Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำกลางเชียงราย
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1สำลี ไชย์วงศ์งานรับจ้างต่อเนื่อง15,50031,00013,9504,18518,13578-78
2สำลี ไชย์วงศ์งานรับจ้างต่อเนื่อง15,50031,00013,9504,18518,13566-66
3ปรีดี ตัตติประภาสงานรับจ้างต่อเนื่อง3,000105,00047,25014,17561,425717-717
4พิมพร สีนวนใหญ่งานรับจ้างต่อเนื่อง16,612166,12474,75522,42697,181-376376
5ศิริกานต์งานรับจ้างต่อเนื่อง14,40028,80012,9603,88816,84855-55
6สมใจ แซ่ตั้งงานรับจ้างต่อเนื่อง2,9525,9052,6577973,454-1212
7สำนักงานที่ดินเชียงรายงานรับจ้างไม่ต่อเนื่อง9,000135,00026,2827,88434,16699-99
8สำลี ไชย์วงศ์งานรับจ้างต่อเนื่อง15,50031,00013,9504,18518,13566-66
9พิมพร สีนวนใหญ่งานรับจ้างต่อเนื่อง15,993159,93471,97021,59193,561-371371
10ศศิกานต์งานรับจ้างต่อเนื่อง14,40028,80012,9603,88816,84882-82
11สมใจ แซ่ตั้งงานรับจ้างต่อเนื่อง1,8783,7571,6905072,197-99
12สิริกานต์งานรับจ้างต่อเนื่อง14,40028,80012,9603,76216,72267-67
13สำลี ไชย์วงศ์งานรับจ้างต่อเนื่อง17,00034,00015,3004,59019,89087-87
14พิมพร สีนวนใหญ่งานรับจ้างต่อเนื่อง(ปักผ้า)16,868168,68475,90722,77298,679-369369
15ปรีดี ตัตติประภาสงานรับจ้างต่อเนื่อง(ถักอวน)3,000105,00047,25014,17561,425739-739
16สมใจ แซ่ตั้งงานรับจ้างต่อเนื่อง1,9803,9061,7825342,316-99
17บ.มีวนางานรับจ้างไม่ต่อเนื่อง5112,7505,7001,7107,4108-8
18บ.สิงห์พายัพงานรับจ้างไม่ต่อเนื่อง7422,2009,9452,96112,90621-21
19เรือนจำกลางเชียงรายงานฝึกวิชาชีพนวดแผนไทย-17,1205,5641,6697,2335-5
20เรือนจำกลางเชียงรายงานฝึกวิชาชีพคาร์แคร์-21,5706,4201,9048,3245-5
21เรือนจำกลางเชียงรายงานฝึกวิชาชีพงานฝีมือ-39,36512,0243,60715,631-2121
22เรือนจำกลางเชียงรายงานฝึกวิชาชีพซักรีด/เสริมสวย-85,44525,6407,69233,332-4747
23สิริกานต์งานต่อเนื่อง14,40028,80012,9603,88816,848114-114
24สำลี ไชยวงค์งานต่อเนื่อง17,00034,00015,3004,58619,88678-78
25พิมพร สีนวนใหญ่งานต่อเนื่อง11,298112,98650,84315,25366,096-306306
26จัดหางานงานต่อเนื่อง5165,1602,3226963,01832-32
27จัดหางานงานต่อเนื่อง8228,2203,6601,0854,74539-39
28สมใจ แช่ตั้งงานต่อเนื่อง2,0854,1711,8765402,416-1111
29บ.มีวนางานไม่ต่อเนื่อง7619,0008,4962,56511,06110-10
30บ.มีวนางานไม่ต่อเนื่อง-4,0001,8005402,340-3333
31เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพ-11,2404,0151,2045,219-44
32เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพ-16,4804,9441,4566,4004-4
33เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพ-33,7509,8142,94412,758-2525
34เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพ-120,79534,85010,45545,305-5050
35มัลลิการับจ้างต่อเนื่อง2,85099,75062,832-62,832748-748
36สิริกานต์รับจ้างต่อเนื่อง14,40028,80012,9603,80616,76672-72
37สำลี ไชย์วงศ์รับจ้างต่อเนื่อง15,50031,00013,9504,15818,10869-69
38สำลี ไชย์วงศ์รับจ้างต่อเนื่อง15,50031,00019,530-19,53083-83
