Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1นายศุภากร ธัญวงศ์งานเย็บอวน16,3352,5347603,294112-112
2นายสมคิด ทาเลไม้กวาดทางมะพร้าว120,6868,2742,48210,756109-109
3นายอมรศักดิ์ อธิศัยตระกูลงานเย็บร่ม113,5615,4271,6277,05478-78
4นางชีวรรณ์ แก่นจันทร์งานเย็บพรมเช็ดเท้า18,9753,5901,0774,667422769
5นางสุภัษบงกช สุทราภัทรธานนท์งานสานแห13,6151,4464331,87991-91
6น.ส.สรัญญา คชมิตรงานเย็บผ้าวน17,4993,0009003,90095-95
7นายภาณุพันธ์ สุภางานดอกไม้และกิ๊ฟช็อบ142,22616,8905,06721,95721879297
8นายชาติ สายะเสวีงานปักดิ้น17,4002,9608883,848-4545
9นางสาวศุภนา ด้วงศรีงานเย็บเสื้อผ้า19,3683,7471,1244,871-5050
10นายศุภากร ธัญวงศ์งานเย็บอวน119,5457,8182,34510,163112-112
11นายสมคิด ทาเลงานไม้กวาดทางมะพร้าว136,47914,5914,37718,968109-109
12นายอมรศักดิ์ อธิศัยตระกูลงานเย็บร่ม115,2196,0871,8267,91378-78
13นางชีวรรณ์ แก่นจันทร์งานเย็บพรมเช็ดเท้า13,1251,2503751,62592-92
14น.ส.ศรัญญา คชมิตรงานเย็บผ้าวน112,6005,0401,5126,55295-95
15นางศุภัษบงกช สุทราภัทรธานนท์งานสานแห111,6344,6531,3966,04994-94
16นายภาณุพันธ์ สุภางานดอกไม้และกิ๊ฟช็อบ117,5527,0202,1069,126218-218
17นายชาติ สายะเสวีงานปักดิ้น110,9004,3601,3085,668-4545
18นางชีวรรณ์ แก่นจันทร์งานเย็บพรมเช็ดเท้า15,6002,2406722,912-2727
19นางสาวศุภนา ด้วงสีงานเย็บเสื้อผ้า111,4804,5921,3775,969-5050
20นายภานุพันธ์ สุภางานดอกไม้111,3844,5531,3665,919-7979
21นายสมคิด ทาเลงานไม้กวาดทางมะพร้าว132,11012,8443,85316,697120-120
22นายอมรศักดิ์ อธิสัยตระกูลงานเย็บร่ม114,26650,4061,71152,11778-78
23นางชีวรรณ์ แก่นจันทร์งานเย็บพรมเช็ดเท้า110,9504,3801,3145,694482876
24นางศุภัษบงกช สุทราภัทรธานนท์งานสานแห19,3993,7591,1274,88692-92
25นางสาวศรัญญา คชมิตรงานเย็บผ้าวน113,5005,4001,6207,020102-102
26นายชาติ สายะเสวีงานปักดิ้น111,5304,6121,3835,995-4646
27นางสาวศุภนา ด้วงสรีงานเย็บเสื้อผ้า115,0966,0381,8117,849-4747
28นางสาววันนา บุญผุดผ่องงานดอกไม้และกิ๊ฟช็อบ116,6246,6491,9948,64321783300
29นายศุภกร ธัญวงศ์งานเย็บอวน127,96511,1863,35514,541112-112
30นายสมคิด ทาเลงานไม้กวาดทางมะพร้าว126,82310,7333,21913,952120-120
31นายอมรศักดิ์ อธิศัยตระกูลงานเย็บร่ม19,7383,8951,1685,06378-78
32นางชีวรรณ์ แก่นจันทร์งานเย็บพรมเช็ดเท้า16,2752,5107533,263482876
33นางสาวศรัญญา คชมิตรงานเย็บผ้าวน18,7003,4801,0444,524120-120
34นางศุภัษบงกช สุทราภัทรธานนท์งานสานแห16,5372,6147843,39892-92
35นายภาณุพันธ์ สุภางานดอกไม้และกิ๊ฟช็อป113,2425,2971,5896,88683217300
