Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำกลางสงขลา
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1บริษัท เคทีซี เน็ตติ้ง จำกัดรับจ้างถักอวน2,02870,98028,3928,51736,909673-673
2สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลาผลิตหลักเขต,หมุดหลักฐานแผนที่13,000198,00029,1108,73337,84312-12
3บริษัท เคทีซี เน็ตติ้ง จำกัดรับจ้างถักอวน2,14575,07530,0309,00939,039650-650
4สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลาผลิตหลักเขต,หมุดหลักฐานแผนที่35,900553,50092,14527,640119,7855-5
5บริษัท เคทีซี เน็ตติ้ง จำกัดรับจ้างถักอวน1,10038,50015,4004,62020,020632-632
6บริษัท เคทีซี เน็ตติ้ง จำกัดรับจ้างถักอวน85432,89018,4183,94722,365646-646
7สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลาผลิตหลักเขต,หมุดหลักฐานแผนที่3,00048,00013,7062,93716,6435-5
8บริษัท เคทีซี เน็ตติ้ง จำกัดรับจ้างถักอวน1,28346,40525,9865,56831,554643-643
9บริษัท เคทีซี เน็ตติ้ง จำกัดรับจ้างถักอวน1,54954,80921,9236,57728,500504-504
รวมทั้งสิ้น(9 แห่ง)1,118,159275,11077,548352,6583,770-3,770