Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1คุณมาโนชพับถุงกาแฟ80,0004,8001,8086482,456104-104
2ชุติมาศเย็บกระเป๋า2001,800716243959-2626
3คุณสุชนพับถุงแฟชั่น31,6003,7921,6965112,207101-101
4คุณสุชาติติดกิ๊บตาข่าย1,30026,00011,6073,51015,117-2020
5คุณกันณพงศ์เย็บแห549,7204,1401,3125,452108-108
6คุณมาโนชพับถุงกาแฟ260,10015,6066,6002,1068,706103-103
7คุณรัชตเย็บตัวอักษร3,1128,6383,7951,1664,961-4747
8คุณชุติมาศเย็บกระเป๋า2001,800652243895-2525
9คุณสุชนพับถุงแฟชั่น48,8005,8562,1767902,96699-99
10คุณกันณพงศ์เย็บแห498,8203,8401,1905,03097-97
11คุณญาณเดชทำหัวไฟแช็ค439,5003,5161,4644741,938100-100
12คุณมาโนชพับถุงกาแฟ150,3009,0183,0601,2174,277124-124
13คุณรัชตเย็บตัวอักษร3,2479,0583,9841,2225,206-7070
14คุณชุติมาศเย็บกระเป๋า2872,5831,0383481,386-2727
15คุณสุชนพับถุงแฟชั่น40,4004,8482,0006542,65476-76
16คุณกันณพงศ์เย็บแห417,3803,0489964,044102-102
17คุณญาณเดชทำหัวไฟแช็ค733,5005,8682,4407923,232100-100
18คุณมาโนชพับถุงกาแฟ238,30014,2985,7401,9307,670139-139
19คุณชุติมาศเย็บกระเป๋า2342,1069422841,226-2424
20คุณสุชนพับถุงแฟชั่น42,2005,0642,2566832,93990-90
21คุณกันณพงศ์เย็บแห264,6802,0886312,719125-125
22คุณญาณเดชทำหัวไฟแช็ค679,5005,4362,4007333,13350-50
23คุณมาโนชพับถุงกาแฟ197,40019,74012,3202,66414,98482-82
24คุณชุติมา อาสนะทองเย็บกระเป๋า2003,2001,9684322,400-2525
25คุณสุชน ทิพย์ทิพากรพับถุงแฟชั่น61,6507,3984,4209985,41868-68
26คุณสุชาติ คุ้มสวัสดิ์ติดกิ๊บตาข่าย1,08529,29513,1043,95417,058-2020
27คุณกันณพงค์เย็บแห5214,5609,0901,96511,05595-95
28คุณญาณเดชหัวไฟแช็ค5213,6601,9604942,45450-50
29คุณมาโนชพับถุงกาแฟ146,50014,6506,0961,9688,064117-117
30ชุติมา อาสนะทองเย็บกระเป๋า2003,2001,4004081,808-2525
31สุชน ทิพย์ทิพากรพับถุงแฟชั่น39,2004,7041,7804922,27283-83
32สุชาติ คุ้มสวัสดิ์กิ๊บตาข่าย60016,2005,2441,5626,806-2020
33กันณพงศ์เย็บแห4111,4804,8001,4206,22071-71
34คุณณรรธภรณ์ ศุภโกวิททำขนม2793,8971,7284112,139-77
35คุณมาโนชพับถุงกาแฟ78,9007,8903,3281,0324,36096-96
36คุณชุติมาศ อาสนะทองเย็บกระเป๋า2253,6001,5704652,035-2222
37คุณสุชน ทิพย์ทิพากรพับถุงแฟชั่น27,8003,3361,2323441,57671-71
38คุณกันณพงศ์เย็บแห308,4003,7621,0434,80554-54
39คุณณรรธภรณ์ ศุภโกวิททำขนม33410,3184,6151,3415,956-77
40คุณรัชต จูทะพุทธเย็บตัวอักษร3,0009,0003,8591,0854,944-3838
41คุณมาโนชพับถุงกาแฟ84,2008,4203,7841,0884,87280-80
42คุณชุติมาศ อาสนะทองเย็บกระเป๋า1973,1521,3862901,676-1414
43คุณสุชน ทิพย์ทิพากรพับถุงแฟชั่น23,9002,8689842721,25668-68
44คุณกันณพงศ์เย็บแห4813,4406,0481,6927,74081-81
45คุณณรรธภรณ์ ศุภโกวิททำขนม4306,4502,8568463,702-77
