Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำพิเศษธนบุรี
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1คุณสัญญ์ชัย แสงนาคเย็บรองเท้า26,14467,55933,77910,13343,912297-297
2คุณศิวะ ธำรงวรพรเย็บฟองน้ำ65524,23512,1173,63515,75243-43
3คุณขจร พู่พันธ์พับถุงกระดาษ33,6205,0432,5217563,27760-60
4บริษัทเวิล์ดออฟเปเปอร์พับถุงกระดาษ217,54536,90518,4525,53523,987100-100
5บริษัทสุขสันต์พับถุงกระดาษ61,3007,3563,6781,1034,78160-60
6คุณพงษ์ศักดิ์ แทนสีดาพับถุงกระดาษ96,18016,2788,1392,44110,580130-130
7คุณการันต์ สิงห์เรืองพับถุงกระดาษ176,32027,18913,5944,07817,672214-214
8คุณไกรสร คำผาสุขประกอบกิ๊ปหนีบผ้า4,47253,72626,8638,05834,921230-230
9บริษัทแพนสยามแมนูแฟคเจอร์ริ่งประกอบพุ๊กเหล็ก516,33013,9596,9792,0939,07290-90
10คุณศิริณา จึงสวัสดิ์ไม้แขวนเสื้อ1,323,89033,68816,8445,05321,897287-287
11คุณสหทัศน์ นันทสุภาร้อยพวงกุญแจ1,3874,1612,0806242,70433-33
12คุณสุรเดช รัตนขันแสงพับถุงกระดาษ51,0556,1263,0639183,981106-106
13บริษัทนารายณ์ซูปเปอร์แมคพับถุงกระดาษ88,6252,5151,2573771,63450-50
14คุณพิชาติ ปริยกุลติดกล่องกระดาษ130,76013,0766,5381,9618,49956-56
15คุณณรงค์ ธรรมมลดอกไม้ประดิษฐ์63,06713,1796,5891,9768,565128-128
16บริษัทนันทนนท์เย็บรองเท้า2,4616,9283,4641,0394,503101-101
17คุณประดิษฐ์ เพิ่มแสงสุวรรณเย็บรองเท้า5491,9219602881,24820-20
18คุณสังคม ปิยศทิพย์พับถุงกระดาษ126,60015,1927,5962,2789,874162-162
19คุณพิวิชญ์ ชุลีครบรรจุสำลี481,5577782331,01175-75
20คุณจุ้งบั๊ก แซ่ตั้งเย็บรองเท้า17,75350,59825,2997,58932,888332-332
21คุณกิตติ กันสุธาเย็บรองเท้า30,97693,27746,63813,99160,629306-306
22คุณธงชัย คำวิลัยศักดิ์พับถุงกระดาษ128,8307,8193,9091,1725,081167-167
23บริษัทแพนสยามแมนูแฟคเจอร์ริ่งประกอบกันชนแม่เหล็ก279,51221,56210,7813,23414,01555-55
24บริษัทพีเอสพี แสงทองการพิมพ์พับถุงกระดาษ412,34751,54325,7717,73133,502275-275
25คุณสัญญ์ชัย แสงนาคเย็บรองเท้า42,603108,74754,37316,31270,685299-299
26คุณศิวะ ธำรงวรพรเย็บฟองน้ำ75025,75013,8754,16218,03752-52
27คุณขจร ภู่พันธ์พับถุงกระดาษ26,4303,9641,9825942,57660-60
28บริาัทเวิลดออฟเปเปอร์พับถุงกระดาษ247,74043,14521,5726,47128,043100-100
29บริษัทสุขสันต์พับถุงกระดาษ73,7608,8404,4201,3265,74660-60
30คุณพงษ์ศักดิ์ แทนสีดาพับถุงกระดาษ137,41022,27911,1393,34114,480130-130
31คุณการันต์ สิงห์เรืองพับถุงกระดาษ199,81429,51714,7584,42719,185219-219
32คุณไกรสร คำผาสุขประกอบกิ๊ปหนีบผ้า6,73449,48924,7447,42332,167217-217
33บริษํทแพนสยามแมนูแฟคเจอร์ริ่งประกอบพุกเหล็ก690,27713,8056,9022,0708,972133-133
34คุณศฺิริณา จึงสวัสดิ์ไม้แขวนเสื้อ1,919,85247,13623,5687,07030,638338-338
35คุณสหทัศน์ นันทสุภาร้อยพวงกุญแจ1,4174,2512,1256372,76231-31
36คุณสุรเดช รัตนขันแสงพับถุงกระดาษ77,6909,3224,6611,3986,059100-100
37บริษัทนารายณ์ซูเปอร์แมคพับถุงกระดาษ108,2653,6221,8115432,35441-41
