Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำกลางอุดรธานี
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1บ.ไทยไดมอนด์เน็ตฯงานประกอบอวน58,205141,87942,56312,76955,3321,216-1,216
2บ.ขอนแก่นแหอวนฯงานประกอบอวน59420,7906,23718,71124,948239-239
3หจก.สยามบุญดีประกอบทุ่นตาข่ายจับปลา3,69944,38813,3163,99417,310454-454
4นางอรพิมพ์ สุวรรณหกาญจน์ประกอบพานพุ่ม1308,4502,1126332,745-6565
5นางปิ่นแก้ว แก้วประทุมปักเครื่องหมาย30512,2003,0509153,965-7676
6บ.เวิลด์ฟอร์เรสท์ฯประกอบดอกไม้ประดิษฐ์6,4865,0481,5144541,968-8282
7เจ้าพนักงานเรือนจำตัดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่112,9407352209556-6
8บ.ไทยไดมอนด์เน็ตฯงานประกอบอวน48,838115,78934,73610,42045,1561,240-1,240
9บ.ขอนแก่นแหอวนงานประกอบอวน60121,03512,3211,89314,214228-228
10หจก.สยามบุญดีงานประกอบอวน4,20050,40030,2404,53634,776471-471
11นางอรพิมพ์ สุวรรณหกาญจน์งานประกอบพานพุ่ม21013,5606,8251,0237,848-7171
12นางปิ่นแก้ว แก้วประทุมปักเครื่องหมาย2309,2002,3006902,990-9191
13บ.เวิลด์ฟอร์เรสท์ฯประกอบดอกไม้14,77817,0553,3169944,310-2121
14นางปราถนา สินธรปักเสื้อ58058017452226-2121
15เจ้าพนักงานเรือนจำฯตัดเครื่องแบบ81,8704671406076-6
16บ.ไทยไดมอนด์เน็ตฯงานประกอบอวน34,13579,16123,7487,12430,8721,167-1,167
17บ.ขอนแก่นแหอวนงานประกอบอวน48917,1155,1341,5406,674207-207
18หจก.สยามบุญดีงานประกอบอวน2,69832,3769,7122,91312,625445-445
19นางอรพิมพ์ สุวรรณหกาญจน์ประกอบพานพุ่ม33020,4505,1121,5336,645-6868
20นางปิ่นแก้ว แก้วประทุมปักเครื่องหมาย2008,0002,0006002,600-8080
21 บ.เวิลด์ฟอร์เรสท์ฯประกอบดอกไม้2,5022,8628582571,115-120120
22 เจ้าพนักงานเรือนจำฯตัดเครื่องแบบ132,4406101837936-6
รวมทั้งสิ้น(22 แห่ง)627,588207,08071,594278,6745,6856956,380