำนงค์ สร้อยสวัสดิ์ทำริบบิ้นโบว์46,2001,9828022401,042281142423
37-งานซัก-รีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังชาย-20,2504,5561,3665,92216-16
38-งานซัก-รีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังหญิง-38,0408,5592,56711,126-1212
39-งานเสริมสวยผู้ต้องขังหญิง-17,7303,9891,1965,185-55
40-นวดแผนไทยผู้ต้องขังหญิง-1,840414124538-22
41-เบเกอร์รี่-521,530117,34435,203152,547-99
42-ป๊อปคอร์น-76,46017,2035,16122,364-33
43-จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม-24,7505,5681,6707,238-33
44นายมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษกรุงเทพ201,41912,0856,8521,4688,320356-356
45น.ส.กษิกาณ นุชสุนทรงานพับถุงกระดาษทวีทรัพย์7,59345525855313356-356
46น.ส.ฐิตารัตน์ ดนาทวีทรัพย์พับถุงกระดาษลพบุรีดีไซร์33,4438,4994,8191,0325,851356-356
47นางนิภาพร พึ่งเดชะเปิดปากถุงกระดาษ2,6632,6631,5103231,833356-356
48นายสมศักดิ์ ปิวาวัฒนาพานิชสานเข่ง1,2406,2003,5157534,268210-210
49นายพัฒนชัย ศรีทองพันคอยล์67,61410,0325,6881,2186,906240-240
50นายนันธ์นัน ศรีทองตัดแต่งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์17,0009,6365,4631,1706,633-1616
51ร.ต.อ.วุฒิวรพงษ์ แหวนประดับปักดิ้นเครื่องหมาย301,350765164929-3131
52น.ส.มนต์ประภา นากสุนทรถักเสื้อคอกระเช้า1,1522,3041,3062791,585-5353
53นางน้องนุช งามวรัญญููเย็บกางเกง5933,5582,0174322,44969-69
54นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยะบวรเย็บอวน1,00035,00019,8454,25224,097238-238
55นางจำนงค์ สร้อยสวัสดิ์เย็บริบบิ้นโบว์314,57912,7147,2091,5448,753306149455
56-ซักรีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังชาย-20,8306,5611,4067,96716-16
57-ซักรีดผู้ต้องขังหญิง-33,60010,5842,26812,852-1414
58-เสริมสวยผู้ต้องขังหญิง-19,7206,2111,3317,542-55
59-นวดแผนไทยผู้ต้องขังหญิง-1,560491105596-33
60-ทำเบเกอรี่-665,285117,35625,147142,503-1616
61-ทำป๊อปคอร์น-106,67014,1123,02417,136-55
62-จำหน่ายเครื่องดื่ม-25,7104,5359715,506527
63-จำหน่ายผลผลิตการเกษตร-8,5701,5113231,8347-7
64-จำหน่ายน้ำยาล้างจาน3060010522127-11
65-ฝึกวิชาชีพช่างไม้-7,7001,3582911,64932-32
66นายมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษกรุงเทพ59,8013,5882,0344352,469360-360
67น.ส.กษิกาณ นุชสุนทรพับถุงกระดาษทวีทรัพย์9,9121,4868431801,023360-360
68นางนิภาพร พึ่งเดชะเปิดปากถุงกระดาษหรือกระสอบ3,4283,4281,9434162,359360-360
69นายสมศักดิ์ ปิวาวัฒนาพานิชสานเข่ง1,0905,4503,0906623,752280-280
70นายพัฒนชัย ศรีทองพันคอยล์78,65512,3837,0211,5048,525244-244
71บ.เอสทูสมาร์ท จก.ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์109,3807,5224,2659135,178-2020
72ร.ต.อ.วุฒิวรพงษ์ แหวนประดับปักดิ้นเครื่องหมาย371,6659442021,146-2121
73น.ส.มนต์ประภา นากสุนทรถักเสื้อคอกระเช้า1,2722,5441,4423091,751-5555
74นางน้องนุช งามวรัญญูเย็บกางเกง472821593419374-74
75นางจำนงค์ สร้อยสวัสดิ์ริบบิ้นโบว์182,4537,5694,2919195,210322110432
76-ซักรีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังชาย-20,5006,4571,3837,84015-15
