Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำจังหวัดพะเยา
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยบวรรับจ้างถักอวน2,60091,00036,40010,92047,320531-531
2บริษัทอุตสาหกรรมใหมไทย จำกัดงานสอยผ้าเช็ดหน้า6626,1322,7598283,587-2121
3พิมพร ผ้าฝ้ายผ้าปัก (หม้อฮ่อม)9169,3884,2251,2675,492-7474
4นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยบวรรับจ้างถักอวน1,40049,00019,6005,88025,480480-480
5บริษัทอุตสาหกรรมใหมไทย จำกัดงานสอยผ้าเช็ดหน้า6015,1592,3226963,018-1515
6พิมพร ผ้าฝ้ายผ้าปัก (หม้อฮ่อม)2,35725,92711,6673,50015,167188098
7นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยบวรรับจ้างถักอวน2,20077,00030,8005,88036,680478-478
8บริษัทอุตสาหกรรมใหมไทย จำกัดงานสอยผ้าเช็ดหน้า4505,4132,1656962,861-1313
9พิมพร ผ้าฝ้ายผ้าปัก (หม้อฮ่อม)1,96921,0608,4243,50011,924178198
10น.ส.รินทร์ภศา ชัยวรงานปัก (ลายปัก)2844,0841,6343,5005,134-1414
11นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยบวรรับจ้างถักอวน2,20077,00030,8009,24040,040469-469
12บริษัทอุตสาหกรรมใหมไทย จำกัดงานสอยผ้าเช็ดหน้า3895,6392,4817443,225-1313
13พิมพร ผ้าฝ้ายผ้าปัก (หม้อฮ่อม)2,67626,84411,8113,54315,35411681197
14น.ส.รินทร์ภศา ชัยวรงานปัก (ลายปัก)1002,0008802641,144-1515
15นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยบวรรับจ้างถักอวน1,50052,50023,1006,93030,030427-427
16บริษัทอุตสาหกรรมใหมไทย จำกัดงานสอยผ้าเช็ดหน้า2071,449638191829-1515
17พิมพร ผ้าฝ้ายผ้าปัก (หม้อฮ่อม)3,49536,95816,2622,43918,70115872230
18น.ส.รินทร์ภศา ชัยวรงานปัก (ลายปัก)2765,5202,4297293,158-1414
19บริษัทอุตสาหกรรมใหมไทย จำกัดงานสอยผ้าเช็ดหน้า2662,6601,6753592,034-1111
20พิมพร ผ้าฝ้ายผ้าปัก (หม้อฮ่อม)5,08654,51134,3417,35841,69913676212
21น.ส.รินทร์ภศา ชัยวรงานปัก (ลายปัก)1753,5002,2054722,677-1414
22คุณจิรัฐติยร์ โคแสงงานปัก(กระเป๋า)1655,4003,4027294,13139-39
23นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยบวรรับจ้างถักอวน2,876100,66040,26412,07952,343360-360
24บริษัทอุตสาหกรรมใหมไทย จำกัดสอยผ้าเช็ดหน้า4814,4502,0026002,602-77
25พิมพร ผ้าฝ้ายเย็บ-ปัก (เสื้อหม้อฮ่อม)4,79341,63718,7375,62124,35812768195
26นางสาวรินทร์ภศา ชัยวรงานปัก(ลายปัก)2575,1402,3136943,007-1414
27คุณจิรัฐติยร์ โคแสงงานปัก(กระเป๋า)1055,2502,3637093,07231-31
28บริษัทอุตสาหกรรมใหมไทย จำกัดสอยผ้าเช็ดหน้า3252,8601,2873861,673-77
29พิมพร ผ้าฝ้ายเย็บ-ปัก (เสื้อหม้อฮ่อม)2,75323,44410,5503,16513,71517468242
30คุณจิรัฐติยร์ โคแสงงานปัก(กระเป๋า)1375,8702,6427923,43441-41
31นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยบวรรับจ้างถักอวน1,20042,00016,8005,67022,470331-331
32บริษัทอุตสาหกรรมใหมไทย จำกัดสอยผ้าเช็ดหน้า5315,3102,3907163,106-1212
33พิมพร ผ้าฝ้ายเย็บ-ปัก (เสื้อหม้อฮ่อม)3,48030,19813,5894,07617,66564116180
34คุณจิรัฐติอร โคแส็งงานปัก(กระเป๋า)461,68075622698233-33
35นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยบวรรับจ้างถักอวน1,00035,00016,6254,98821,613292-292
36บริษัทอุตสาหกรรมใหมไทย จำกัดสอยผ้าเช็ดหน้า1904,2272,0086022,610-1111
37คุณจิรัฐติอร โคแส็งงานปัก(กระเป๋า)45219,3109,1722,75211,924311950
38นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยบวรรับจ้างถักอวน80028,00013,3003,99017,290292-292
39พิมพร ผ้าฝ้ายเย็บ-ปัก (เสื้อหม้อฮ่อม)2,70830,09314,2944,28818,58211459173
40ผ้าพื้นเมืองเย็บปักเย็บ-ปัก (เสื้อพื้นเมือง)2411,2304,5091,3535,862-55
41คุณจิรัฐติอร โคแส็งงานปัก(กระเป๋า)70517,2008,1702,45110,621352459
42นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยบวรรับจ้างถักอวน80028,00013,3003,99017,290298-298
43บริษัทอุตสาหกรรมใหมไทย จำกัดสอยผ้าเช็ดหน้า4874,8702,3136943,007-99
44พิมพร ผ้าฝ้ายเย็บ-ปัก (เสื้อหม้อฮ่อม)1,27617,0818,1132,43410,5478747134
45ผ้าพื้นเมืองเย็บปักเย็บ-ปัก (เสื้อพื้นเมือง)3310,0004,0901,2275,317-88
46คุณจิรัฐติอร โคแส็งงานปัก(กระเป๋า)50411,9805,6911,7077,398363066
47นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยบวรรับจ้างถักอวน80028,00013,3003,99017,290298-298
48พิมพร ผ้าฝ้ายเย็บ-ปัก (เสื้อหม้อฮ่อม)1,15315,6997,4542,2379,6918761148
49คุณจิรัฐติอร โคแส็งงานปัก(กระเป๋า)50424,18511,4883,44614,934363268
50คุณจิรัฐติอร โคแส็งงานปัก(กระเป๋า)50812,2856,1421,8437,985383674
51พิมพร ผ้าฝ้ายเย็บ-ปัก (เสื้อหม้อฮ่อม)1,76922,89811,4493,43514,88411663179
52นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยบวรรับจ้างถักอวน60021,00010,5003,15013,650280-280
53นางสาวตวงรัตน์ ธนะศรียาแกะลำไย5,68517,0558,5282,55811,086172-172
54พิมพร ผ้าฝ้ายเย็บจักร/ปักผ้า1,8389,1904,5951,3795,974181028
55นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยบวรรับจ้างถักอวน1,00035,00016,6254,98821,613232-232
56พิมพร ผ้าฝ้ายเย็บ-ปัก (เสื้อหม้อฮ่อม)5,59748,70822,8866,86629,75215268220
57คุณจิรัฐติอร โคแสงงานปัก(กระเป๋า)57227,53013,0773,92317,000353873
58นางสาวตวงรัตน์ ธนะศรียาแกะลำไย8,19724,59211,4313,42914,860161-161
รวมทั้งสิ้น(58 แห่ง)1,339,776602,773176,119778,8926,8401,4218,261