38คุณพิชาติ ปริยกุลติดกล่องกระดาษ135,17813,5176,7582,0278,78552-52
39คุณณรงค์ ธรรมมลดอกไม้ประดิษฐ์87,01012,2746,1371,8417,978124-124
40บริษัทนันทนนท์เย็บรองเท้า9602,7361,3684101,77828-28
41บริษัทนันทนนท์เย็บรองเท้า9602,7361,3684101,77828-28
42คุณประดิษฐ์ เพิ่มแสงสุวรรณเย็บรองเท้า1,5405,3902,6958083,503112-112
43คุณสังคม ปิยศทิพย์พับถุงกระดาษ109,05013,0866,5431,9628,505161-161
44คุณพิรวิชญ์ ชุลีครบรรจุสำลี973,3231,6614982,15971-71
45คุณจุ๊งบั๊ก แซ่ตั้งเย็บรองเท้า16,83047,96423,9827,19431,176362-362
46คุณกิตติ กันสุธาเย็บรองเท้า24,85373,05736,52810,95847,486301-301
47คุณธงชัย คำวิลัยศักดิ์ พับถุงกระดาษ155,63010,8945,4471,6347,081169-169
48บริษัทแพนสยามแมนูแฟคเจอร์ริ่งประกอบกันชนแม่เหล็ก67,8571,7048522551,10749-49
49บริษัทพีเอสพี แสงทองารพิมพ์เย็บรองเท้า403,88150,48525,4857,57233,057288-288
50คุณสัญญ์ชัย แสงนาคเย็บรองเท้า38,917101,55150,77515,23266,007313-313
51คุณศิวะ ธำรงวรพรเย็บฟองน้ำ55520,53510,2673,08013,34742-42
52คุณขจร ภู่พันธ์พับถุงกระดาษ9,8721,48074022296260-60
53บริษัทเวิลล์ดออฟเปเปอร์พับถุงกระดาษ187,85031,50215,7514,72520,476100-100
54บริษัทสุขสันต์พับถุงกระดาษ73,4858,8184,4091,3225,73160-60
55คุณพงษ์ศักดิ์ แทนสีดาพับถุงกระดาษ91,42515,0687,5342,2609,794130-130
56คุณการันต์ สิงห์เรืองพับถุงกระดาษ227,79532,01216,0064,80120,807222-222
57คุณไกรสร คำผาสุขประกอบกิ๊ปหนีบผ้า627,74312,5546,2771,8838,160174-174
58คุณศิริณา จึงสวัสดิ์ไม้แขวนเสื้อ1,448,52137,99018,9955,69824,693316-316
59คุณสหทัศน์ นันทสุภาร้อยพวงกุญแจ1,2313,6931,8465532,39942-42
60คุณสุรเดช รัตนขันแสงพับถุงกระดาษ43,9855,2782,6397913,43070-70
61บริษัทนารายณ์ซูเปอร์แมคพับถุงกระดาษ168,8705,9432,9718913,86279-79
62คุณพิชาติ ปริยกุลกล่องกระดาษ175,33817,5338,7662,62911,39563-63
63คุณณรงค์ ธรรมมลดอกไม้ประดิษฐ์77,10010,4695,2341,5706,804126-126
64บริษัทนันทนนท์เย็บรองเท้า7482,1311,0653191,384148-148
65คุณสังคม ปิยศทิพย์พับถุงกระดาษ93,20011,1845,5921,6777,269154-154
66คุณพิรวิชญ์ ชุลีครบรรจุสำลี963,2381,6194852,10468-68
67คุณจุ้งบั๊ก แซ่ตั้งเย็บรองเท้า13,50838,49719,2485,77425,022321-321
68คุณกิตติ กันสุธาเย็บรองเท้า30,36795,49547,74714,32462,071312-312
69คุณธงชัย คำวิลัยศักดิ์พับถุงกระดาษ129,5509,0684,5341,3605,894173-173
70บริษัทแพนสยามแมนูแฟคเจอร์ริ่งประกอบกันชนแม่เหล็ก30,21290645313558849-49
71คุณณัฏฐ์นน ศรีวัฒนกุลกิจประกอบอะไหล่ประตู47,0403,5281,7645292,29349-49
72บริษัทพีเอสพีแสงทองการพิมพ์พับถุงกระดาษ352,97644,12222,6016,61829,219317-317
73คุณสัญญ์ชัย แสงนาคเย็บรองเท้า23,96061,32030,6609,19839,858382-382
74คุณศิวะ ธำรงวรพรเย็บฟองน้ำ61022,57011,8253,38515,21058-58
75คุณขจร ภู่พันธ์พับถุงกระดาษ27,7664,1642,0826242,70660-60
76บริษัทเวิลด์ออฟเปเปอร์พับถุงกระดาษ174,41430,52315,2614,57819,839100-100
