Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำจังหวัดนครนายก
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1วังรี รีสอร์ทตัดแต่งต้นไม้ จัดสวน-1,250250-2505-5
2เอเดน ฟาร์มจัดตกแต่งต้นไม้-5,000500-50010-10
รวมทั้งสิ้น(2 แห่ง)6,250750-75015-15