36นายชาติ สายะเสวีงานปักดิ้น13,9001,5604682,028-4646
37นางสาวศุภนา ด้วงศรีงานเย็บเสื้อผ้า19,5283,8111,1434,954-4747
38นายศุภกร ธัญวงศ์งานเย็บอวน114,3659,0491,93910,98899-99
39นายสมคิด ทาเลงานไม้กวาดทางมะพร้าว114,8359,3462,00211,348100-100
40นายอมรศักดิ์ อธิศัยตระกูลงานเย็บร่ม110,1406,3881,3687,75665-65
41นางชีวรรณ์ แก่นจันทร์งานเย็บพรมเช็ดเท้า16,8754,3319285,259422062
42นางสาวศรัญญา คชมิตรงานเย็บผ้าวน110,6506,7091,4378,146112-112
43นางศุภัษบงกช สุทราภัทรธานนท์งานสานแห11,9051,2002571,45784-84
44นางสาววันนา บุญผุดผ่องงานดอกไม้และกิ๊ฟช็อป115,98710,0722,15812,23021068278
45นายชาติ สายะเสวีงานปักดิ้น16,3003,9698504,819-3636
46นางสาวศุภนา ด้วงศรีงานเย็บเสื้อผ้า17,4884,7171,0105,727-4343
47นายศุภกร ธัญวงศ์งานเย็บอวน121,25013,3872,71816,105100-100
48นายสมคิด ทาเลงานไม้กวาดทางมะพร้าว131,33119,7384,22923,96799-99
49นายอมรศักดิ์ อธิศัยตระกูลงานเย็บร่ม116,33510,2912,20512,496104-104
50นางชีวรรณ์ แก่นจันทร์งานเย็บพรมเช็ดเท้า110,1006,3631,3637,726402363
51น.ส.ศรัญญา คชมิตรงานเย็บผ้าวน17,5004,7251,0125,737107-107
52นางศุภัษบงกช สุทราภัทรธานนท์งานสานแห17,6264,8041,0295,83373-73
53นางสาววันนา บุญผุดผ่องงานดอกไม้และกิ๊ฟช็อบ132,52420,4904,39024,88022188309
54นายชาติ สายะเสวีงานปักดิ้น18,3505,2601,1276,387-5959
55นางสาวศุภนา ด้วงสรีงานเย็บเสื้อผ้า19,0725,7151,2246,939-3939
56นายศุภกร ธัญวงศ์งานเย็บอวน117,0007,6502,2959,94598-98
57นายสมคิด ทาเลงานไม้กวาดทางมะพร้าว127,28212,2773,68315,960101-101
58นายอมรศักดิ์ อธิศัยตระกูลงานเย็บร่ม110,3864,6731,4026,075116-116
59นางชีวรรณ์ แก่นจันทร์งานเย็บพรมเช็ดเท้า17,4003,3309994,329302151
60นางสาวศรัญญา คชมิตรงานเย็บผ้าวน19,7504,3871,3165,703111-111
61นางศุภบงกช สุทราภัทรธานนท์งานสานแห17,2703,2719814,25270-70
62นางสาววันนา บุญผุดผ่องงานดอกไม้และกิ๊ฟช้อบ113,2095,9441,7837,72722685311
63นายชาติ สายะเสวีงานปักดิ้น17,9753,5881,0764,664-5454
64นางสาวศุภนา ด้วงศรีงานเบ็บผ้า16,1442,7648293,593-4848
65นายศุภกร ธัญวงศ์งานเย็บอวน129,58013,3113,99317,30498-98
66นายสมคิด ทาเลงานไม้กวาดทางมะพร้าว124,90311,2063,36214,568101-101
67นายอมรศักดิ์ อธิศัยตระกูลงานเย็บร่ม19,8014,4101,3235,733116-116
68นางชีวรรณ์ แก่นจันทร์งานเย็บพรมเช็ดเท้า18,4003,7801,1344,914302151
69น.ส.ศรัญญา คชมิตรกองงานเย็บผ้าวน19,7504,3871,3165,703111-111
70นางศุภัษบงกช สุนทราภัทรธานนท์งานสานแห14,2571,9155742,48970-70