77บริษัทสุขสันต์พับถุงกระดาษ66,3457,9613,9801,1945,17460-60
78คุณพงษ์ศักดิ์ แทนสีดาพับถุงกระดาษ127,31020,57010,2853,08513,370130-130
79คุณการันต์ สิงห์เรืองพับถุงสินค้า204,17529,66214,8314,44919,280229-229
80คุณไกรสร คำผาสุขประกอบกิ๊ปหนีบผ้า6,48035,25817,6295,28822,917206-206
81บริษัทแพนสยามแมนูแฟคเจอริ่งประกอบพุ๊กเหล็ก447,1158,9424,4711,3415,812168-168
82คุณศิริณา จึงสวัสดิ์ไม้แขวนเสื้อ1,321,12833,52116,7605,02821,788348-348
83คุณสหทัศน์ นันทสุภาร้อยพวงกุญแจ1,2793,8371,9185752,49339-39
84คุณสุรเดช รัตนขันแสงพับถุงกระดาษ75,2709,0324,5161,3545,87050-50
85บริษัทนารายณ์ซูเปอร์แมคพับถุงกระดาษ110,8594,5962,2986892,987105-105
86คุณพิชาติ ปริยกุลติดกล่องกระดาษ133,22813,3226,6611,9988,65957-57
87คุณณรงค์ ธรรมมลดอกไม้ประดิษฐ์114,21010,7145,3571,6076,964127-127
88บริษัทนันทนนท์เย็บรองเท้า9152,8391,4194251,84420-20
89คุณประดิษฐ์ เพิ่มแสงสุวรรณเย็บรองเท้า2,4618,6144,3071,2925,599102-102
90คุณสังคม ปิยศทิพย์พับถุงกระดาษ121,60013,8646,9322,0799,011143-143
91คุณพิรวิชญ์ ชุลีครบรรจุสำลี1124,0272,0136042,61771-71
92คุณจุ้งบั๊ก แซ่ตั้งเย็บรองเท้า15,94446,05423,0276,90829,935371-371
93คุณกิตติ กันสุธาเย็บรองเท้า34,198107,98953,99416,19870,192301-301
94คุณธงชัย คำวิลัยศักดิ์ พับถุงกระดาษ196,31512,9956,4971,9498,446127-127
95คุณวัชรา วงศาโรจน์เย็บรองเท้า2,6119,1404,5701,3715,94143-43
96คุณณัฏฐ์ธนน ศรีวัฒนกุลกิจประกอบอะหลั่ยประตู27,3691,9569782931,27149-49
97บริษัทพีเอสพี แสงทองการพิมพ์พับถุงกระดาษ450,83956,35428,1778,45336,630314-314
98เอสแอนด์ที่ฟุตแวร์2018เย็บรองเท้า38,707103,00051,50015,45066,950350-350
99คุณศิวะ ธำรงวรพรงานเย็บฟองน้ำ50018,5009,2502,77512,02559-59
100คุณขจร ภู่พันธ์พับถุงกระดาษ20,3153,0471,5234571,98060-60
101บริษัทเวิลด์ออฟพับถุงกระดาษ184,33430,56815,2844,58519,869100-100
102บริษัทสุขสันต์พับถุงกระดาษ59,3807,1253,5621,0684,63060-60
103คุณพงษ์ศักดิ์ แทนสีดาพับถุงกระดาษ108,86818,1279,0632,71911,782130-130
104คุณการันต์ สิงห์เรืองพับถุงกระดาษ220,15530,91615,4584,63720,095218-218
105คุณไกรสร คำผาสุขประกอบกิ๊ปหนีบผ้า6,72931,37015,6854,70520,390184-184
106บริษัทแพนสยามแมนูแฟคเจอร์ริ่งประกอบพุ๊กเหล็ก277,5205,5492,7748323,606121-121
107คุณศิริณา จึงสวัสดิ์ไม้แขวนเสื้อ1,094,57631,55515,7774,73320,510344-344
108คุณสหทัศน์ นันทสุภาร้อยพวงกุญแจ1,2163,6481,8245472,37141-41
109คุณสุรเดช รัตนขันแสงพับถุงกระดาษ55,7856,6943,3471,0074,354127-127
110บริษัทนารายณ์ซูเปอร์แมคพับถุงกระดาษ70,4301,8649322791,21130-30
111คุณพิชาติ ปริยกุลติดกล่องกระดาษ57,6025,7602,8808643,74465-65
112คุณณรงค์ ธรรมมลดอกไม้ประดิษฐ์47,55011,7095,8531,7567,609133-133
113บริษัทนันทนนท์เย็บรองเท้า2,5987,5183,7591,1274,886152-152
114คุณสังคม ปิยศทิพย์พับถุงกระดาษ112,50011,6685,8341,7507,584136-136