39พิมพร สีนวนใหญ่รับจ้างต่อเนื่อง11,800118,00353,10115,93069,031-294294
40จัดหางานจังหวัดเชียงรายรับจ้างต่อเนื่อง1,61216,12010,075-10,07564-64
41สมใจ แช่ตั้งรับจ้างต่อเนื่อง1,6373,2751,4734321,905-99
42กระจกพรเจริญ รับจ้างไม่ต่อเนื่อง13039,00029,250-29,25011-11
43เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพจำหน่ายอาหาร-536,325186,697-186,697-9292
44เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพช่างไม้-302,710114,268-114,26898-98
45เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพเกษตรและเลี้ยงสัตว์-258,60668,808-68,808101-101
46เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพนวดแผนไทย-11,1053,6091,0714,680-44
47เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพนวดแผนไทยชาย-22,0009,8822,94412,8269-9
48เรือนจำกลางเชีงรายฝึกวิชาชีพคาร์แคร์-17,1105,1121,5126,6244-4
49เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพตัดเย็บ-23,3206,953-6,953-2020
50เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพชักรีด-เสริมสวย-144,95740,967-40,967-4848
51เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพจำหน่ายกาแฟ-9,3005,832-5,8329-9
52บัวเหลียวรับจ้างต่อเนื่อง1,61216,120-2,1702,170---
53บัวเหลียวงานรับจ้างต่อเนื่อง7287,2803,2409664,206---
54บัวเหลียวรับจ้างต่อเนื่อง5085,0802,2406722,912---
55บัวเหลียวงานรับจ้างต่อเนื่อง1,31213,1208,2561,75010,006---
56กระจกพรเจริญงานรับจ้างต่อเนื่อง13039,000-5,2565,256---
57กระจกพรเจริญงานรับจ้างต่อเนื่อง15345,90024,6335,26529,898---
58กระจกพรเจริญงานรับจ้างต่อเนื่อง12036,00018,4713,90022,371---
59ปรีดี ตัตติประภาสงานรับจ้างต่อเนื่อง(ถักอวน)2,85099,750-13,32013,320---
60ปรีดี ตัตติประภาสงานรับจ้างต่อเนื่อง(ถักอวน)2,50087,50039,36011,81251,172---
61พิมพร สีนวนใหญ่งานรับจ้างต่อเนื่อง(ปักผ้า)13,629136,29461,33218,28179,613---
62พิมพร สีนวนใหญ่งานรับจ้างต่อเนื่อง(ปักผ้า)12,355123,55677,84216,54494,386---
63สมใจ แซ่ตั้งงานรับจ้างต่อเนื่อง(ตุ๊กตากระดาษสา)1,6663,3321,4994481,947---
64สมใจ แซ่ตั้งงานรับจ้างต่อเนื่อง(ตุ๊กตากระดาษสา)9981,9971,2582491,507---
65สำลี ไชย์วงศ์งานรับจ้างต่อเนื่อง(สานเข่ง)15,50031,00019,5304,17523,705---
66สิริกานต์งานรับจ้างต่อเนื่อง(สานเข่ง)14,40028,40017,8923,80321,695---
67มีวนางานรับจ้างต่อเนื่อง9027,25015,7443,37819,122---
68่นงเยาว์งานไม่ต่อเนื่อง329,6003,9191,2885,207---
69นงเยาว์งานไม่ต่อเนื่อง206,0003,7808064,586---
70นงเยาว์งานไม่ต่อเนื่อง247,2003,7807824,562---
71สนง.ที่ดินงานไม่ต่อเนื่อง10,600159,00043,3209,35052,670---
72สนง.ที่ดินงานไม่ต่อเนื่อง62,860942,900256,96455,080312,044---
73-งานฝึกวิชาชีพ-358,606-18,22418,224---
74-ฝึกวิชาชีพ-245,25173,50015,80389,303---
75-งานฝึกวิชาชีพ-302,710-24,46224,462---
76-งานฝึกวิชาชีพ-536,325-39,90339,903---
77-งานฝึกวิชาชีพ-609,917167,72050,220217,940---
78-งานฝึกวิชาชีพ-1,467,672366,644109,969476,613---