77-ซักรีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังหญิง-34,56010,8862,33213,218-1717
78-เสริมสวยผู้ต้องขังหญิง-19,3306,0881,3047,392-55
79-นวดแผนไทยผู้ต้องขังหญิง-1,20037881459-33
80-ทำเบเกอรี่-480,49270,58115,12485,705-1212
81-ทำป๊อปคอร์น-87,9407,0311,5068,537-99
82-ทำขนมไทย-138,0095,8741,2587,132-44
83-ทำปาท่องโก๋-88,16016,4683,52819,996-77
84-จำหน่ายอาหารปรุงแดนหญิง-889,64762,78113,45376,234-1212
85-จำหน่ายอาหารปรุงแดนชาย-367,61814,1433,03017,17320-20
86-จำหน่ายเครื่องดื่มแดนหญิง-84,67414,9363,20018,136-55
87-จำหน่ายเครื่องดื่ม (ชาย)-21,5603,8038144,6174-4
88-จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร-1,500264563206-6
89-ทำน้ำยาล้างจาน-1,00017637213-11
90นายมาโนชน์ ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษกรุงเทพ217,18713,0315,2771,5836,860356-356
91นางสาวกษิกาณ นุชสุนทรพับถุงกระดาษทวีทรัพย์38,8005,8202,3577073,064356-356
92นางสาวฐิตารัตน์ ดนาทวีทรัพย์พับถุงกระดาษลพบุรีดีไซร์3,70055522467291356-356
93นางนิภาพร พึ่งเดชะเปิดปากถุงกระดาษ3,1853,1851,2893861,675356-356
94นายสมศักดิ์ ปิวาวัฒนาพานิชสานเข่ง1,4407,2002,9168743,790210-210
95นายพัฒนชัย ศรีทองพันคอยล์148,74623,0489,3342,80012,134250-250
96บ.เอส ทู สมาร์ท จำกัดตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์269,19619,5037,8982,36910,267-2020
97ร.ต.อ.วุฒิวรพงษ์ แหวนประดับปักดิ้นเครื่องหมาย944,2301,7135132,226-2222
98นางสาวมนต์ประภา นากสุนทรถักเสื้อถอกระเช้า1,3202,6401,0693201,389-5959
99นางน้องนุช งามวรัญญูเย็บกางเกง651,38055816772565-65
100นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยะบวรเย็บอวน90031,50012,7573,82716,584252-252
101นางจำนงค์ สร้อยสวัสดิ์ทำริบบิ้นโบว์80,8003,2321,3083921,70018090270
102-ซักรีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังชาย-20,9304,7091,4126,12114-14
103-ซักรีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังหญิง-34,2007,6952,30810,003-1616
104-เสริมสวยผู้ต้องขังหญิง-22,8205,1341,5406,674-66
105-นวดแผนไทยผู้ต้องขังหญิง-2,520567170737-44
106-ทำเบเกอรี่-370,20851,72215,51667,238-1919
107-ทำป๊อปคอร์น-85,5629,4182,82512,243-55
108-ทำขนมไทย-253,76634,26910,28044,549-55
109-ทำปาท่องโก๋-72,3564,5581,3675,925-66
110-จำหน่ายอาหารปรุงแดนหญิง-1,182,759106,53231,959138,491-2727
111-จำหน่ายอาหารปรุงแดนชาย-391,66435,81810,74546,56312-12
112-จำหน่ายเครื่องดื่ม-144,90129,3428,80238,144-55
113-จำหน่ายผลผลิตการเกษตร-150185235-5
114-ผลิตน้ำยาล้างจานจำหน่าย-520651984-11
115สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรีผลิตหลักหมุดและหลักเขตที่ดิน25,200387,00068,19320,45888,6518-8
116นายมาโนชน์ ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษกรุงเทพ171,71110,3024,1721,2515,423358-358
117นางสาวกษิกาณ นุชสุนทรพับถุงกระดาษทวีทรัพย์1,1695823730358-358
118นางสาวฐิตารัตน์ ดนาทวีทรัพย์พับถุงกระดาษลพบุรีดีไซร์20,2763,0411,2313691,600358-358
119นางสุทิสา วุฒิอาภรณ์พับถุงกระดาษอยุธยา53,3005,3302,1586472,805358-358