115คุณพิรวิชญ์ ชุลีครบรรจุสำลี542,0111,0053011,30671-71
116คุณจุ้งบั๊ก แซ่ตั้งเย็บรองเท้า18,87953,85026,9258,07735,002355-355
117คุณกิตติ กันสุธาเย็บรองเท้า44,145140,70470,35221,10591,457293-293
118คุณธงชัย คำวิลัยศักดิ์พับถุงกระดาษ142,9609,5534,7761,4326,208187-187
119คุณวัชรา วงศาโรจน์เย็บรองเท้า3,78613,2516,6251,9878,61240-40
120คุณณัฏธนน ศรีวัฒนกุลกิจประกอบอะไหล่ประตู111,9478,1874,0931,2285,32149-49
121บริษัทพีเอสพีแสงทองการพิมพ์พับถุงกระดาษ352,66944,08322,0416,61228,653324-324
122S&T Footwear2018เย็บรองเท้า44,812119,00359,50117,85077,351277-277
123คุณศิวะ ธำรงวรพรเย็บฟองน้ำ59025,53012,7653,82916,59455-55
124คุณขจร พู่พันธ์พับถุงกระดาษ28,9404,3412,1706512,82160-60
125บริษัทเวิล์ดออฟเปเปอร์พับถุงกระดาษ156,84025,80712,9033,87116,774100-100
126บริษัทสุขสันต์พับถุงกระดาษ61,8257,4193,7091,1124,82160-60
127คุณพงษ์ศักดิ์ แทนสีดาพับถุงกระดาษ108,42417,8138,9062,67111,577130-130
128คุณการันต์ สิงห์เรืองพับถุงกระดาษ178,45026,76113,3804,01417,394214-214
129บริษัทแพนสยามแมนูแฟคเจอริ่งประกอบพุ๊ก620,10112,4016,2001,8608,060126-126
130คุณไกรสร คำผาสุขประกอบกิ๊ปหนีบผ้า5,55832,61716,3084,89221,20092-92
131คุณศิริณา จึงสวัสดิ์ไม้แขวนเสื้อ765,39523,53711,7683,53015,298304-304
132คุณสหทัศน์ นันทสุภาร้อยพวงกุญแจ1,1463,4381,7195152,23435-35
133คุณสุรเดช รัตนขันแสงพับถุงกระดาษ70,4658,4554,2271,2685,49560-60
134บริษัทนารายณ์ซูเปอร์แมคพับถุงกระดาษ113,5655,9502,9758923,86740-40
135คุณพิชาติ ปริยกุลติดกล่องกระดาษ163,07916,3078,1532,44610,59962-62
136คุณณรงค์ ะรรมมลดอกไม้ประดิษฐ์54,60012,4096,2041,8618,065120-120
137บริษัทนันทนนท์เย็บรองเท้า8482,6811,3404021,74222-22
138คุณประดิษฐ์ เพิ่มแสงสุวรรณเย็บรองเท้า2,1466,5083,2549764,23019-19
139บริษัท GTI แพคเกจจิ้งพับถุงกระดาษ42,8756,7183,3591,0074,36644-44
140คุณวัชรา วงศาโรจน์เย็บรองเท้า8,65129,86314,9314,47919,410119-119
141คุณสังคม ปิยศทิพย์พับถุงกระดาษ100,40011,2085,6041,6817,285126-126
142คุณพิชรวิชญ์ ชุลีครบรรจุสำลี611,9839912971,28868-68
143คุณจุ้งบั๊ก แซ่ตั้งเย็บรองเท้า24,07769,65434,82710,44845,275345-345
144คุณกิตติ กันสุธาเย็บรองเท้า35,230107,33853,66916,10069,769286-286
145คุณธงชัย คำวิลัยศักดิ์พับถุงกระดาษ243,85017,1058,5522,56511,117175-175
146คุณนัฏฐ์ธนน ศรีวัฒนกุลกิจประกอบอะหลั่ยประตู145,0868,6654,3321,2995,63148-48
147บริษัท พีเอสพี แสงทองการพิมพ์พับถุงกระดาษ263,08832,88616,4434,93221,375119-119
148งานฝึกวิชาชีพงานเบเกอรี่และเครื่องดื่ม-842,58462,35813,36275,72037-37
149งานฝึกวิชาชีพงานปรุงอาหารจำหน่าย-2,085,73286,08918,447104,53636-36
150S&T footwear 2018เย็บรองเท้า38,637105,12652,56315,76868,331345-345
151คุณศิวะ ธำรงวรพรเย็บฟองน้ำ47517,5758,7872,63611,42358-58
152ุคุณขจร พู่พันธ์พับถุงกระดาษ23,0553,4581,7295182,24760-60
