Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1จ.ส.อ.ปพนพัชร์ เกียรติยศวรากุลประกอบหัวไฟแช๊ค1,00010,0003,6005404,140308-308
2นายศุภกร ธัญวงศ์ถักอวน1546,9655,0157525,767135-135
3นางเกศริน วงษ์คำอุดเย็บจักร9002,7001,9442912,235-1111
4จ.ส.อ.ปพนพัชร์ เกียรติยศวรากุลประกอบหัวไฟแช๊ค1,00010,0003,6001,0804,680328-328
5นางศุภบงกช สุทธาพัฒน์ธานนท์ถักแห426,4054,6116915,302136-136
6นางสมพร คนึงศิริดอกไม้ประดิษฐ์74,79210,4713,7691,1304,89911253165
7นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์ประกอบพานพุ่ม7386,0892,1916572,848282048
8จ.ส.อ.ปพนพัชร์ เกียรติยศวรากุลประกอบหัวไฟแช๊ค1,00010,0003,6001,0804,680327-327
9นางศุภบงกช สุทธาพัฒน์ธานนท์ถักแห456,7502,4307293,159132-132
10นางสมพร คนึงศิริดอกไม้ประดิษฐ์21,12812,5614,5211,3565,87710342145
11นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์ประกอบพานพุ่ม2332,6539553971,352492574
12นางเกศริน วงษ์คำอุดเย็บจักร70090632697423-1212
13จ.ส.อ.ปพนพัชร์ เกียรติยศวรากุลประกอบหัวไฟแช๊ค1,00010,0003,6001,0804,680312-312
14นางศุภบงกช สุทธาพัฒน์ธานนท์ถักแห527,7252,7818343,615127-127
15นางสมพร คนึงศิริดอกไม้ประดิษฐ์23,4267,2052,5947783,3729960159
16นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์ประกอบพานพุ่ม1084,3951,5824742,056492574
17นายศุภกร ธัญวงศ์ถักอวน1104,9501,7825342,316117-117
18นางเกศริน วงษ์คำอุดเย็บจักร1,0003,4001,2243671,591-1111
19นายภาณุวัฒน์ ลิ้มทองไพศาลเปเปอร์มาเช่ร์501,00036010846816-16
20จ.ส.อ.ปพนพัชร์ เกียรติยศวรากุลประกอบหัวไฟแช๊ค1,00010,0005,0401,0806,120315-315
21นางศุภบงกช สุทธาพัฒน์ธานนท์ถักแห436,4803,2696993,968125-125
22นางสมพร คนึงศิริประกอบดอกไม้ประดิษฐ์30,2076,1373,0936623,7559752149
23นายศุภกร ธัญวงศ์ถักอวน1376,1653,1076653,772118-118
24นางเกศริน วงษ์คำอุดเย็บจักร3435662856134610-10
25จ.ส.อ.ปพนพัชร์ เกียรติยศวรากุลประกอบหัวไฟแช๊ค1,01410,1405,1101,0956,205190-190
26นางศุภบงกช สุทธาพัฒน์ธานนท์ถักแห517,6953,8788314,709139-139
27นางสมพร คนึงศิริประกอบดอกไม้ประดิษฐ์22,1882,8681,4453091,7549547142
28นางเกศริน วงษ์คำอุดเย็บจักร9371,120564120684-1010
29นางอรพิม สุวรรณหกราญจน์ประกอบพานพุ่ม1196,4753,2636993,962453075
30นายศุภกร ธัญวงศ์ถักอวน391,750630189819140-140
31นางเกศริน วงษ์คำอุดเย็บจักร37775427181352-1010
32นางสมพร คนึงศิริประกอบดอกไม้ประดิษฐ์13,5432,4098672601,1278850138
33นายศุภกร ธัญวงศ์ถักอวน24110,8503,9061,1715,077130-130
34นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์ประกอบพานพุ่ม804,0201,4474341,881342357
35นางเกศริน วงษ์คำอุดเย็บหมอนตุ๊กตา5041,008362108470-1010
36นางสมพร คนึงศิริประกอบดอกไม้ประดิษฐ์29,0725,8732,1146342,7488850138
37นางสมพร คนึงศิริประกอบดอกไม้ประดิษฐ์-6,6242,5177553,27211257169
38นางศุภบงกช สุทธาพัฒน์ธานนท์สานแห385,7602,1886562,844107-107
39นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์ประกอบพานพุ่ม-6,0242,2896862,975161632
40นายศุภถร ธัญวงศ์อวน1705,9502,2616782,939117-117
41นางสมพร คนึงศิริดอกไม้ประดิษฐ์-4,9501,8815642,44512637163
42นางศุภบงกช สุทธาพัฒน์ธานนท์สานแห274,1851,5904772,067101-101
43นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์ประกอบพานพุ่ม-3,2051,2173651,582121325
44นายศุภกร ธัญวงศ์อวน1204,2001,5964632,059125-125
45นางสมพร คนึงศิริดอกไม้ประดิษฐ์-7,7902,9608883,8487844122
46นายศุภกร ธัญวงศ์ถักอวน2007,7002,9268773,803103-103
47นางสมพร คนึงศิริดอกไม้ประดิษฐ์-8,0033,0419123,9537748125
48นายศุภกร ธัญวงศ์ถักอวน1896,6152,5137543,26794-94
49นางศุภบงกช สุทธาพัฒน์ธานนท์สานแห243,6451,3854151,80092-92
50นางอรพิม สุวรรณหกาญจน์ประกอบพานพุ่ม-2,7641,0503151,365284573
รวมทั้งสิ้น(50 แห่ง)285,900118,55030,878149,4285,1808015,981