120นางนิภาพร พึ่งเดชะเปิดปากถุงกระดาษ1,4431,443584175759358-358
121บ.เอส ทู สมาร์ท จำกัดตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์128,40512,8405,2001,5606,760-2121
122บ.ทองคูณอนันต์ จก.ค่าแรงงานปรับปรุงสถานประกอบการ-9,9004,0091,2025,2113-3
123นายพัฒนชัย ศรีทองพันคอยล์105,58117,0196,8932,0678,960240-240
124นางสาวมนต์ประภา นากสุนทรถักเสื้อถอกระเช้า1,1762,3529522851,237-7474
125นางจำนงค์ สร้อยสวัสดิ์ทำริบบิ้นโบว์143,5005,7402,3246963,020322126448
126ร.ต.อ.วุฒิวรพงษ์ แหวนประดับปักดิ้นเครื่องหมาย773,4651,4034211,824-2222
127นางน้องนุช งามวรัญญูเย็บกางเกง4302,5801,0443131,35772-72
128-งานประดิษฐ์-1,18026579344-3030
129-นวดแผนไทยผู้ต้องขังหญิง-2,120477143620-44
130-เสริมสวยผู้ต้องขังหญิง-33,0707,4402,2329,672-55
131-ซักรีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังชาย-19,7504,4431,3335,77614-14
132-ซักรีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังหญิง-36,7208,2622,47810,740-1212
133-จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มงานพบญาติใกล้ชิด-552,58545,39613,61959,01595867
134-ฝึกวิชาชีพช่างไม้-2,20039611851447-47
135-งานฝึกวิชาชีพจักสาน-46,2008,7122,61311,325190-190
136-จำหน่ายผลผลิตการเกษตร-2,0603701114816-6
137-ฝึกวิชาชีพจำหน่ายเครื่องดื่ม-94,02817,9405,38223,322-44
138-จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มสถานฝึกทักษะอาชีพเรือนทานตะวัน-163,34210,1653,04913,214-66
139-ฝึกวิชาชีพปรุงอาหารภายใน รจ.-1,243,47174,74622,42497,170122537
140-ฝึกวิชาชีพปาท่องโก๋-56,1657,4152,2249,639-66
141-ฝึกวิชาชีพขนมไทย-182,40332,7859,83542,620-55
142-ฝึกวิชาชีพทำป๊อปคอร์อน-88,80812,6763,80216,478-55
143-ฝึกวิชาชีพเบเกอรี่-362,06259,19417,75876,952-1111
144นายมาโนชน์ ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษกรุงเทพ216,56112,9935,2621,5786,840136-136
145นางสาวกษิกาณ นุชสุนทรพับถุงกระดาษทวีทรัพย์11,1381,50661018379331-31
146นางสาวฐิตารัตน์ ดนาทวีทรัพย์พับถุงกระดาษลพบุรีดีไซร์23,2293,4841,4114231,83468-68
147นางนิภาพร พึ่งเดชะเปิดปากถุงกระดาษ1,9751,9757992391,03859-59
148นายพัฒนชัย ศรีทองพันคอยล์89,80914,5895,9081,7727,680165-165
149บ.เอส ทู สมาร์ท จำกัดตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์193,68716,4616,6672,0008,667-2121
150ร.ต.อ.วุฒิวรพงษ์ แหวนประดับปักดิ้นเครื่องหมาย341,530619185804-2020
151นางสาวมนต์ประภา นากสุนทรถักเสื้อถอกระเช้า1,9183,8361,5534662,019-5959
152นางน้องนุช งามวรัญญูเย็บกางเกง4782,8681,1613481,50946-46
153นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยะบวรเย็บอวน53318,6557,5552,2669,821168-168
154นางจำนงค์ สร้อยสวัสดิ์ทำริบบิ้นโบว์259,10010,3644,1971,2595,4566189150
155-ซักรีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังชาย-17,8804,0231,2065,2299-9
156-ซักรีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังหญิง-35,1607,9112,37310,284-1414
157-เสริมสวยผู้ต้องขังหญิง-18,1704,0881,2265,314-66
158-นวดแผนไทยผู้ต้องขังหญิง-2,480558167725-55
159-งานประดิษฐ์-54012136157-55
160-ทำเบเกอรี่-379,96972,82121,84694,667-1919