153ุคุณขจร พู่พันธ์พับถุงกระดาษ23,0553,4581,7295182,24760-60
154บริษัทเวิล์ดออฟเปเปอร์พับถุงกระดาษ135,75822,87611,4383,43114,869100-100
155บริษัทสุขสันต์พับถุงกระดาษ61,5007,3803,6901,1074,79760-60
156คุณพงษ์ศักดิ์ แทนสีดาพับถุงกระดาษ71,59511,5835,7911,7377,528130-130
157คุณการันต์ สิงห์เรืองพับถุงกระดาษ192,51026,69313,3464,00317,349213-213
158บริษัทแพนสยามแมนูแฟคเจอรริ่งประกอบพุ๊กเหล็ก338,6646,7723,3861,0154,401114-114
159คุณไกรสร คำผาสุขประกอบกิ๊ปหนีบผ้า2,00310,7635,3811,6146,995105-105
160คุณศิริณา จึงสวัสดิ์ไม้แขวนเสื้อ934,06421,57010,7853,23514,020299-299
161คุณสหทัศน์ นันทสุภาร้อยพวงกุญแจ1,1203,3601,6805042,18435-35
162คุฯสุรเดช รัตนขันแสงพับถุงกระดาษ61,5407,3843,6921,1074,79948-48
163บริษัทนารายณ์ซูเปอร์แมคพับถุงกระดาษ124,5009,1314,5651,3695,93460-60
164คุณพิชาติ ปริยกุลติดกล่องกระดาษ173,96417,3968,6982,60911,30757-57
165คุณณรงค์ ธรรมมลดอกไม้ประดิษฐ์41,46010,9035,4511,6357,086133-133
166บริษัทนันทนนท์เย็บรองเท้า7,95423,17311,5863,47515,06155-55
167บริษัท GTIพับถุงกระดาษ39,5406,6373,3189954,31330-30
168คุณวัชรา วงศาโรจน์เย็บรองเท้า12,20142,70321,3516,40527,756153-153
169คุณสังคม ปิยยศพับถุงกระดาษ95,40011,4485,7241,7177,441119-119
170คุณพิรวิชญ์ ชุลีครบรรจุสำลี682,3761,1883561,54458-58
171คุณจุ้งบั๊ก แซ่ตั้งเย็บรองเท้า13,57538,74219,3715,81125,182342-342
172คุณกิตติ กันสุธาเย็บรองเท้า35,647106,44053,22015,96669,186274-274
173คุณธงชัย คำวิลัยศักดิ์พับถุงกระดาษ88,8005,4752,7378213,558162-162
174คุณณัฏฐ์ธนน ศรีวัฒนกุลกิจประกอบอะหลั่ยประตู214,32511,2205,6101,6837,29345-45
175บริษัท พีเอสพี แสงทองการพิมพ์พับถุงกระดาษ274,06734,25817,1295,13822,267122-122
176งานปรุงอาหารเบเกอรี่และเครื่องดื่มงานปรุงอาหารเบเกอรี่และเครื่องดื่ม-2,758,003209,54862,095271,64371-71
177S&T Footwear2018เย็บรองเท้า41,080108,48554,24216,27270,514281-281
178คุณศิวะ ธำรงวรพรเย็บฟองน้ำ62523,12511,5623,46815,03057-57
179คุณขจร พู่พันธ์พับถุงกระดาษ19,3092,8961,4484341,88260-60
180บริษัทเวิล์ดออฟเปเปอร์พับถุงกระดาษ149,98526,41313,2063,96117,167100-100
181บริษัทสุขสันต์พับถุงกระดาษ48,1855,7822,9818673,84860-60
182คุณพงษ์ศักดิ์ แทนสีดาพับถุงกระดาษ88,68014,1887,0942,1289,222130-130
183คุณการันต์ สิงห์เรืองพับถุงกระดาษ170,16524,22612,1133,63315,746206-206
184ตุณไกรสร คำผาสุขกิ๊ปหนีบผ้า4,01424,43412,2173,66515,88281-81
185คุณศิริณา จึงสวัสดิ์ไม้แขวนเสื้อ817,26730,04215,0214,50619,527241-241
186คุณสหทัศน์ นันทสุภาร้อยพวงกุญแจ1,0213,0631,5314591,99021-21
187คุณสุรเดช รัตนขันแสงพับถุงกระดาษ52,4606,2953,1479444,09140-40
188บริษัทนารายณ์ซูเปอร์แมคพับถุงกระดาษ169,60010,2005,1001,5306,63070-70
189คุณพิชาติ ปริยกุลกล่องกระดาษ111,91711,1915,5951,6787,27348-48
190คุณณรงค์ ธรรมมลดอกไม้ประดิษฐ์49,87010,9785,4891,6467,135119-119
