Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1หจก.พริมาอานิฟิเชียลฟราวเวอร์ประกอบดอกไม้7,1213,41811296-96
2หจก.พริมาอานิฟิเชียลฟราวเวอร์ประกอบดอกไม้7,38116,788112-8888
3หจก.พริมาอานิฟิเชียลฟราวเวอร์ประกอบดอกไม้3,3392,02011274-74
4นางสาวสุกัญญา ทงษ์น้อยปักผ้า303,000112-2525
5นายชุ่ม ยะประดิษฐ์เย็บกระเป๋า501,00011259-59
6นางนวรัตน์ รัตนกิจการกูลถักแห 1163,52011222-22
7นางนวรัตน์ รัตนกิจการกูลถักแห 2187,54011249-49
8นายอมรศักดฺื อธิมัยตระกูลเย็บร่ม6233,14911236-36
9นายมนตรี แซ่ฉินพับถุงกระดาษ42,4802,12411233-33
10นางวารี พาณิชย์กิจไพบูลคอล์ยสำเร็จรูป14,9361,49311241-41
11หจก.พริมาอานิฟิเชียลฟราวเวอร์ประกอบดอกไม้11,79627,16710,2062,19812,40486-86
12หจก.พริมาอานิฟิเชียลฟราวเวอร์ประกอบดอกไม้4,0028,9293,1316723,803-8686
13หจก.พริมาอานิฟิเชียลฟราวเวอร์ประกอบดอกไม้5,6544,8361,8213892,21074-74
14นางสาวสุกัญญา ทงษ์น้อยปักผ้า212,100792168960-2727
15นางชุ่ม ยะประดิษฐ์เย็บกระเป๋า306352145026453-53
16นางนวรัตน์ รัตนกิจการกูลสานแห15631,02111,7052,51214,21751-51
17นางนวรัตน์ รัตนกิจการกูลสานแห327,0402,6435703,21366-66
18นายอมรศักดฺื อธิมัยตระกูลเย็บร่ม6844,1491,5573321,88936-36
19นายมนตรี แซ่ฉิมพับถุงกระดาษ61,4203,0711,1452481,39333-33
20หจก.พริมา อาทิฟิเชียลฟราวเวอร์ประกอบดอกไม้ 111,55323,9586,4081,9378,34594-94
21หจก.พริมา อาทิฟิเชียลฟราวเวอร์ประกอบดอกไม้ 25,83810,1132,7148193,533-6868
22หจก.พริมา อาทิฟิเชียลฟราวเวอร์ประกอบดอกไม้ 36,2784,2611,1443421,48685-85
23นางชุ่ม ยะประดิษฐ์ เย็บกระเป๋า702,10055016871836-36
24นางศุภัคบงกช สุทธาพัฒน์ถักแห 1655,0501,3324071,73956-56
25นายกันณพงศ์ สุทธาพัฒน์ถักแห 21699,4302,5417603,30143-43
26นายอมรศักดิ์ อธิศัยตระกูลเย็บร่ม7904,1421,0993321,43150-50
27นายมนตรี แซ่ฉินพับถุงกระดาษ49,9302,49666619986546-46
28หจก.อาทิฟิเชียลฟราวเวอร์ประกอบดอกไม้ กองงานดอกไม้ 19,16440,83117,447-17,447133-133
29หจก.อาทิฟิเชียลฟราวเวอร์ประกอบดอกไม้ กองงานดอกไม้ 210,48617,5287,473-7,473-5454
30หจก.อาทิฟิเชียลฟราวเวอร์ประกอบดอกไม้ กองงานดอกไม้ 329,89915,4336,510-6,510166-166
31นางนวรัตน์ รัตนกิจการกูลถักแห 1956,1002,584-2,58469-69
32นางนวรัตน์ รัตนกิจการกูลถักแห 21107,5903,238-3,23861-61
33นายอมรศักดิ์ อธิศัยตระกูลเย็บร่ม8014,2441,810-1,81050-50
34นายมนตรี แซ่ฉินพับถุง27,8501,292586-58640-40
35หจก.อาทิฟิเชียลฟราวเวอร์ประกอบดอกไม้ กองงานดอกไม้ 15,49926,99811,493111,494129-129
36หจก.อาทิฟิเชียลฟราวเวอร์ประกอบดอกไม้ กองงานดอกไม้ 27,15118,7788,00018,001-4141
37หจก.อาทิฟิเชียลฟราวเวอร์ประกอบดอกไม้ กองงานดอกไม้ 33,2312,8191,11611,117180-180
38นางนวรัตน์ รัตนกิจการกูลถักแห 117110,2404,33414,33566-66
39นางนวรัตน์ รัตนกิจการกูลถักแห 218111,7905,00015,00170-70
40นายอมรศักดิ์ อธิศัยตระกูลเย็บร่ม8284,4741,90911,91049-49
41นายมนตรี แซ่ฉินพับถุง41,5502,077876187739-39
42นางปิยะนุช คมคายเย็บพลาสติก6,5789,1563,90513,90621-21
43นายนุวัตร ร่มเย็นเรียงผ้าหมุน 110,1685,0062,12312,12427-27
44นายเรืองศักดิ์ สิทธินันธนากรเรียงผ้าหมุน 245,38011,3454,83314,83421-21
45หจก.อาทิฟิเชียลฟราวเวอร์ประกอบดอกไม้4,77024,51910,393-10,393137-137
46หจก.อาทิฟิเชียลฟราวเวอร์ประกอบดอกไม้ กองงานดอกไม้ 24,46011,5164,899-4,899-5151
47หจก.อาทิฟิเชียลฟราวเวอร์ประกอบดอกไม้ กองงานดอกไม้ 367,36310,6504,516-4,516192-192
48นางศุภัคบงกช สุทธาพัฒน์ธานนท์ถักแห 122011,3659,717-9,71777-77
49นายกันณพงศ์ สุทธาพัฒน์ธานนท์ถักแห 245010,0704,26714,26868-68
50นายอมรศักดิ์ อธิศัยตระกูลเย็บร่ม6524,1871,786-1,78647-47
51นายเทวินทร์ ลิ่มเฉลิมวงศ์พับถุง81,1605,6812,42112,42253-53
52นายเรืองศักดิ์ สิทธินันธนากรเรียงผ้าหมุน 239,4009,8504,20114,20225-25
รวมทั้งสิ้น(52 แห่ง)478,089175,11512,126187,2412,9394403,379