161-ทำป๊อปคอร์น-79,7999,7832,93412,717-55
162-ทำขนมไทย-216,47932,2799,68341,962-88
163-ทำปาท่องโก๋-43,8233,4161,0244,440-66
164-จำหน่ายอาหารปรุงแดนหญิง-1,194,42459,48717,84677,333-2727
165-จำหน่ายอาหารปรุงแดนชาย-272,5674,4451,3335,7787-7
166-จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มสถานฝึกทักษะอาชีพเรือนทานตะวัน-144,49510,1023,03013,132-44
167-จำหน่ายเครื่องดื่ม-99,84413,9504,18518,135-44
168-จำหน่ายผลผลิตการเกษตร-5406820883-3
169นายมาโนชน์ ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษกรุงเทพ276,40716,5847,0892,1269,215132-132
170นางสาวกษิกาณ นุชสุนทรพับถุงกระดาษทวีทรัพย์37,1015,3242,2766822,95840-40
171นางสาวฐิตารัตน์ ดนาทวีทรัพย์พับถุงกระดาษลพบุรีดีไซร์5,36880534410344740-40
172นางสุทิสา วุฒิอาภรณ์พับถุงกระดาษอยุธยา8,6832,1709282781,20642-42
173นางนิภาพร พึ่งเดชะเปิดปากถุงกระดาษ3,3703,3701,4404321,87269-69
174นายพัฒนชัย ศรีทองพันคอยล์92,67814,7986,3261,8978,223162-162
175บ.เอส ทู สมาร์ท จำกัดตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์162,31915,2236,5081,9528,460-2020
176ร.ต.อ.วุฒิวรพงษ์ แหวนประดับปักดิ้นเครื่องหมาย291,305557167724-1313
177นางสาวมนต์ประภา นากสุนทรถักเสื้อถอกระเช้า7201,440615184799-8686
178นางน้องนุช งามวรัญญูเย็บกางเกง4192,5141,0743221,39644-44
179นางจำนงค์ สร้อยสวัสดิ์ทำริบบิ้นโบว์92,0003,6801,5734712,0445689145
180-ซักรีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังชาย-17,6104,1821,2545,4367-7
181-ซักรีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังหญิง-33,1207,8662,35910,225-1414
182-เสริมสวยผู้ต้องขังหญิง-16,6303,9491,1845,133-66
183-ทำเบเกอรี่-308,45566,58219,97486,556-1717
184-ทำป๊อปคอร์น-68,4258,5602,56811,128-55
185-ทำขนมไทย-218,93536,74411,02347,767-66
186-ทำปาท่องโก๋-49,7807,0852,1259,210-66
187-จำหน่ายอาหารปรุงแดนหญิง-1,119,864126,58737,976164,563-3030
188-จำหน่ายอาหารปรุงแดนชาย-262,16640,44012,13252,57210-10
189-จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มสถานฝึกทักษะอาชีพเรือนทานตะวัน-97,71513,3013,99017,291-22
190-จำหน่ายเครื่องดื่ม-82,03016,1474,84420,991-44
191-จำหน่ายน้ำยาล้างจาน-48020561266-11
192นายมาโนชน์ ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษกรุงเทพ340,70720,4428,7392,62111,360153-153
193นางสาวกษิกาณ นุชสุนทรพับถุงกระดาษทวีทรัพย์6,5811,06145313658957-57
194นางสาวฐิตารัตน์ ดนาทวีทรัพย์พับถุงกระดาษลพบุรีดีไซร์5,85487837511248757-57
195นางนิภาพร พึ่งเดชะเปิดปากถุงกระดาษ1,8991,8998122431,05595-95
196นายพัฒนชัย ศรีทองพันคอยล์71,56211,3634,8571,4576,314206-206
197บ.เอส ทู สมาร์ท จำกัดตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์121,9768,2623,5321,0594,591-1919
198นางสาวมนต์ประภา นากสุนทรถักเสื้อถอกระเช้า1,6803,3601,4364301,866-6464
199นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยะบวรเย็บอวน50017,5007,4812,2449,725213-213
200นางจำนงค์ สร้อยสวัสดิ์ทำริบบิ้นโบว์71,5072,8881,2343701,6046846114