191บริษัทนันทนนท์เย็บรองเท้า4,03711,5055,7521,7257,47720-20
192บริษัทแพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่งประกอบพุ๊กเหล็ก275,4625,5022,7548263,58045-45
193GTIพับถุงกระดาษ5,0501,2626311898206-6
194คุณวัชรา วงศาโรจน์เย็บรองเท้า7,94627,81113,9054,17118,076121-121
195คุณสังคม ปิยศทิพย์พับถุงกระดาษ89,72110,1855,0971,5276,624113-113
196คุณพิรวิขญ์ ชุลีครบรรจุสำลี1053,4711,7355202,25552-52
197คุณจุ้งบั๊ก แซ่ตั้งเย็บรองเท้า19,39954,48327,2418,17235,413282-282
198คุณกิตติ กันสุธาเย็บรองเท้า35,568104,16052,08015,62467,704297-297
199คุณธงชัย คำวิลัยศักดิ์พับถุงกระดาษ131,0659,5964,7981,4396,237166-166
200คุณธงชัย คำวิลัยศักดิ์พับถุงกระดาษ131,0659,5964,7981,4396,237166-166
201คุณณัฏฐ์นน ศรีวัฒนกุลกิจประกอบอะหลั่ยประตู139,8298,4844,2421,2725,51433-33
202บริษัท พีเอสพี แสงทองการพิมพ์พับถุงกระดาษ400,05150,00625,0037,50032,503358-358
203งานปรุงอาหารและเบเกอรี่งานปรุงอาหารและเบเกอรี่-2,398,782170,23050,985221,21573-73
204S&D Footwear 2018เย็บรองเท้า34,25791,82345,91113,77359,684282-282
205คุณศิวะ ธำรงวรพรเย็บฟองน้ำ76028,12014,0604,21818,27854-54
206คุณขจร พู่พันธ์พับถุงกระดาษ15,8002,4201,2103631,57360-60
207บริษัทเวิลดออฟเปเปอร์พับถุงกระดาษ164,65528,19314,0964,22818,324100-100
208บริษัทสุขสันต์พับถุงกระดาษ42,3245,0782,5397613,30060-60
209คุณพงษ์ศักดิ์ แทนสีดาพับถุงกระดาษ91,58514,6537,3262,1979,523100-100
210คุณการันต์ สิงห์เรืองพับถุงกระดาษ206,75030,84915,4244,62720,051200-200
211คุณไกรสร คำผาสุขประกอบกิ๊ปหนีบผ้า5,43026,97013,4854,04517,53080-80
212คุณศิริณา จึงสวัสดิ์ไม้แขวนเสื้อ862,37427,56313,7814,13417,915235-235
213คุณสหทัศน์ นันทสุภาร้อยพวงกุญแจ1,1753,5251,7625282,29019-19
214คุณสุรเดช รัตนชันแสงพับถุงกระดาษ51,5306,1833,0919274,01846-46
215บริษัทนารายณ์ซูเปอร์แมคพับถุงกระดาษ189,30011,0285,5141,6547,16870-70
216คุณพิชาติ ปริยกุลติดกล่องกระดาษ75,1257,5123,7561,1264,88244-44
217คุณณรงค์ ธรรมมลดอกไม้ประดิษฐ์33,4809,3004,6501,3956,045117-117
218บริษัทนันทนนท์เย็บรองเท้า6,18517,9118,9552,68611,64155-55
219บริษัทแพนสยามแมนูแฟคเจอริ่งประกอบพุกเหล็ก472,8349,4564,7281,4186,14649-49
220คุณวัชรา วงศาโรจน์เย็บรองเท้า6,43522,52211,2613,37814,63998-98
221คุณสังคม ปิยศทิพย์พับถุงกระดาษ86,84610,4215,2101,5366,746116-116
222คุณพีรวิชญ์ ชุลีครบรรจุสำลี581,9139562861,24252-52
223คุณจุ้งบั๊ก แซ่ตั้งเย็บรองเท้า21,19460,40230,2019,06039,261284-284
224คุณกิตติ กันสุธาเย็บรองเท้า25,34376,26438,13211,43949,571288-288
225คุณธงชัย คำวิลัยศักดิ์พับถุงกระดาษ130,2658,9744,4871,3465,833164-164
226คุณณัฏฐ์ธนน ศรีวัฒนกุลกิจประกอบอะหลั่ยประตู151,57211,6025,8011,7407,54137-37
227บริษัท พีเอสพี แสงทองการพิมพ์พับถุงกระดาษ401,37350,17128,0857,52535,610347-347
228งานปรุงอาหารและเบเกอรี่งานปรุงอาหารและเบเกอรี่-2,198,916153,707120,533274,24064-64
