Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1นางณัฐระวี เดื่อมขันธ์มณีถักป่านศรนารายณ์40,00020,0006,0601,9688,028144-144
2นางเรียมดารา เจริญศรีทอพรม8,28020,7007,1882,2149,40262-62
3นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยะบวรอวน1,19547,80016,0864,92021,006225-225
4นายวิชาญ รุ่งฤทธิเดชถักแห234,8301,7042461,95085-85
5นางศุภัคบงกช สุทาพัฒนาธานนท์ถักแห5110,6683,3751,1284,503-6565
6นางณัฐระวี เดื่อมขันธ์มณีถักป่านศรนารายณ์20,00010,0001,3959842,379133-133
7นางเรียมดารา เจริญศรีทอพรม8,04020,1004,3192,2146,53362-62
8พ.จ.อ.สุคนธ์ เขียนวาดถักแห439,0301,7949842,77891-91
9นางศุภัคบงกช สุทธาพัฒน์ธานนท์ถักแห367,4551,7848462,630-4242
10นางณัฐระวี เดื่อมขันธ์มณีถักป่านศรนารายณ์40,00020,0007,0051,9848,989133-133
11นางเรียมดารา เจริญศรีทอพรม8,16020,4006,9961,9848,98062-62
12นายวิชาญ รุ่งฤทธิเดชถักแห5110,7103,5649924,55691-91
13นางสาววิภาวดี อรุณคีรีโรจน์หัวเข็มขัด103,0001,0202481,2683-3
14นางศุภัคบงกช สุทธาพัฒน์ธานนท์ถักแห367,4552,5088523,360-4242
15นางณัฐระวี เดื่อมขันธ์มณีถักป่านศรนารายณ์20,00010,0003,0389804,018133-133
16นางเรียมดารา เจริญศรีทอพรม4,08010,2003,1609804,14062-62
17นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยะบวรอวน99739,88013,9024,41018,312225-225
18นายวิชาญ รุ่งฤทธิเดชถักแห306,3001,8644902,35493-93
19นางศุภัคบงกช สุทธาพัฒน์ธานนท์ถักแห357,4132,5688433,411-4242
20นางณัฐระวี เดื่อมขันธ์มณีถักป่านศรนารายณ์60,00030,00013,6533,17216,825133-133
21นางณัฐระวี เดื่อมขันธ์มณีถักป่านศรนารายณ์60,00030,00013,6533,17216,825133-133
22นางเรียมดารา เจริญศรีทอพรม8,56021,40010,5742,19612,77062-62
23นางสาววิภาวดี อรุณคีรีโรจน์หัวเข็มขัด206,0002,9704883,45810-10
24นายวิชาญ รุ่งฤทธิเดชถักแห224,5361,8564882,34493-93
25นางศุภัคบงกช สุทธาพัฒน์ธานนท์ถักแห4910,2484,8868405,726-6767
26นางณัฐระวี เดื่อมขันธ์มณีถักป่านศรนารายณ์20,00010,0004,5481,0245,572144-144
27นางเรียมดารา เจริญศรีทอพรม4,08010,2004,9841,0246,00862-62
28นางสาววิภาวดี อรุณคีรีโรจน์หัวเข็มขัด103,0001,5002561,75610-10
29นายวิชาญ รุ่งฤทธิเดชถักแห224,5361,6742561,93085-85
30นางศุภัคบงกช สุทธาพัฒน์ธานนท์ถักแห5411,3825,4001,1686,568-6565
31นางศุภัคบงกช สุทธาพัฒน์ธานนท์ถักแห5411,3825,4001,1686,568-6565
32นางศุภัคบงกช สุทธาพัฒน์ธานนท์ถักแห5411,3825,4001,1686,568-6565
33นางเรียมดารา เจริญศรีทอพรม4,28010,7003,5941,0284,62262-62
34นางณัฐระวี เดื่อมขันธ์มณีถักป่านศรนารายณ์40,00020,0006,0762,0568,132144-144
35นางสาววิภาวดี อรุณคีรีโรจน์หัวเข็มขัด206,0002,0605142,57410-10
36นายวิชาญ รุ่งฤทธิเดชถักแห286,0481,7605142,27485-85
37นางศุภัคบงกช สุทาพัฒนาธานนท์ถักแห418,7152,3888793,267-7878
38นางณัฐระวี เดื่อมขันธ์มณีถักป่านศรนารายณ์40,00020,0006,0602,0328,092144-144
