Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำกลางเชียงราย
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1สำลี ไชย์วงศ์งานรับจ้างต่อเนื่อง15,50031,00013,9504,18518,13578-78
2สำลี ไชย์วงศ์งานรับจ้างต่อเนื่อง15,50031,00013,9504,18518,13566-66
3ปรีดี ตัตติประภาสงานรับจ้างต่อเนื่อง3,000105,00047,25014,17561,425717-717
4พิมพร สีนวนใหญ่งานรับจ้างต่อเนื่อง16,612166,12474,75522,42697,181-376376
5ศิริกานต์งานรับจ้างต่อเนื่อง14,40028,80012,9603,88816,84855-55
6สมใจ แซ่ตั้งงานรับจ้างต่อเนื่อง2,9525,9052,6577973,454-1212
7สำนักงานที่ดินเชียงรายงานรับจ้างไม่ต่อเนื่อง9,000135,00026,2827,88434,16699-99
8สำลี ไชย์วงศ์งานรับจ้างต่อเนื่อง15,50031,00013,9504,18518,13566-66
9พิมพร สีนวนใหญ่งานรับจ้างต่อเนื่อง15,993159,93471,97021,59193,561-371371
10ศศิกานต์งานรับจ้างต่อเนื่อง14,40028,80012,9603,88816,84882-82
11สมใจ แซ่ตั้งงานรับจ้างต่อเนื่อง1,8783,7571,6905072,197-99
12สิริกานต์งานรับจ้างต่อเนื่อง14,40028,80012,9603,76216,72267-67
13สำลี ไชย์วงศ์งานรับจ้างต่อเนื่อง17,00034,00015,3004,59019,89087-87
14พิมพร สีนวนใหญ่งานรับจ้างต่อเนื่อง(ปักผ้า)16,868168,68475,90722,77298,679-369369
15ปรีดี ตัตติประภาสงานรับจ้างต่อเนื่อง(ถักอวน)3,000105,00047,25014,17561,425739-739
16สมใจ แซ่ตั้งงานรับจ้างต่อเนื่อง1,9803,9061,7825342,316-99
17บ.มีวนางานรับจ้างไม่ต่อเนื่อง5112,7505,7001,7107,4108-8
18บ.สิงห์พายัพงานรับจ้างไม่ต่อเนื่อง7422,2009,9452,96112,90621-21
19เรือนจำกลางเชียงรายงานฝึกวิชาชีพนวดแผนไทย-17,1205,5641,6697,2335-5
20เรือนจำกลางเชียงรายงานฝึกวิชาชีพคาร์แคร์-21,5706,4201,9048,3245-5
21เรือนจำกลางเชียงรายงานฝึกวิชาชีพงานฝีมือ-39,36512,0243,60715,631-2121
22เรือนจำกลางเชียงรายงานฝึกวิชาชีพซักรีด/เสริมสวย-85,44525,6407,69233,332-4747
23สิริกานต์งานต่อเนื่อง14,40028,80012,9603,88816,848114-114
24สำลี ไชยวงค์งานต่อเนื่อง17,00034,00015,3004,58619,88678-78
25พิมพร สีนวนใหญ่งานต่อเนื่อง11,298112,98650,84315,25366,096-306306
26จัดหางานงานต่อเนื่อง5165,1602,3226963,01832-32
27จัดหางานงานต่อเนื่อง8228,2203,6601,0854,74539-39
28สมใจ แช่ตั้งงานต่อเนื่อง2,0854,1711,8765402,416-1111
29บ.มีวนางานไม่ต่อเนื่อง7619,0008,4962,56511,06110-10
30บ.มีวนางานไม่ต่อเนื่อง-4,0001,8005402,340-3333
31เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพ-11,2404,0151,2045,219-44
32เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพ-16,4804,9441,4566,4004-4
33เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพ-33,7509,8142,94412,758-2525
34เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพ-120,79534,85010,45545,305-5050
35มัลลิการับจ้างต่อเนื่อง2,85099,75062,832-62,832748-748
36สิริกานต์รับจ้างต่อเนื่อง14,40028,80012,9603,80616,76672-72
37สำลี ไชย์วงศ์รับจ้างต่อเนื่อง15,50031,00013,9504,15818,10869-69
38สำลี ไชย์วงศ์รับจ้างต่อเนื่อง15,50031,00019,530-19,53083-83