71น.ส.วันนา บุญผุดผ่องงานดอกไม้และกิ๊ฟช็อบ138,05717,1255,13722,26222685311
72นายชาติ สายะเสวีงานปักดิ้น18,0323,6141,0844,698-5454
73น.ส.ศุภนา ด้วงศรีงานเย็บเสื้อผ้า18,6883,9091,1725,081-4848
74นายศุภกร ธัญวงศ์งานเย็บอวน111,2055,3221,5966,918109-109
75นายสมคิด ทาเลงานไม้กวาดทางมะพร้าว117,9538,5272,55811,085101-101
76นายอมรศักดิ์ อธิศัยตระกูลงานเย็บร่ม17,0373,3421,0024,34451-51
77นางชีวรรณ์ แก่นจันทร์งานเย็บพรมเช็ดเท้า17,6253,6211,0864,707332457
78น.ส.ศรัญญา คชมิตรงานเย็บผ้าวน110,6505,0581,5176,575106-106
79นายสมภพ จิววัฒนานนท์งานเย้บบ่าอินธนู126,86512,7603,82816,588105-105
80นางศุภัษบงกช สุทราภัทรธานนท์งานสานแห14,9542,3537053,05872-72
81น.ส.วันนา บุญผุดผ่องงานดอกไม้และกิ๊ฟช็อบ124,54323,3163,49726,81316172233
82นายชาติ สายะเสวีงานปักดิ้น17,6423,6301,0894,719-5151
83น.ส.ศุภนา ด้วงศรีงานเย็บเสื้อผ้า116,5607,8662,35910,225-4949
84นายสมคิด ทาเลงานไม้กวาดทางมะพร้าว124,79910,5393,16113,70097-97
85นายอมรศักดิ์ อธิศัยตระกูลงานเย้บร่ม110,7524,5691,3705,93944-44
86น.ส.ศรัญญา คชมิตรงานเย็บผ้าวน111,4004,8451,4536,298113-113
87นายสมภพ จิววัฒนานนท์งานเย็บบ่าอินธนู151,00021,6756,50228,17789-89
88นางศุภัษบงกช สุนทราภัทรธานนท์งานสานแห15,5742,3687103,07873-73
89นางชีวรรณ์ แก่นจันทร์งานเย้บพรมเช็ดเท้า17,2753,0919274,018322153
90นายชาติ สายะเสวีงานปักดิ้น15,8102,4697403,209-4949
91นางสาวศุภนา ด้วงสีงานเย็บเสื้อผ้า111,6644,9571,4876,444-5454
92นางสาววันนา บุญผุดผ่องงานดอกไม้และกิ๊ฟช๊อบ131,49213,3844,01517,39966169235
93นายศุภกร ธัญวงศ์งานเย็บอวน111,2054,7621,4286,190109-109
94นายสมคิด ทาเลงานไม้กวาดทางมะพร้าว121,8749,2962,78812,08489-89
95นายอมรศักดิ์ อธิศัยตระกูลงานเย็บร่ม18,1783,4751,0424,51750-50
96นางชีวรรณ์ แก่นจันทร์งานพรมเช็ดเท้า13,6251,5404622,002261945
97นางศิริภาราวดี ประเศียรศรีงานเย็บผ้าวน111,1004,7171,4156,132115-115
98นายสมภพ จิววัฒนานนท์งานเย็บบ่าอินธนู1106,81545,39613,61859,014101-101
99นางศุภัษบงกช สุทราภัทรธานนท์งานสานแห15,2502,2316692,90065-65
100นางสาววันนา บุญผุดผ่องงานดอกไม้และกิ๊ฟช็อป124,56810,4413,13213,57315568223
101นายชาติ สายะเสวีงานปักดิ้น13,6371,5454632,008-4444
102นางสาวศุภนา ด้วงสีงานเย็บเสื้อผ้า16,1162,5997793,378-4747
103นายสมคิด ทาเลกองงานไม้กวาดทางมะพร้าว114,9306,3451,9038,24889-89
104นายอมรศักดิ์ อธิศัยตระกูลงานเย็บร่ม110,8104,5941,3785,97250-50
105นางศิริภาราวดี ประเศียรศรีกองงานเย็บผ้าวน112,4505,2911,5876,878115-115
