Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำจังหวัดตรัง
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1ห.จ.ก.ทิพย์ทวีบ้านและที่ดินแรงงานรับจ้าง145,91920,6586,19226,8509-9
2หจก.อวนสยามเย็บอวนสามชั้น50022,5008,9722,71811,690314-314
รวมทั้งสิ้น(2 แห่ง)68,41929,6308,91038,540323-323