201-ซักรีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังชาย-17,5204,1611,2485,40910-10
202-ซักรีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังหญิง-34,4408,1792,45310,632-1313
203-เสริมสวยผู้ต้องขังหญิง-21,1405,0201,5066,526-66
204-งานประดิษฐ์-300712192-22
205-ทำเบเกอรี่-327,44152,70915,81268,521-1515
206-ทำป๊อปคอร์น-82,93310,3003,09013,390-55
207-ทำขนมไทย-218,29626,8818,06434,945-77
208-ทำปาท่องโก๋-46,60210,6923,20713,899-66
209-จำหน่ายอาหารปรุงแดนหญิง-1,085,09086,19525,858112,053-2828
210-จำหน่ายอาหารปรุงแดนชาย-281,40236,26810,88047,14810-10
211-จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มสถานฝึกทักษะอาชีพเรือนทานตะวัน-106,05021,7166,51428,230-55
212-จำหน่ายเครื่องดื่ม-80,5558,1762,45210,628-55
213-จำหน่ายน้ำยาล้างจาน-260441357-11
214-จักสาน-10,5001,7955382,333159-159
215-ช่างไม้-1,4502477432146-46
216นายมาโนชน์ ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษกรุงเทพ371,43522,2869,5272,85812,385201-201
217นางสาวกษิกาณ นุชสุนทรพับถุงกระดาษทวีทรัพย์14,5902,1889352801,21557-57
218นางนิภาพร พึ่งเดชะเปิดปากถุงกระดาษ2,0392,0398712611,13295-95
219นายพัฒนชัย ศรีทองพันคอยล์41,1207,5553,2309694,199200-200
220บ.เอส ทู สมาร์ท จำกัดตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์206,40718,9428,0982,42910,527-1818
221นางสาวมนต์ประภา นากสุนทรถักเสื้อถอกระเช้า1,4883,2161,3744121,786-6161
222นางน้องนุช งามวรัญญูเย็บกางเกง4222,5321,0823241,40658-58
223นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยะบวรเย็บอวน80028,00011,9703,59115,561193-193
224นางจำนงค์ สร้อยสวัสดิ์ทำริบบิ้นโบว์247,1009,9304,2451,2735,51812575200
225-ซักรีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังหญิง-36,1208,5782,57311,151-1111
226-ซักรีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังชาย-16,7603,9801,1945,17411-11
227-เสริมสวยผู้ต้องขังหญิง-19,8704,7191,4156,134-66
228-นวดแผนไทยผู้ต้องขังหญิง-9,0003,0781,0264,104-77
229-งานประดิษฐ์-9,7702,3206963,016-2121
230-ทำเบเกอรี่-352,91665,99119,79785,788-1616
231-ทำป๊อปคอร์น-69,6106,2381,8718,109-55
232-ทำขนมไทย-202,28034,44310,33344,776-77
233-ทำปาท่องโก๋-42,6822,9878963,883-55
234-จำหน่ายอาหารปรุงแดนหญิง-1,042,18451,81615,54467,360-2828
235-จำหน่ายอาหารปรุงแดนชาย-178,44525,1687,55032,7189-9
236-จำหน่ายเครื่องดื่ม-81,03313,0653,91916,984-55
237-จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มสถานฝึกทักษะอาชีพเรือนทานตะวัน-113,06013,8874,16618,053-55
238-จำหน่ายผลผลิตการเกษตร-650123371603-3
239-จำหน่ายน้ำยาล้างจาน-200341044-11
240-จักสาน-33,0005,7751,7327,507152-152
241-ช่างไม้-104,20017,7345,32023,05446-46
242-จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มงานพบญาติใกล้ชิด-562,51044,62213,38658,008-5959
243นายมาโนชน์ ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษกรุงเทพ304,91618,2947,8212,34610,167181-181
244นางนิภาพร พึ่งเดชะเปิดปากถุงกระดาษ4,4174,4171,8885662,45485-85
245นายพัฒนชัย ศรีทองพันคอยล์50,1248,9253,8151,1444,959198-198
