Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำจังหวัดแพร่
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1นางอรุณี อภิวงศ์รับจ้างปักเสื้อ ผู้ใหญ่ลายดอกไม้48116,8757,5932,2789,871-188188
2นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยะบวรรับจ้างถักอวน1,00035,00015,7504,72520,475248-248
3นางพรศรี ชมเชยถักไม้กวาดดอกหญ้า28,00055,50024,9757,49232,467367-367
4นางธนัญญาณ์ พลวิมลฉันท์รับจ้างสานเข่ง14,00021,0009,4502,83512,285152-152
5นางอรุณี อภิวงศ์ปักผ้า962,9101,3093921,701-176176
รวมทั้งสิ้น(5 แห่ง)131,28559,07717,72276,7997673641,131