39พิมพร สีนวนใหญ่รับจ้างต่อเนื่อง11,800118,00353,10115,93069,031-294294
40จัดหางานจังหวัดเชียงรายรับจ้างต่อเนื่อง1,61216,12010,075-10,07564-64
41สมใจ แช่ตั้งรับจ้างต่อเนื่อง1,6373,2751,4734321,905-99
42กระจกพรเจริญ รับจ้างไม่ต่อเนื่อง13039,00029,250-29,25011-11
43เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพจำหน่ายอาหาร-536,325186,697-186,697-9292
44เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพช่างไม้-302,710114,268-114,26898-98
45เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพเกษตรและเลี้ยงสัตว์-258,60668,808-68,808101-101
46เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพนวดแผนไทย-11,1053,6091,0714,680-44
47เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพนวดแผนไทยชาย-22,0009,8822,94412,8269-9
48เรือนจำกลางเชีงรายฝึกวิชาชีพคาร์แคร์-17,1105,1121,5126,6244-4
49เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพตัดเย็บ-23,3206,953-6,953-2020
50เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพชักรีด-เสริมสวย-144,95740,967-40,967-4848
51เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพจำหน่ายกาแฟ-9,3005,832-5,8329-9
52บัวเหลียวรับจ้างต่อเนื่อง1,61216,120-2,1702,170---
53บัวเหลียวงานรับจ้างต่อเนื่อง7287,2803,2409664,206---
54บัวเหลียวรับจ้างต่อเนื่อง5085,0802,2406722,912---
55บัวเหลียวงานรับจ้างต่อเนื่อง1,31213,1208,2561,75010,006---
56กระจกพรเจริญงานรับจ้างต่อเนื่อง13039,000-5,2565,256---
57กระจกพรเจริญงานรับจ้างต่อเนื่อง15345,90024,6335,26529,898---
58กระจกพรเจริญงานรับจ้างต่อเนื่อง12036,00018,4713,90022,371---
59ปรีดี ตัตติประภาสงานรับจ้างต่อเนื่อง(ถักอวน)2,85099,750-13,32013,320---
60ปรีดี ตัตติประภาสงานรับจ้างต่อเนื่อง(ถักอวน)2,50087,50039,36011,81251,172---
61พิมพร สีนวนใหญ่งานรับจ้างต่อเนื่อง(ปักผ้า)13,629136,29461,33218,28179,613---
62พิมพร สีนวนใหญ่งานรับจ้างต่อเนื่อง(ปักผ้า)12,355123,55677,84216,54494,386---
63สมใจ แซ่ตั้งงานรับจ้างต่อเนื่อง(ตุ๊กตากระดาษสา)1,6663,3321,4994481,947---
64สมใจ แซ่ตั้งงานรับจ้างต่อเนื่อง(ตุ๊กตากระดาษสา)9981,9971,2582491,507---
65สำลี ไชย์วงศ์งานรับจ้างต่อเนื่อง(สานเข่ง)15,50031,00019,5304,17523,705---
66สิริกานต์งานรับจ้างต่อเนื่อง(สานเข่ง)14,40028,40017,8923,80321,695---
67มีวนางานรับจ้างต่อเนื่อง9027,25015,7443,37819,122---
68่นงเยาว์งานไม่ต่อเนื่อง329,6003,9191,2885,207---
69นงเยาว์งานไม่ต่อเนื่อง206,0003,7808064,586---
70นงเยาว์งานไม่ต่อเนื่อง247,2003,7807824,562---
71สนง.ที่ดินงานไม่ต่อเนื่อง10,600159,00043,3209,35052,670---
72สนง.ที่ดินงานไม่ต่อเนื่อง62,860942,900256,96455,080312,044---
73-งานฝึกวิชาชีพ-358,606-18,22418,224---
74-ฝึกวิชาชีพ-245,25173,50015,80389,303---
75-งานฝึกวิชาชีพ-302,710-24,46224,462---
76-งานฝึกวิชาชีพ-536,325-39,90339,903---
77-งานฝึกวิชาชีพ-609,917167,72050,220217,940---