46คุณรัชต จูทะพุทธเย็บตัวอักษร4,35111,7315,2701,4506,720-3434
47คุณมาโนชพับถุงกาแฟ147,00014,7006,8402,0858,92567-67
48คุณชุติมาศ อาสนะทองเย็บกระเป๋า2033,2481,4634441,907-1212
49ึุคุณสุชน ทิพย์ทิพากรพับถุงแฟชั่น24,5502,9461,2244171,64151-51
50คุณกันณพงศ์เย็บแห318,6803,9961,1525,14870-70
51คุณรัชต จูทะพุทธเย็บตัวอักษร3,98311,9495,6281,6287,256-3434
52คุณมาโนช ชฎาชัยวัฒน์พับถุงกาแฟ240,50024,05011,3233,33614,65974-74
53ชุติมาศ อาสนะทองเย็บกระเป๋า1572,5121,1202961,416-2121
54สุชน ทิพย์ทิพากรพับถุงแฟชั่น30,9003,7081,6804172,09744-44
55สุชาติ คุ้มสวัสดิ์ติดกิ๊บตาข่าย90024,30011,5363,40414,940-1111
56กันณพงศ์เย็บแห4412,3205,5801,7287,30889-89
57รัชต จูทะพุทธเย็บตัวอักษร3,2009,6004,4701,3325,802-2424
58คุณมาโนช ชฎาชัยวัฒน์พับถุงกาแฟ170,00017,0007,8122,36310,17560-60
59ชุติมาศ อาสนะทองเย็บกระเป๋า2103,3601,5604442,004-1818
60สุชน ทิพย์ทิพากรพับถุงแฟชั่น34,2004,1041,7765562,332-3636
61สุชาติ คุ้มสวัสดิ์ติดกิ๊บตาข่าย45412,2585,7201,6287,348-1111
62กันณพงศ์เย็บแห308,4003,6001,1524,75271-71
63ณรรธภรณ์ ศุภโกวิททำขนม94314,1456,6881,9188,606-33
64คุณรัชต จูทะพุทธเย็บตัวอักษร4,93913,7926,4861,9248,410-2121
65คุณมาโนชพับถุงกาแฟ207,40020,7409,8282,91912,74761-61
66ชุติมาศ อาสนะทองเย็บกระเป๋า2123,3921,5244171,941-1717
67สุชน ทิพย์ทิพากรพับถุงแฟชั่น34,4504,1341,9605562,51634-34
68สุชาติ คุ้มสวัสดิ์ติดกิ๊บตาข่าย65017,5508,2562,36310,619-1111
69กันณพงศ์เย็บแห3810,6404,6441,3906,03482-82
70ณรรธภรณ์ ศุภโกวิททำขนม1,20118,0158,5412,56011,101-55
71คุณรัชต จูทะพุทธเย็บตัวอักษร1,7113,8131,7854172,202-2626
72คุณมาโนชพับถุงกาแฟ199,70019,9709,0932,84511,93867-67
73คุณชุติมาศ อาสนะทองเย็บกระเป๋า1752,8001,2963991,695-2222
74คุณสุชน ทิพย์ทิพากรพับถุงแฟชั่น60,5007,2603,1681,0344,20235-35
75คุณสุชาติ คุ้มสวัสดิ์ติดกิ๊บตาข่าย3509,4504,4851,3465,83113-13
76คุณกันณพงศ์เย็บแห318,6803,5701,2364,80674-74
77คุณรัชต จูทะพุทธเย็บตัวอักษร6,48215,5187,3712,2119,582-3030
78คุณมาโนชพับถุงกาแฟ160,80016,0807,3342,2919,62566-66
79คุณสุชน ทิพย์ทิพากรพับถุงแฟชั่น41,0504,9262,0797022,78141-41
80คุณชุติมาศ อาสนะทองเย็บกระเป๋า2504,0001,7925702,362-2020
81คุณกันณพงศ์เย็บแห328,9603,6151,2774,89273-73
82คุณรัชต จูทะพุทธเย็บตัวอักษร3,2359,2174,3511,3135,664-3434
83คุณมาโนชพับถุงกาแฟ150,10015,0106,8252,1388,96356-56
84คุณชุติมาศ อาสนะทองเย็บกระเป๋า1963,1361,3704461,816-2020
85คุณสุชน ทิพย์ทิพากรพับถุงแฟชั่น44,9005,3882,4037673,17038-38
86คุณกันณพงศ์เย็บแห349,5203,7801,3565,13697-97
87คุณรัชต จูทะพุทธเย็บตัวอักษร2,2646,7923,0909674,057-2828
รวมทั้งสิ้น(87 แห่ง)797,339360,756107,143467,8993,7978624,659