Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1คุณเกรียงทอง ทาเกิดัปักผ้าเกรียงทอง (งานต่อเนื่อง)2573,8551,5564682,024-3131
2คุณอรุณีย์ อภิวงค์ปักผ้า (งานต่อเนื่อง)602,4009702911,261-2020
3ประชาชนสัตว์เลี้ยง215,6801,7257392,4645-5
4ประชาชนซ่อมเฟอร์นิเจอร์514,0003,4441,0394,48382-82
5คุณสุชาวดี ศรีวิชัยรับจ้างตัดเสื้อ211,2605101526625-5
6ประชาชนรับจ้างซ่อมเฟอร์นิเจอร์414,1503,5001,0434,54312-12
7ประชาชนสัตว์เลี้ยง215,6801,7257392,464---
8ประชาชนจำหน่ายสินค้าหน้าเรือนจำ16,5001,1693511,5205-5
9ึคุณอรุณีย์ อภิวงค์รับจ้างปักผ้า2173,7001,4974431,940-2020
10นางเกรียงทอง ทาเกิด ัปักผ้าเกรียงทอง2203,2551,3083911,699-2222
11ประชาชนจำหน่าย เสื้อ - กางเกง1500200-200-99
12ประชาชนจำหน่ายเสื้อ - กางเกง817,8403,1809524,1328816
13ประชาชนสัตว์เลี้ยง23,3603681585265-5
14ประชาชนขายสินค้า249,0001,5564862,04282-82
15คุณธนัญญาณ์ พลวิมลฉันท์สานเข่ง 1,9002,8501,1503461,49610-10
16คุณอรุณีย์ อภิวงค์ปักผ้าอรุณีย์ 853,4001,3724081,780-3434
17นางเกรียงทอง ทาเกิด ัปักผ้าเกรียงทอง2393,5851,4424321,874-3434
18คุณธนัญญาณ์ พลวิมลฉันท์สานเข่ง 10,60015,9006,4141,9298,34363-63
19คุณสุเชาวดี ศรีวิชัยรับตัดเย็บเสื้อผ้า169603851114967-7
20คุณเกรียงทอง ทาเกิดปักผ้า2653,9752,2534822,735-2727
21คุณอรุณีย์ อภิวงค์ปักผ้า953,8002,1544602,614-1919
22คุณธนัญญาณ์ พลวิมลฉันท์สานเข่งไม้ไผ่6,5009,7505,5281,1846,71255-55
23ประชาชนซ่อมเฟอร์นิเจอร์8819,6906,8221,4608,28283-83
24เกรียงทอง ทาเกิดปักผ้า1692,5351,4273081,735-1414
25อรุณีย์ อภิวงค์รับจ้างปักผ้า2080044097537-2020
26ธนัญญาณ์ พลวิมลฉันท์สานเข่ง12,00018,00010,9742,35513,32965-65
27หจก.พงษ์สวัสดิ์ พาณิชย์ 2524รับจ้างทำงานก่อสร้าง196,10054,48211,84166,32325-25
28กรมที่ดินผลิตหลักเขต2,80043,80017,0813,66320,74428-28
29นางเกรียงทอง ทาเกิด ัปักผ้าเกรียงทอง2163,2401,2883901,678-2626
30นางอรุณีย์ อภิวงค์ปักผ้าอรุณีย์1004,0001,6174802,097-1818
31ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์สวัสดิ์พาณิชย์ 2524ทำงานก่อสร้าง159,52025,3797,60732,98620-20
32นางเกรียงทอง ทาเกิด ัปักผ้าเกรียงทอง12,9851,2033581,561-2222
33คุณอรุณีย์ อภิวงค์ปักผ้า853,4001,3744081,782-1717
34คุณธนัญญาณ์ พลวิมลฉันท์สานเข่ง 12,00018,0008,0522,41710,46979-79
35ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สวัสดิ์พาณิชย์งานก่อสร้าง165,56528,0138,40736,42030-30
36ประชาชนซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์11,5903911155063-3
37อรุณีย์ อภิวงค์รับจ้างปักผ้า602,4009652911,256-1212
38ประชาชนรับจ้างซ่อมเฟอร์นิเจอร์21,6003961085043-3
39หฤทัย วรรณหลวงตัดปักเสื้อลายดอก1854021260272-77
40อารีย์ ประดิษฐ์พันธ์รับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้า8067427276348718
41นางเกรียงทอง ทาเกิด ัปักผ้าเกรียงทอง305,2852,2596752,934-2121
42คุณธนัญญาณ์ พลวิมลฉันท์สานเข่ง 14,40017,1008,5442,55711,10158-58
43ประชาชนรับจ้างซ่อมเฟอร์นิเจอร์13,5008,5442608,804-44
44ร้านโปร่งหมู ส.คอนกรีตอิฐบล็อก179,36037,69611,29948,99519-19
45คุณอารีย์ ประดิษฐ์พันธ์ตัดเสื้อ12,1009942961,2907-7
46หจก.พงษ์สวัสดิ์พาณิชย์ก่อสร้าง183,70039,75711,92251,67930-30
47ประชาชนอาหารปรุงและเบเกอรี่1255,77528,4408,51636,956-99
48ประชาชนจำหน่ายสินค้าหน้าเรือนจำ313,0002,4477403,18775-75
49ประชาชนจำหน่ายสัตว์เลี้ยง24,0006631968595-5
50คุณยุพิน จันจ่อเย็บผ้ายุพิน13,3601,4354241,859-33
51ประชาชนซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์310,8002,8168463,66275-75
52ร้านโปร่งหมู ส.คอนกรีตทำอิฐบล็อก161,44029,1848,75537,93916-16
53ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สวัสดิ์พาณิชย์ ก่อสร้างโรงงานภายในเรือนจำ169,75033,1319,93943,07030-30
54ประชาชนจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม1208,91099,23229,769129,001-1111
รวมทั้งสิ้น(54 แห่ง)1,307,919498,936139,239638,1759974091,406