78-งานฝึกวิชาชีพ-1,467,672366,644109,969476,613---
79-งานฝึกวิชาชีพ-1,179,329412,52888,350500,878---
80-งานฝึกวิชาชีพ-144,957-12,26712,267---
81-งานฝึกวิชาชีพ-125,91835,86810,73146,599---
82-งานฝึกวิชาชีพ-113,32946,2119,85556,066---
83-งานฝึกวิชาชีพ-23,320-2,0802,080---
84-งานฝึกวิชาชีพ-53,37016,8034,99521,798---
85-งานฝึกวิชาชีพ-57,60623,6055,04628,651---
86-งานฝึกวิชาชีพ-9,300-1,2481,248---
87-งานฝึกวิชาชีพ-8,7003,9001,1705,070---
88-งานฝึกวิชาชีพ-8,4005,2261,1186,344---
89-งานฝึกวิชาชีพ-13,6704,2961,2895,585---
90-งานฝึกวิชาชีพ-14,8306,5401,4007,940---
91-งานฝึกวิชาชีพ-11,6453,7841,1224,906---
92-งานฝึกวิชาชีพ-13,8006,2791,3267,605---
93ดอยฮางงานฝึกชาชีพ-16,0005,6641,7007,364---
94ดอยฮางงานฝึกวิชาชีพ-12,0005,3761,1566,532---
95สำลี ไชย์วงศ์งานรับจ้างต่อเนื่อง15,50031,000-4,0754,07583-83
96บ.กระจกพรเจริญ จำกัดรับจ้างต่อเนื่อง25070,50028,4358,54636,98125-25
97สำลี ไชย์วงศ์รับจ้างต่อเนื่อง15,50031,00013,9504,17518,12528-28
98สิริกานต์รับจ้างต่อเนื่อง8,00016,0007,2002,1249,32418-18
99หจก.กระจกพรเจริญรับจ้างต่อเนื่อง17953,70022,1586,63628,79420-20
100สำลี ไชย์วงศ์รับจ้างต่อเนื่อง31,50063,00028,3508,46336,81369-69
101บัวเหลียว ทาเกิดรับจ้างต่อเนื่อง3,12031,20514,0424,21218,25435-35
102สมใจ แซ่ตั้งรับจ้างต่อเนื่อง2,6645,3292,3987103,108-99
103พิมพร สีนวนใหญ่รับจ้างต่อเนื่อง16,100161,00972,45421,57694,030-339339
104บ.กระจกพรเจริญ จำกัดรับจ้างต่อเนื่อง17151,30020,8626,20027,06220-20
105ปรีดี ตัตติประภาสรับจ้างต่อเนื่อง2,50087,50039,36011,81251,172647-647
106บ.กระจกพรเจริญ จำกัดรับจ้างต่อเนื่อง17652,80021,64828,06449,71220-20
107เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพนวดแผนไทย-14,9304,8521,4536,305-44
108เจษศักดิ์ดา ชัยเลิศรับจ้างไม่ต่อเนื่อง92,7001,2153571,5729-9
109เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพจำหน่ายกาแฟ309,0004,0321,2135,24514-14
110เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพคาร์แคร์-14,3804,5001,3505,8503-3
111เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพตัดเย็บ-40,42511,7703,50015,270-1717
112เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพเสริมสวย/ซักรีด-100,46130,1179,00039,117-4848
113เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพผลิตอาหาร-1,684,651381,900114,560496,460-144144
114นายอนันต์ กันทะมีรับจ้างไม่ต่อเนื่อง278,1003,6451,0924,7379-9
115บ.กระจกพรเจริญ จำกัดรับจ้างต่อเนื่อง4714,1005,6871,7037,39011-11
116สำลี/สิริกานต์รับจ้างต่อเนื่อง31,50063,00028,3508,41536,76575-75
117สมใจ แซ่ตั้งรับจ้างต่อเนื่อง2,2704,5412,0436392,682-1010
118บัวเหลียว ทาเกิดรับจ้างต่อเนื่อง2,36723,67610,6453,12013,76533-33
119พิมพร สีนวนใหญ่รับจ้างต่อเนื่อง12,016120,16257,07617,08874,164-295295
120ประสงค์ บัญตันรับจ้างไม่ต่อเนื่อง309,0004,1621,2485,4105-5