39นางเรียมดารา เจริญศรีทอพรม4,28010,7003,6301,0164,64662-62
40นางสาววิภาวดี อรุณคีรีโรจน์หัวเข็มขัด103,0001,0002541,25410-10
41นายวิชาญ รุ่งฤทธิเดชถักแห296,0481,7325082,24085-85
42นางศุภัคบงกช สุทาพัฒนาธานนท์ถักแห479,8283,1288703,998-7979
43นางณัฐระวี เดื่อมขันธ์มณีถักป่านศรนารายณ์43,00021,5007,4602,3809,840142-142
44นางเรียมดารา เจริญศรีทอพรม8,56021,4007,8652,38010,24562-62
45นางสาววิภาวดี อรุณคีรีโรจน์หัวเข็มขัด103,0001,0672381,30510-10
46นายวิชาญ รุ่งฤทธิเดชถักแห306,3001,6567142,37082-82
47นางศุภัคบงกช สุทาพัฒนาธานนท์ถักแห4910,2273,1281,0964,224-7979
48นางณัฐระวี เดื่อมขันธ์มณีถักป่านศรนารายณ์49,00024,5008,6702,65111,321138-138
49นางเรียมดารา เจริญศรีทอพรม8,56021,4007,7872,41010,19762-62
50นางสาววิภาวดี อรุณคีรีโรจน์หัวเข็มขัด103,0001,0782411,31910-10
51นายวิชาญ รุ่งฤทธิเดชถักแห306,3002,3554822,83779-79
52นางศุภัคบงกช สุทาพัฒนาธานนท์ถักแห387,9802,8808313,711-5858
53นางณัฐระวี เดื่อมขันธ์มณีถักป่านศรนารายณ์52,00026,0009,8452,96412,809194-194
54นางเรียมดารา เจริญศรีทอพรม4,28010,7003,5889884,57662-62
55นายวิชาญ รุ่งฤทธิเดชถักแห296,0901,5484942,04279-79
56นางสาววิภาวดี อรุณคีรีโรจน์หัวเข็มขัด103,0001,0782471,32510-10
57นางศุภัคบงกช สุทาพัฒนาธานนท์ถักแห449,2403,4988374,335-6060
58นางณัฐระวี เดื่อมขันธ์มณีถักป่านศรนารายณ์39,00019,5006,2612,0408,301207-207
59นางเรียมดารา เจริญศรีทอพรม8,56021,4007,7742,29510,06962-62
60นางสาววิภาวดี อรุณคีรีโรจน์หัวเข็มขัด103,0001,1402551,39510-10
61นายวิชาญ รุ่งฤทธิเดชถักแห306,3002,3165102,82679-79
62นางศุภัคบงกช สุทาพัฒนาธานนท์ถักแห5411,3403,9801,1485,128-7979
63นางณัฐระวี เดื่อมขันธ์มณีถักป่านศรนารายณ์68,00034,00012,4743,82516,299205-205
64นางเรียมดารา เจริญศรีทอพรม8,56021,4007,8912,29510,18662-62
65นายวิชาญ รุ่งฤทธิเดชถักแห459,4503,0881,0204,10879-79
66นางศุภัคบงกช สุทาพัฒนาธานนท์ถักแห479,8703,5408614,401-6060
67นางสาววิภาวดี อรุณคีรีโรจน์หัวเข็มขัด-----10-10
68นางณัฐระวี เดื่อมขันธ์มณีถักป่านศรนารายณ์48,00024,0008,2322,55010,782202-202
69นางเรียมดารา เจริญศรีทอพรม8,56021,4007,7742,29510,06962-62
70นายวิชาญ รุ่งฤทธิเดชถักแห306,3002,2955102,80579-79
71นางสาววิภาวดี อรุณคีรีโรจน์หัวเข็มขัด206,0002,2005102,71010-10
72นางศุภัคบงกช สุทาพัฒนาธานนท์ถักแห479,8703,5408614,401-6060
73นางณัฐระวี เดื่อมขันธ์มณีถักป่านศรนารายณ์50,00025,0007,8682,61010,478193-193
74นางเรียมดารา เจริญศรีทอพรม4,28010,7003,6421,0444,68662-62
75นายวิชาญ รุ่งฤทธิเดชถักแห326,7202,3045222,82679-79
76นางสาววิภาวดี อรุณคีรีโรจน์หัวเข็มขัด103,0001,0902611,35111-11
77นางศุภัคบงกช สุทาพัฒนาธานนท์ถักแห357,3502,4805863,066-5050
รวมทั้งสิ้น(77 แห่ง)988,283350,648100,309450,9575,2801,0566,336