Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1นายชัชวาล ทะวะลัยบรรจุคัทเติ้ลบรัช55,6649,6033,8721,1645,036-2323
2นายวิชาญ รุ่งฤทธิเดชถักแห357,0002,9928903,882217-217
3นางอรุณี อภิวงค์ปักผ้า1043,5701,5254551,980-3333
4นางวิภัทรดา ทอนโพธิ์แก้วพันขดลวดอิเล็กทรอนิคส์ 153,6207,8103,3321,0004,33278-78
5นางวิภัชรดา ทอนโพธิ์แก้วพันขดลวดอิเล็กทรอนิคส์ 211,7481,08346213860035-35
6หจก.จิราพร 2018ประกอบรถเข็นอเนกประสงค์และเคาน์เตอร์318,0002,4427283,17013-13
รวมทั้งสิ้น(6 แห่ง)47,06614,6254,37519,00034356399