79-งานฝึกวิชาชีพ-1,179,329412,52888,350500,878---
80-งานฝึกวิชาชีพ-144,957-12,26712,267---
81-งานฝึกวิชาชีพ-125,91835,86810,73146,599---
82-งานฝึกวิชาชีพ-113,32946,2119,85556,066---
83-งานฝึกวิชาชีพ-23,320-2,0802,080---
84-งานฝึกวิชาชีพ-53,37016,8034,99521,798---
85-งานฝึกวิชาชีพ-57,60623,6055,04628,651---
86-งานฝึกวิชาชีพ-9,300-1,2481,248---
87-งานฝึกวิชาชีพ-8,7003,9001,1705,070---
88-งานฝึกวิชาชีพ-8,4005,2261,1186,344---
89-งานฝึกวิชาชีพ-13,6704,2961,2895,585---
90-งานฝึกวิชาชีพ-14,8306,5401,4007,940---
91-งานฝึกวิชาชีพ-11,6453,7841,1224,906---
92-งานฝึกวิชาชีพ-13,8006,2791,3267,605---
93ดอยฮางงานฝึกชาชีพ-16,0005,6641,7007,364---
94ดอยฮางงานฝึกวิชาชีพ-12,0005,3761,1566,532---
95สำลี ไชย์วงศ์งานรับจ้างต่อเนื่อง15,50031,000-4,0754,07583-83
96บ.กระจกพรเจริญ จำกัดรับจ้างต่อเนื่อง25070,50028,4358,54636,98125-25
97สำลี ไชย์วงศ์รับจ้างต่อเนื่อง15,50031,00013,9504,17518,12528-28
98สิริกานต์รับจ้างต่อเนื่อง8,00016,0007,2002,1249,32418-18
99หจก.กระจกพรเจริญรับจ้างต่อเนื่อง17953,70022,1586,63628,79420-20
100สำลี ไชย์วงศ์รับจ้างต่อเนื่อง31,50063,00028,3508,46336,81369-69
101บัวเหลียว ทาเกิดรับจ้างต่อเนื่อง3,12031,20514,0424,21218,25435-35
102สมใจ แซ่ตั้งรับจ้างต่อเนื่อง2,6645,3292,3987103,108-99
103พิมพร สีนวนใหญ่รับจ้างต่อเนื่อง16,100161,00972,45421,57694,030-339339
104บ.กระจกพรเจริญ จำกัดรับจ้างต่อเนื่อง17151,30020,8626,20027,06220-20
105ปรีดี ตัตติประภาสรับจ้างต่อเนื่อง2,50087,50039,36011,81251,172647-647
106บ.กระจกพรเจริญ จำกัดรับจ้างต่อเนื่อง17652,80021,64828,06449,71220-20
107เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพนวดแผนไทย-14,9304,8521,4536,305-44
108เจษศักดิ์ดา ชัยเลิศรับจ้างไม่ต่อเนื่อง92,7001,2153571,5729-9
109เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพจำหน่ายกาแฟ309,0004,0321,2135,24514-14
110เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพคาร์แคร์-14,3804,5001,3505,8503-3
111เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพตัดเย็บ-40,42511,7703,50015,270-1717
112เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพเสริมสวย/ซักรีด-100,46130,1179,00039,117-4848
113เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพผลิตอาหาร-1,684,651381,900114,560496,460-144144
114นายอนันต์ กันทะมีรับจ้างไม่ต่อเนื่อง278,1003,6451,0924,7379-9
115บ.กระจกพรเจริญ จำกัดรับจ้างต่อเนื่อง4714,1005,6871,7037,39011-11
116สำลี/สิริกานต์รับจ้างต่อเนื่อง31,50063,00028,3508,41536,76575-75
117สมใจ แซ่ตั้งรับจ้างต่อเนื่อง2,2704,5412,0436392,682-1010
118บัวเหลียว ทาเกิดรับจ้างต่อเนื่อง2,36723,67610,6453,12013,76533-33
119พิมพร สีนวนใหญ่รับจ้างต่อเนื่อง12,016120,16257,07617,08874,164-295295
120ประสงค์ บัญตันรับจ้างไม่ต่อเนื่อง309,0004,1621,2485,4105-5
121อนันต์ กันทะมีรับจ้างไม่ต่อเนื่อง113,3001,4854411,9265-5
122สมสาย ใจผาวังรับจ้างไม่ต่อเนื่อง5616,8007,1682,1429,3109-9