106นายสมภพ จิววัฒนานนท์กองงานเย็บบ่าอินธนู1106,03545,06413,51958,583101-101
107นายศุภกร ธัญวงศ์กองงานอวน117,4657,4222,2269,648109-109
108นางชีวรรณ์ แก่นจันทร์กองงานเย็บพรมเช็ดเท้า18,0253,4101,0234,433261945
109นายชาติ สายะเสวีกองงานปักดิ้น19,0873,8621,1585,020-4444
110นางสาวศุภนา ด้วงสีกองงานเย็บเสื้อผ้า113,7835,8571,7577,614-4747
111นางสาววันนา บุญผุดผ่องกองงานดอกไม้และกิ๊ฟช็อป127,31811,6103,48315,09315568223
112นายสมคิด ทาเลงานไม้กวาดทางมะพร้าว120,7318,8102,64311,45398-98
113นายอมรศักดิ์ อธิศัยตระกูลงานเย็บร่ม18,4393,5861,0764,66242-42
114นางศิริภาราดี ประเศียรศรีงานเย็บผ้าวน115,7506,6932,0088,701117-117
115นายสมภพ จิววัฒนานนท์งานเย็บบ่าอินธนู178,64533,42410,02743,451139-139
116นายศุภกร ธัญวงศ์งานเย็บอวน114,6656,2321,8698,10186-86
117นางชีวรรณ์ แก่นจันทร์งานเย็บพรมเช็ดเท้า16,9752,9648893,853332356
118นายชาติ สายะเสวีงานปักดิ้น111,2804,7941,4386,232-4646
119นางสาวศุภนา ด้วงศรีงานเย็บเสื้อผ้า119,6188,3372,50110,838-5454
120นางสาววันนา บุญผุดผ่องงานดอกไม้และกิ๊ฟช็อบ126,13711,1083,33214,44013871209
121นางศุภัษบงกช สุทราภัทรธานนท์งานสานแห19,3763,9841,1955,17965-65
122นายศุภกร ธัญวงศ์งานเย็บอวน116,8007,1402,1429,28286-86
123นายสมคิด ทาเลงานไม้กวาดทางมะพร้าว123,74610,0923,02713,119100-100
124นายอมรศักดิ์ อธิศัยตระกูลงานเย็บร่ม18,4843,6061,0814,68739-39
125นางชีวรรณ์ แก่นจันทร์งานเย็บพรมเช็ดเท้า17,8003,3159944,309312354
126นางศิริภาราดี ประเศียรศรีงานเย็บผ้าวน115,9006,7572,0278,784118-118
127นายชาติ สายะเสวีงานปักดิ้น19,5804,0711,2215,292-5151
128นางสาวศุภนา ด้วงสีงานเบ็บเสื้อผ้า13,8571,6394912,130-5454
129นางสาววันนา บุญผุดผ่องงานดอกไม้และกิ๊ฟช็อบ124,85110,5613,16813,72910373176
130นายศุภกร ธัญวงศ์งานเย็บอวน17,0002,9758923,86784-84
131นายสมคิด ทาเลงานไม้กวาดทางมะพร้าว118,9128,0372,41110,448102-102
132นายอมรศักดิ์ อธิศัยตระกูลงานเย็บร่ม110,4324,4331,3305,76342-42
133นางชีวรรณ์ แก่นจันทร์งานเย็บพรมเช็ดเท้า19,3503,9731,1925,165372562
134นางศิริภาราดี ประเศียรศรีงานเย็บผ้าวน16,1502,6137843,397129-129
135นายชาติ สายะเสวีงานปักดิ้น17,6403,2479744,221-5050
136นางสาวศุภนา ด้วงสีงานเย็บเสื้อผ้า110,9604,6581,3976,055-5555
137นายสมภพ จิววัฒนานนท์งานเย็บบ่าอินธนู126,38511,2133,36414,577162-162
138นางสาววันนา บุญผุดผ่องงานดอกไม้และกิีฟช๊อบ127,42511,6553,49615,15112575200
รวมทั้งสิ้น(138 แห่ง)2,155,8421,020,407276,4601,296,86710,2963,18113,477