246บ.เอส ทู สมาร์ท จำกัดตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์150,06211,6014,9591,4876,446-1919
247นางสาวมนต์ประภา นากสุนทรถักเสื้อถอกระเช้า1,6504,2001,7955382,333-6262
248นางน้องนุช งามวรัญญูเย็บกางเกง5003,0001,2823841,66658-58
249นางจำนงค์ สร้อยสวัสดิ์ทำริบบิ้นโบว์96,0953,9451,6865062,19214477221
250นายศุภากร ธัญวงศ์ถักแห อวน ข่าย3,52015,8356,7692,0308,799---
251นางสาวเรวดี วุฒิอาภรณ์จับจีบเย็บถุงกระดาษหรือกระสอบ17,2804,3201,8465542,40061-61
252หจก.ภิรมย์รัช อยุธยา อิเลคโทรนิคส์ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์218,13016,5367,0692,1209,18936-36
253บ.ทองคูณอนันต์ จก.ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์29,3002,0518762631,13922-22
254-ซักรีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังหญิง-34,8008,2652,47910,744-1212
255-ซักรีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังชาย-16,6503,9541,1865,14010-10
256-เสริมสวยผู้ต้องขังหญิง-20,6904,9131,4746,387-66
257-นวดแผนไทยผู้ต้องขังหญิง-10,3003,5221,0564,578-77
258-งานประดิษฐ์-70016649215-1818
259-ทำเบเกอรี่-377,31472,82321,84794,670-1515
260-ทำป๊อปคอร์น-86,3814,8641,4596,323-44
261-ทำปาท่องโก๋-50,69911,3913,41714,808-55
262-จำหน่ายอาหารปรุงแดนหญิง-996,01978,51723,555102,072-2929
263-จำหน่ายอาหารปรุงแดนชาย-211,43827,4514,23531,68610-10
264-จำหน่ายเครื่องดื่ม-79,22415,8404,75220,592-66
265-จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มสถานฝึกทักษะอาชีพเรือนทานตะวัน-96,9859,2232,76711,990-44
266-จำหน่ายน้ำยาล้างจาน-4607823101-11
267-ฝึกวิชาชีพช่างไม้-5,2001,1113331,44444-44
268-ทำขนมไทย-209,88333,97810,19344,171-99
269นายมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษกรุงเทพ129,07819,6688,4082,52210,930179-179
270นางนิภาพร พึ่งเดชะเปิดปากถุงกระดาษ1,3881,38859317877144-44
271นายพัฒนชั ศรีทองพันคอยล์48,4448,4833,6261,0884,714197-197
272บ.เอสทูสมาร์ท จก.ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์1,247,5883,6061,5414622,003-1919
273นางสาวมนต์ประภา นากสุนทรถักเสื้อคอกระเช้า9361,8728002401,040-6767
274นางน้องนุช งามวรัญญูเย็บกางเกง2001,20051315366658-58
275นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยะบวรเย็บอวน1,00035,00014,9624,48819,450178-178
276นางจำนงค์ สร้อยสวัสดิ์ทำริบบิ้นโบว์277,60011,1784,7781,4336,2119483177
277นายศุภากร ธัญวงศ์ถักแห อวน ข่าย3,44415,9786,8302,0498,879148-148
278นางสาวเรวดี วุฒิอาภรณ์จับจีบเย็บถุงกระดาษ9,7592,4391,0423121,35460-60
279หจก.ภิรมย์รัช อยุธยา อิเลคโทรนิคส์ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์532,92229,51812,6193,78516,404107-107
280บ.ทองคูณอนันต์ จก.ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์127,0808,8953,8021,1404,94236-36
281-ซัก-รีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังหญิง-34,6808,2362,47010,706-1414
282-ซัก-รีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังชาย-16,7903,9871,1965,18312-12
283-เสริมสวยผู้ต้องขังหญิง-15,3903,6551,0964,751-66