123สมสาย ใจผาวังรับจ้างไม่ต่อเนื่อง7723,1009,6252,89612,52114-14
124สมสาย ใจผาวังรับจ้างไม่ต่อเนื่อง309,0003,7741,1284,9026-6
125เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพ-2,383,655313,29693,744407,040-141141
126เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพ-14,3825,0761,5306,6069-9
127เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพ-14,2554,6321,3776,009-22
128เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพ-10,0003,3129754,2874-4
129เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพ-115,05136,22910,76446,993-4646
130เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพ-27,5289,1042,68411,788-1919
131เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพ-9,3004,1581,2305,38811-11
132เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพ-5,1005,100-5,10010-10
133เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพ-411,75078,10023,431101,53175-75
134ปรีดี ตัตติประภาสรับจ้างต่อเนื่อง2,50087,50040,67212,37853,050600-600
135หจก.สมศักดิ์วัสดุก่อสร้างรับจ้างต่อเนื่อง8324,90011,8273,54815,3757-7
136สำลี ไชย์วงศ์/สิริกานต์รับจ้างต่อเนื่อง31,50063,00029,9258,97738,90295-95
137สมใจ แซ่ตั้งรับจ้างต่อเนื่อง1,0034,0101,9045712,475-99
138พิมพร สีนวนใหญ่รับจ้างต่อเนื่อง10,882108,82451,69115,50467,195-274274
139บ.มีวนารับจ้างไม่ต่อเนื่อง4112,7105,5351,6177,15210-10
140อนันต์ กันทะมีรับจ้างไม่ต่อเนื่อง226,6002,8348503,6848-8
141จันทร์แรมเฮาล์รับจ้างไม่ต่อเนื่อง103,0001,4254271,8525-5
142วิชัย อุปมารับจ้างไม่ต่อเนื่อง41,2005701717412-2
143ภัฎณกรรับจ้างไม่ต่อเนื่อง103,0001,4254201,8452-2
144นิธิศ เหมืองหม้อรับจ้างไม่ต่อเนื่อง52,5006251878125-5
145เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพผลิตอาหาร-2,972,033388,056116,453504,509-153153
146เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพนวดแผนไทย-11,1244,4481,3345,7828816
147เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพนวดแผนไทย-9,8103,4941,0484,542-33
148เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพคาร์แคร์-8,9703,1929584,1504-4
149เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพเสริมสวย ซักรีด-113,80236,43110,92047,351-5252
150เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพตัดเย็บ-61,30621,4786,44327,921-3131
151เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพจำหน่ายกาแฟ-9,3004,4161,3255,74114-14
152เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพช่างเฟอนิเจอร์-285,43727,1888,16235,35085-85
153เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพเกษตร/เลี้ยงสัตว์-229,63652,82915,85368,68294-94
154ปรีดี ตัตติประภาสรับจ้างต่อเนื่อง2,50087,50039,36012,37851,738603-603
155หจก.สมศักดิ์วัสดุก่อสร้างรับจ้างต่อเนื่อง7522,5009,8252,94012,7658-8
156สำลี ไชย์วงศ์/สิริกานต์รับจ้างต่อเนื่อง15,40061,60029,2608,74538,00592-92
