Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1หจก.พริมาอานิฟิเชียลฟราวเวอร์ประกอบดอกไม้7,1213,41811296-96
2หจก.พริมาอานิฟิเชียลฟราวเวอร์ประกอบดอกไม้7,38116,788112-8888
3หจก.พริมาอานิฟิเชียลฟราวเวอร์ประกอบดอกไม้3,3392,02011274-74
4นางสาวสุกัญญา ทงษ์น้อยปักผ้า303,000112-2525
5นายชุ่ม ยะประดิษฐ์เย็บกระเป๋า501,00011259-59
6นางนวรัตน์ รัตนกิจการกูลถักแห 1163,52011222-22
7นางนวรัตน์ รัตนกิจการกูลถักแห 2187,54011249-49
8นายอมรศักดฺื อธิมัยตระกูลเย็บร่ม6233,14911236-36
9นายมนตรี แซ่ฉินพับถุงกระดาษ42,4802,12411233-33
10นางวารี พาณิชย์กิจไพบูลคอล์ยสำเร็จรูป14,9361,49311241-41
11หจก.พริมาอานิฟิเชียลฟราวเวอร์ประกอบดอกไม้11,79627,16710,2062,19812,40486-86
12หจก.พริมาอานิฟิเชียลฟราวเวอร์ประกอบดอกไม้4,0028,9293,1316723,803-8686
13หจก.พริมาอานิฟิเชียลฟราวเวอร์ประกอบดอกไม้5,6544,8361,8213892,21074-74
14นางสาวสุกัญญา ทงษ์น้อยปักผ้า212,100792168960-2727
15นางชุ่ม ยะประดิษฐ์เย็บกระเป๋า306352145026453-53
16นางนวรัตน์ รัตนกิจการกูลสานแห15631,02111,7052,51214,21751-51
17นางนวรัตน์ รัตนกิจการกูลสานแห327,0402,6435703,21366-66
18นายอมรศักดฺื อธิมัยตระกูลเย็บร่ม6844,1491,5573321,88936-36
19นายมนตรี แซ่ฉิมพับถุงกระดาษ61,4203,0711,1452481,39333-33
20หจก.พริมา อาทิฟิเชียลฟราวเวอร์ประกอบดอกไม้ 111,55323,9586,4081,9378,34594-94
21หจก.พริมา อาทิฟิเชียลฟราวเวอร์ประกอบดอกไม้ 25,83810,1132,7148193,533-6868
22หจก.พริมา อาทิฟิเชียลฟราวเวอร์ประกอบดอกไม้ 36,2784,2611,1443421,48685-85
23นางชุ่ม ยะประดิษฐ์ เย็บกระเป๋า702,10055016871836-36
24นางศุภัคบงกช สุทธาพัฒน์ถักแห 1655,0501,3324071,73956-56
25นายกันณพงศ์ สุทธาพัฒน์ถักแห 21699,4302,5417603,30143-43
26นายอมรศักดิ์ อธิศัยตระกูลเย็บร่ม7904,1421,0993321,43150-50
27นายมนตรี แซ่ฉินพับถุงกระดาษ49,9302,49666619986546-46
28หจก.อาทิฟิเชียลฟราวเวอร์ประกอบดอกไม้ กองงานดอกไม้ 19,16440,83117,447-17,447133-133
29หจก.อาทิฟิเชียลฟราวเวอร์ประกอบดอกไม้ กองงานดอกไม้ 210,48617,5287,473-7,473-5454
30หจก.อาทิฟิเชียลฟราวเวอร์ประกอบดอกไม้ กองงานดอกไม้ 329,89915,4336,510-6,510166-166
31นางนวรัตน์ รัตนกิจการกูลถักแห 1956,1002,584-2,58469-69
32นางนวรัตน์ รัตนกิจการกูลถักแห 21107,5903,238-3,23861-61
33นายอมรศักดิ์ อธิศัยตระกูลเย็บร่ม8014,2441,810-1,81050-50
34นายมนตรี แซ่ฉินพับถุง27,8501,292586-58640-40
รวมทั้งสิ้น(34 แห่ง)287,56889,32612,113101,4391,7383482,086