229คุณสัญญ์ชัย แสงนาคเย็บรองเท้า21,48057,54725,9687,79033,758130-130
230คุฯศิวะ ธำรงวรพรเย็บฟองน้ำ74127,41712,3713,71116,08237-37
231คุฯศิวะ ธำรงวรพรเย็บฟองน้ำ74127,41712,3713,71116,08237-37
232คุฯขจร พู่พันธ์พับถุงกระดาษ14,0352,1059502851,2357-7
233บริษัทเวิลดออฟเปเปอร์พับถุงกระดาษ190,71532,08414,4784,34318,82168-68
234บริษัทสุขสันต์พับถุงกระดาษ54,2106,5052,9358803,81523-23
235คุณพงษ์ศักดิ์ แทนสีดาพับถุงกระดาษ105,01516,9897,6662,2999,96537-37
236คุณการันต์ สิงห์เรืองพับถุงกระดาษ110,60518,9988,5732,57111,14440-40
237คุณเสริมสุขพับถุงกระดาษ50035175222-2
238คุณไกรสร คำผาสุขประกอบกิ๊ปหนีบผ้า6,62134,91515,7554,72620,48179-79
239คุณศิริณาไม้แขวนเสื้อ132,3503,2141,4504351,88584-84
240คุณสหทัศน์ นันทสุภาพวงกุญแจ1,0843,2521,4674401,90723-23
241คุณสุรเดช รัตนชันแสงพับถุงกระดาษ54,5106,5412,9518853,83650-50
242บริษัทนารายณ์ซูเปอร์แมคพับถุงกระดาษ194,67011,2615,0811,5246,60570-70
243คุณพิชาติ ปริยกุลติดกล่องกระดาษ78,2357,8233,5301,0594,58946-46
244คุณณรงค์ ธรรมมลดอกไม้ประดิษฐ์67,4006,7103,0289083,93648-48
245S&T Footwear2018เย็บรองเท้า22,07958,04126,1917,85734,048107-107
246บริษัทนันทนนท์เย็บรองเท้า7,20720,5399,2682,78012,04836-36
247บริษัทแพนสยามแมนูแฟคเจอริ่งประกอบพุ๊กเหล็ก189,7085,1363,7941,7125,50652-52
248คุณวัชรา วงศาโรจน์เย็บรองเท้า13,59145,18620,3906,11726,507104-104
249คุณการันต์ สิงห์เรืองพับถุงกระดาษ83,63010,4534,7171,4156,13287-87
250คุณสังคมพับถุงกระดาษ78,2439,3894,2361,2705,50679-79
251คุณพิชรวิชญ์ บรรจุสำลี792,5161,1353401,47543-43
252คุณจุ้งบั๊ก แซ่ตั้งเย็บรองเท้า9,32426,60612,0063,60115,60753-53
253คุฯณรงค์ ธรรมมลดอกไม้ประดิษฐ์13,2004,1441,8695602,42937-37
254คุณกิตติ เย็บรองเท้า15,45844,05619,8805,96425,84492-92
255คุณกิตติเย็บรองเท้า22,60668,53930,9289,27840,206144-144
256คุณธงชัยพับถุงกระดาษ149,8709,8604,4491,3345,783125-125
257คุณณัฏฐ์ธนนประกอบอะไหล่ประตู165,40810,0014,5121,3535,86537-37
258คุณจุ้งบั๊ก แซ่ตั้งเย็บรองเท้า13,21437,80517,0595,11722,176160-160
259คุณศิริณาไม้แขวนเสื้อ232,63515,2096,8632,0588,92196-96
260บริษัท ป แสงทองพับถุงกระดาษ400,06050,00725,0037,50132,504287-287
261งานปรุงอาหารและเบเกอรี่ปรุงอาหารและเบเกอรี่-2,566,382151,03748,216199,25365-65
262คุณสัญญ์ชัย แสงนาคเย็บรองเท้า25,29467,15433,57710,07343,650130-130
263คุณศิวะ ธำรงวรพรงานเย็บฟองน้ำ90033,30016,6504,99521,64525-25
264คูณขจร พู่พันธ์พับถุงกระดาษ16,0692,4101,2053611,5668-8
265บริษัทเวิลดออฟเปเปอร์พับถุงกระดาษ206,69034,76117,3805,21422,59483-83
266บริษัทสุขสันต์พับถุงกระดาษ42,8505,1422,5717713,34218-18
267คุณพงษ์ศักดิ์ แทนสีดาพับถุงกระดาษ96,42315,8447,9222,37610,29835-35
268คุณพงษ์ศักดิ์ แทนสีดาพับถุงกระดาษ96,42315,8447,9222,37610,29835-35