157สมใจ แซ่ตั้งรับจ้างต่อเนื่อง1,7973,5951,7074742,181-88
158พิมพร สีนวนใหญ่รับจ้างต่อเนื่อง12,402124,02658,91217,54476,456-301301
159นางบัวเหลียว ทาเกิดรับจ้างต่อเนื่อง3,83238,32218,2025,45023,65265-65
160นายประสงค์ บุญตันรับจ้างไม่ต่อเนื่อง164,8001,8785632,4417-7
161เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพผลิตอาหาร-3,249,176422,080126,717548,797-155155
162เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพผลิตอาหาร-1,079,526142,30942,692185,001-161161
163เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพนวดแผนไทย(รจ.ชั่วฯ)-11,0003,8881,1565,0449-9
164เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพนวดแผนไทย-11,2053,9211,1735,094-44
165เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพคาร์แคร์-10,4503,7201,1004,8204-4
166เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพเสริมสวย/ซักรีด-172,41654,36016,30270,662-5454
167เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพด้านงานฝีมือ-65,02524,7097,32032,029-4040
168เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพจำหน่ายกาแฟ-9,3004,4101,3045,71415-15
169ห.จ.ก. สมศักดิ์วัสดุก่อสร้างรับจ้างต่อเนื่อง10130,30013,1303,94817,0785-5
170สำลี ไชย์วงศ์/สิริกานต์รับจ้างต่อเนื่อง23,50047,00022,3256,60128,92656-56
171สมใจ แช่ตั้งรับจ้างต่อเนื่อง2,0204,0411,9195682,487-77
172สมใจ แช่ตั้งรับจ้างต่อเนื่อง2,0204,0411,9195682,487-77
173พิมพร สีนวนใหญ่รับจ้างต่อเนื่อง13,088130,88662,17018,56480,734-302302
174นางสาวภัฎณกรรับจ้างไม่ต่อเนื่อง206,0002,8508403,6906-6
175เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพผลิตอาหาร-2,156,647284,14285,140369,282-152152
176เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพนวดแผนไทย-6,0002,2806802,9605-5
177เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพนวดแผนไทย-15,5005,4251,6067,031-44
178เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพคาร์แคร์-11,7204,1581,2375,3953-3
179เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพเสริมสวย-ซักรีด-166,61653,25815,96969,227-5151
180เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพตัดเย็บ-57,77921,9566,53028,486-4040
181โครงการกำลังใจฝึกวิชาชีพจำหน่ายกาแฟ-9,0004,2421,1415,3837-7
182เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพก่อสร้างอาคารควบคุม-62,22862,228-62,22826-26
183เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพปูกระเบื้องใต้ถุนเรือนนอน-21,88021,880-21,88010-10
184ห.จ.ก. สมศักดิ์วัสดุก่อสร้างรับจ้างต่อเนื่อง7923,85010,0172,96812,9853-3
185สำลี ไชย์วงศ์/สิริกานต์รับจ้างต่อเนื่อง17,00028,90013,7274,08817,81534-34
186นงเยาว์รับจ้างต่อเนื่อง1,25718,8558,9562,63411,59015-15
187นงเยาว์รับจ้างต่อเนื่อง3605,4002,5647483,312-5656
188บ.มีวนา จำกัดรับจ้างต่อเนื่อง4513,9506,1651,8337,9988-8
