Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1นางปิ่นแก้ว แก้วประทุมปักเครื่องหมายข้าราชการ95038,00012,2843,98216,266-116116
2นางสุรีย์พัชร เกษตรศิลป์พันขดลวดทองแดง65,00010,3393,5431,0764,61999-99
3นายกัณณพงศ์ สุทธาพัฒน์ธานนท์แห12927,1959,4222,85012,272152-152
4นางปิ่นแก้ว แก้วประทุมปักเครื่องหมายข้าราชการ1,36042,36014,82644,47059,2964096136
5นายกัณณพงศ์ สุทธาพัฒน์ธานนท์แห12726,8599,3992,82012,219119-119
6นางสุรีย์พัชร เกษตรศิลป์พันขดลวดทองแดง90,00012,0854,2301,2695,49932-32
7นางปิ่นแก้ว แก้วประทุมปักเครื่องหมายข้าราชการ92027,8409,7442,92312,66740101141
8นางสุรีย์พัชร เกษตรศิลป์พันขดลวดทองแดง85,00010,4743,6651,0994,76432-32
9นายกัณณพงศ์ สุทธาพัฒน์ธานนท์แห13428,2249,8782,96312,841101-101
10นายกัณณพงศ์ สุทธาพัฒน์ธานนท์แห18538,97011,1134,16615,279254-254
11นางปิ่นแก้ว แก้วประทุมปักเครื่องหมายข้าราชการ1,43045,16012,6444,74117,38532103135
12นางสุรีย์พัชร เกษตรศิลป์พันขดลวดทองแดง95,00014,5464,0721,5275,59935-35
13นางพนัสรมย์ ศุภณัฐทินโชติผ้าวน9602,8808053021,107-3030
14นางสุรีย์พัชร เกษตรศิลป์พันขดลวดทองแดง65,0008,7612,4539193,37232-32
15นางพนัสรมย์ ศุภณัฐทินโชติผ้าวน7333,6651,0263841,410-3030
16นางปิ่นแก้ว แก้วประทุมปักเครื่องหมายข้าราชการ75030,0008,4003,15011,550-9090
17นายกัณณพงศ์ สุทธาพัฒน์ธานนท์แห19941,85311,7184,39416,112290-290
18นายกัณณพงศ์ สุทธาพัฒน์ธานนท์แห23449,32913,8125,17918,991269-269
19นางพนัสรมย์ ศุภณัฐทินโชติผ้าวน1,0005,0001,4005251,925-3737
20นางสุรีย์พัชร เกษตรศิลป์พันขดลวดทองแดง95,00010,2032,8561,0713,927---
21นางปิ่นแก้ว แก้วประทุมปักเครื่องหมายข้าราชการ40015,0804,2221,5835,805-4545
22นายกัณณพงศ์ สุทธาพัฒน์ธานนท์แห16133,9159,4963,56113,057260-260
23นางสุรีย์พัชร เกษตรศิลป์พันขดลวดทองแดง64,0007,2042,0177562,77335-35
24นางปิ่นแก้ว แก้วประทุมปักเครื่องหมายข้าราชการ75023,5706,5992,4749,073-8484
25นางพนัสรมย์ ศุภณัฐทินโชติผ้าวน7003,5009803671,347-3939
26นายกัณณพงศ์ สุทธาพัฒน์ธานนท์แห19741,39112,4174,65617,073275-275
27นางสุรีย์พัชร เกษตรศิลป์พันขดลวดทองแดง82,0009,3952,8181,0563,87435-35
28นางปิ่นแก้ว แก้วประทุมปักเครื่องหมายข้าราชการ47520,2806,0842,2818,365-9595
29นางพนัสรมย์ ศุภณัฐทินโชติผ้าวน1,0755,3751,6126042,216-4343
30นางพนัสรมย์ ศุภณัฐทินโชติผ้าวน1,2006,0001,8006752,475-5050
31นางสุรีย์พัชร เกษตรศิลป์พันขดลวดทองแดง45,0005,6871,7066392,34535-35
32นางปิ่นแก้ว แก้วประทุมปักเครื่องหมายข้าราชการ2938,1602,4489183,366-9595
33นายกัณณพงศ์ สุทธาพัฒน์ธานนท์แห19240,42512,1274,54716,674280-280
34นางปิ่นแก้ว แก้วประทุมปักเครื่องหมายข้าราชการ2002,2008363131,149-7373
35นางสุรีย์พัชร เกษตรศิลป์พันขดลวดทองแดง53,0006,3222,4029013,30335-35
36นายกัณณพงศ์ สุทธาพัฒน์ธานนท์แห18138,15814,5005,43719,937275-275
37นางพนัสรมย์ ศุภณัฐทินโชติผ้าวน2,02510,1253,8471,4425,289-4040
38นายกัณณพงศ์ สุทธาพัฒน์ธานนท์แห20443,02916,3516,13122,482276-276
39นางปิ่นแก้ว แก้วประทุมปักเครื่องหมายข้าราชการ52518,8807,1742,6909,864-7979
40นางสุรีย์พัชร เกษตรศิลป์พันขดลวดทองแดง45,0006,2532,3768913,267116-116
41นางปรียาพัฒน์ แสนกล้าปักเลื่อม604,2001,5965982,194-2323
42นายกัณณพงศ์ สุทธาพัฒน์ธานนท์แห21545,31821,5266,45727,983289-289
43นางปิ่นแก้ว แก้วประทุมปักเครื่องหมายข้าราชการ56516,3607,7712,33110,102-6060
44นางวาทินี วิทย์นลากรณ์ปอกสายไฟ1,00015,0007,1252,1379,26229-29
45นางปรียาพัฒน์ แสนกล้าปักเลื่อม805,6002,6607983,458-3535
46นางศุลีย์ภัสร์ เกษตรศิลป์พันขดลวดทองแดง38,0004,7222,2436722,915127-127
47นายกัณณพงศ์ สุทธาพัฒน์ธานนท์แห23850,08523,7907,13730,927289-289
48นางปิ่นแก้ว แก้วประทุมปักเครื่องหมายข้าราชการ54514,5846,9272,0789,005-6060
49นางศุลีย์ภัสร์ เกษตรศิลป์พันขดลวดทองแดง37,9994,1691,9805942,574126-126
50นางวาทินี วิทย์นลาภรณ์ปอกสายไฟ7508,1303,8611,1585,01930-30
51นายกัณณพงศ์ สุทธาพัฒน์ธานนท์แห24952,43724,9077,47232,379310-310
52นางศุลีย์ภัสร์ เกษตรศิลป์พันขดลวดทองแดง43,5605,6072,6637983,461145-145
53นางปิ่นแก้ว แก้วประทุมปักเครื่องหมายข้าราชการ54510,2754,8801,4646,344-7373
รวมทั้งสิ้น(53 แห่ง)1,055,179371,031165,426536,4574,4941,4975,991