121อนันต์ กันทะมีรับจ้างไม่ต่อเนื่อง113,3001,4854411,9265-5
122สมสาย ใจผาวังรับจ้างไม่ต่อเนื่อง5616,8007,1682,1429,3109-9
123สมสาย ใจผาวังรับจ้างไม่ต่อเนื่อง7723,1009,6252,89612,52114-14
124สมสาย ใจผาวังรับจ้างไม่ต่อเนื่อง309,0003,7741,1284,9026-6
125เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพ-2,383,655313,29693,744407,040-141141
126เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพ-14,3825,0761,5306,6069-9
127เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพ-14,2554,6321,3776,009-22
128เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพ-10,0003,3129754,2874-4
129เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพ-115,05136,22910,76446,993-4646
130เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพ-27,5289,1042,68411,788-1919
131เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพ-9,3004,1581,2305,38811-11
132เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพ-5,1005,100-5,10010-10
133เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพ-411,75078,10023,431101,53175-75
134ปรีดี ตัตติประภาสรับจ้างต่อเนื่อง2,50087,50040,67212,37853,050600-600
135หจก.สมศักดิ์วัสดุก่อสร้างรับจ้างต่อเนื่อง8324,90011,8273,54815,3757-7
136สำลี ไชย์วงศ์/สิริกานต์รับจ้างต่อเนื่อง31,50063,00029,9258,97738,90295-95
137สมใจ แซ่ตั้งรับจ้างต่อเนื่อง1,0034,0101,9045712,475-99
138พิมพร สีนวนใหญ่รับจ้างต่อเนื่อง10,882108,82451,69115,50467,195-274274
139บ.มีวนารับจ้างไม่ต่อเนื่อง4112,7105,5351,6177,15210-10
140อนันต์ กันทะมีรับจ้างไม่ต่อเนื่อง226,6002,8348503,6848-8
141จันทร์แรมเฮาล์รับจ้างไม่ต่อเนื่อง103,0001,4254271,8525-5
142วิชัย อุปมารับจ้างไม่ต่อเนื่อง41,2005701717412-2
143ภัฎณกรรับจ้างไม่ต่อเนื่อง103,0001,4254201,8452-2
144นิธิศ เหมืองหม้อรับจ้างไม่ต่อเนื่อง52,5006251878125-5
145เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพผลิตอาหาร-2,972,033388,056116,453504,509-153153
146เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพนวดแผนไทย-11,1244,4481,3345,7828816
147เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพนวดแผนไทย-9,8103,4941,0484,542-33
148เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพคาร์แคร์-8,9703,1929584,1504-4
149เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพเสริมสวย ซักรีด-113,80236,43110,92047,351-5252
150เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพตัดเย็บ-61,30621,4786,44327,921-3131
151เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพจำหน่ายกาแฟ-9,3004,4161,3255,74114-14
152เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพช่างเฟอนิเจอร์-285,43727,1888,16235,35085-85
153เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพเกษตร/เลี้ยงสัตว์-229,63652,82915,85368,68294-94
รวมทั้งสิ้น(153 แห่ง)20,334,4295,085,9241,411,7006,497,6245,8463,7149,560