189บ.มีวนา จำกัดรับจ้างต่อเนื่อง278,3703,5101,0504,5605-5
190บ.มีวนา จำกัดรับจ้างต่อเนื่อง6921,3909,6602,88112,5417-7
191พิมพร สีนวนใหญ่รับจ้างต่อเนื่อง2,15032,26015,3234,54519,86841-41
192บัวเหลียวรับจ้างต่อเนื่อง3,41851,28324,3597,30531,66472-72
193พิมพร สีนวนใหญ่รับจ้างต่อเนื่อง8,740131,10062,27218,62480,896-311311
194ประกายดาวรับจ้างไม่ต่อเนื่อง6519,5008,5852,53811,1238-8
195เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพศูนย์ผลิตอาหาร-3,337,604484,962116,672601,634-146146
196เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพศูนย์ผลิตอาหารเรือนจำชั่วคราว-25,9937,1402,1459,2855-5
197เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพนวดแผนไทย-6,2002,9408283,7685-5
198เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพนวดแผนไทย-16,6005,8101,7347,544-44
199เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพคาร์แคร์-11,2203,9961,1555,1513-3
200เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพเสริมสวย ซักรีด-212,41667,79920,28088,079-5555
201เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพตัดเย็บ-68,51726,0367,80833,844-3838
202เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพจำหน่ายกาแฟ319,3004,4101,3045,7149-9
203เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพเกษตรและเลี้ยงสุกร-449,63695,11828,530123,64872-72
204ปรีดี ตัตติประภาสรับจ้างต่อเนื่อง2,75096,25043,29013,61656,906728-728
205ห.จ.ก. สมศักดิ์วัสดุก่อสร้างรับจ้างต่อเนื่อง6519,5008,1252,43810,5633-3
206สำลี ไชย์วงศ์/สิริกานต์รับจ้างต่อเนื่อง7,50012,7506,0561,7607,81611-11
207ภิรัชญารับจ้างต่อเนื่อง4,09340,93119,4425,80525,24734-34
208ภิรัชญารับจ้างต่อเนื่อง7437,4323,5281,0594,587-7171
209บ.มีวนา จำกัดรับจ้างต่อเนื่อง5418,9008,5322,56211,0947-7
210บ.มีวนา จำกัดรับจ้างต่อเนื่อง207,0003,0259073,9327-7
211สมใจ แซ่ตั้งรับจ้างต่อเนื่อง1,9013,8031,8065132,319-77
212พิมพร สีนวนใหญ่รับจ้างต่อเนื่อง12,460124,59359,18117,65476,835-301301
213บัวเหลียว ทาเกิดรับจ้างต่อเนื่อง5,21752,17524,7837,34332,12697-97
214เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพอาหารและเบอเกอรี่-3,268,031330,62499,110429,734-137137
215เรือนจำกลางเชียงราย(รจ.ชั่วคราว)ฝึกวิชาชีพอาหาร-25,4312,8978693,7665-5
216เรือนจำกลางเชียงราย(รจ.ชั่วคราว)ฝึกวิชาชีพนวดแผนไทย-8,0003,7981,1384,9363-3
217เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพนวดแผนไทย-10,6453,7251,0974,822-22
218เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพคาร์แคร์-11,2203,9961,1555,1513-3
219เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพเสริมสวย ซักรีด-193,88662,20918,56480,773-5454
220เรือนจำกลางเชียงรายฝึกวิชาชีพตัดเย็บ-91,90534,92310,37045,293-4848
221เรือนจำกลางเชียงราย(รจ.ชั่วคราว)ฝึกวิชาชีพจำหน่ายกาแฟ-9,0004,2721,2245,4968-8
รวมทั้งสิ้น(221 แห่ง)36,508,3047,955,9082,217,80410,173,7127,9606,23014,190