284-นวดแผนไทยผู้ต้องขังหญิง-8,9703,0679203,987-77
285-ทำขนมเบเกอรี่-356,64865,74819,72485,472-1212
286-ทำป๊อปคอร์น-87,3886,2911,8878,178-44
287-ทำขนมไทย-209,04631,9929,59741,589-99
288-ทำปาท่องโก๋-60,57710,2103,06313,273-55
289-ทำอาหารปรุง ญ.-907,63966,72120,01686,737-2424
290-ทำอาหารปรุง ช.-249,08133,99310,19844,19110-10
291-จำหน่ายเครื่องดื่ม (น้ำปั่น)-90,72615,6314,68920,320-55
292-จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (สถานฝึกทักษะอาชีพเรือนทานตะวัน)-105,98011,8123,54315,355-55
293-จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร-630134401742-2
294-ผลิตน้ำยาล้างจานจำหน่าย-82014042182-11
295-ผลิตสินค้างานจักสานจำหน่าย-50,30010,7513,22513,976133-133
296-ผลิตสินค้างานช่างไม้จำหน่าย-5,1001,0903271,41748-48
297นางสาวฐิตารัตน์ ดนาทวีทรัพย์พับถุงกระดาษลพบุรีดีไซน์1,149344147441917-7
298นายมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกระดาษกรุงเทพ255,23915,3146,5461,9648,510168-168
299นางนิภาพร พึ่งเดชะเปิดปากถุงกระดาษ3,3383,3381,4274281,85549-49
300นายพัฒนชั ศรีทองพันคอยล์87,70914,2136,0761,8227,898194-194
301บ.เอสทูสมาร์ท จก.ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์4,73814,3316,1261,8387,964-1515
302นางสาวมนต์ประภา นากสุนทรถักเสื้อคอกระเช้า1,6504,2001,7955382,333-5656
303นางน้องนุช งามวรัญญูเย็บกางเกง4702,8201,2053611,56656-56
304นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยะบวรเย็บอวน60021,0008,9772,69311,670187-187
305นางจำนงค์ สร้อยสวัสดิ์ทำริบบิ้นโบว์127,7005,1322,1936582,8518277159
306นายศุภากร ธัญวงศ์ถักแห อวน ข่าย3,98723,1259,8862,96512,851186-186
307นางสาวเรวดี วุฒิอาภรณ์จับจีบเย็บถุงกระดาษ13,8693,4671,4824441,92654-54
308หจก.ภิรมย์รัช อยุธยา อิเลคโทรนิคส์ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์630,95034,71814,8424,45219,294102-102
309บ.ทองคูณอนันต์ จก.ตัดแต่งชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์286,78020,0748,5812,57411,15536-36
310-ซัก-รีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังหญิง-35,8808,5212,55611,077-1515
311-ซัก-รีดเสื้อผ้าผู้ต้องขังชาย-16,5803,9371,1815,11812-12
312-เสริมสวยผู้ต้องขังหญิง-12,1902,8958683,763-55
313-นวดแผนไทยผู้ต้องขังหญิง-5,6701,9395812,520-55
314-ทำขนมเบเกอรี่-389,21968,52220,55689,078-1616
315-ทำป๊อปคอร์น-95,5276,3451,9038,248-44
316-ทำขนมไทย-211,96230,5639,16939,732-99
317-ทำปาท่องโก๋-57,88612,8343,85016,684-55
318-ทำอาหารปรุง ญ.-891,31250,52915,15865,687-2626
319-ทำอาหารปรุง ช.-265,49525,7467,72433,47010-10
320-จำหน่ายเครื่องดื่ม (น้ำปั่น)-80,14511,7833,53415,317-44
321-จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (สถานฝึกทักษะอาชีพเรือนทานตะวัน)-106,0205,5261,6587,184-88
322-จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร-1,380294883822-2
323-ผลิตน้ำยาล้างจานจำหน่าย-1,56026680346-11
324-ผลิตสินค้างานช่างไม้จำหน่าย-6,7701,4474341,88151-51
รวมทั้งสิ้น(324 แห่ง)27,636,7303,727,1041,062,0234,789,12722,4394,27126,710