Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัดอวนสำเร็จ13,71250,18021,4476,40827,855273-273
2บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัดอวนสำเร็จ 24,12051,14821,8616,55228,413320-320
3บริษัทบ้านช่าง ก่อสร้างจ้างแรงงานก่อสร้าง2222,0009,9002,94012,84010-10
4บริษัทบ้านช่างก่อสร้าง จำกัดจ้างแรงงานก่อสร้างอาคารโรงงาน3066,81024,0357,20931,24419-19
5บริษัทบีทีจี การ์เม้นท์ จำกัดจ้างเย็บกางเกงกีฬา1,26915,2316,8502,2339,083134-134
รวมทั้งสิ้น(5 แห่ง)205,36984,09325,342109,435756-756