269คุณการันต์ สิงห์เรืองพับถุงกระดาษ117,02519,3469,6732,90112,57448-48
270คุณเสริมสุขพับถุงกระดาษ50035175222-2
271คุณไกรสร คำผาสุขประกอบกิ๊ปหนีบผ้า2,5234,6672,3337003,03389-89
272คุณศิริณา ไม้แขวนเสื้อ315,14210,4775,2381,5716,80998-98
273คุณสหทัศน์ นันทสุภาร้อยห่วงกุญแจ1,2783,5341,9175752,49221-21
274คุณสุรเดช รัตนขันแสงพับถุงกระดาษ42,1205,0542,5277583,28540-40
275บริษัทนารายณ์ซูเปอร์แมคพับถุงกระดาษ219,16012,1016,0501,8157,86586-86
276คุณพิชาติ ปริยกุลกล่องกระดาษ128,81412,8816,4401,9328,37247-47
277คุณณรงค์ ธรรมมลดอกๆไม้ประดิษฐ์48,9005,8572,9288783,80649-49
278S&T Footwear2018เย็บรองเท้า31,90283,47141,73512,52054,255250-250
279คุณศิวะ ธำรงวรพรเย็บฟองน้ำ86031,82015,9104,77320,68327-27
280S&T Footwear2018เย็บรองเท้า23,73061,67730,8389,25140,089119-119
281บริษัทนันทนนท์เย็บรองเท้า6,53918,8549,4272,82812,25536-36
282บริษัทแพนสยามประกอบพุ๊กเหล็ก204,8374,0962,0486142,66249-49
283คุณวัชรา เย็บรองเท้า6,52318,8239,4112,82312,234101-101
284คุณสังคมพับถุงกระดาษ67,4866,6903,3451,0034,34889-89
285คุณการันต์ สิงห์เรืองพับถุงกระดาษ28,3803,5471,7735322,30585-85
286คุฯพิรวิชญ์บรรจุสำลี873,0191,5094521,96141-41
287คุณจุ้งบั๊ก แซ่ตั้งเย็บรองเท้า6,12417,4538,7262,61711,34348-48
288คุณณรงค์ ธรรมลดอกไม้ประดิษฐ์45,9003,7691,8845652,44936-36
289คุณกิตติเย็บรองเท้า17,81150,76125,3807,61432,994150-150
290คุณกิตติ 2เย็บรองเท้า9,79828,61014,3054,29118,59680-80
291คุณธงชัยพับถุงกระดาษ117,1208,7514,3751,3125,687117-117
292คุณณํฏฐ์นนท์ประกอบอะหลั่ยประตู144,6178,4694,2341,2705,50431-31
293คุณจุ้งบั๊ก แซ่ตั้ง 2เย็บรองเท้า8,16623,27311,6363,49015,126169-169
294คุณศิริณา 2ไม้แขวนเสื้อ288,27216,0518,0252,40710,432114-114
295บริษัท ป แสงทองพับถุงกระดาษ370,68946,33623,1686,95030,118270-270
296คุณขจร พู่พันธ์พับถุงกระดาษ18,4302,7881,3944181,81211-11
297บริษัทเวิล์ดออฟเปเปอร์พับถุงกระดาษ195,48533,24416,6224,98621,60889-89
298บริษัทสุขสันต์พับถุงกระดาษ33,5754,0292,0146042,61815-15
299คุณพงษ์ศักดิ์ แทนสีดาพับถุงกระดาษ104,67517,9828,9912,69711,68841-41
300คุณการันต์ สิงห์เรืองพับถุงกระดาษ117,02519,2959,6472,89412,54144-44
301คุณไกรสร คำผาสุขประกอบกิ๊ปหนีบผ้า5,81940,20320,1016,03026,13189-89
302คุณศิริณา จึงสวัสดิ์ไม้แขนเสื้อ1,841,71227,80913,9044,17118,075212-212
303คุณสหทัศน์ นันทสุภาร้อยพวงกุญแจ1,4144,2422,1216362,75726-26
304คุณสุรเดช รัตนขันแสงพับถุงกระดาษ59,4457,1333,5661,0694,63570-70
305บริษัทนารายณ์ซูเปอร์แมคพับถุงกระดาษ126,7108,5904,2951,2885,58373-73
306คุณพิชาติ ปริยกุลกล่องกระดาษ84,0828,4084,2041,2615,46555-55
307คุณณรงค์ ธรรมมลดอกไม้ประดิษฐ์106,36010,0475,0231,5076,53092-92
308คุณนันทนนท์เย็บรองเท้า3,76910,7415,3701,6116,98118-18
309บริษัทแพนสยามประกอบพุ๊กเหล็ก304,6686,0933,0469133,95950-50
310คุณวัชรา วงศาโรจน์เย็บรองเท้า11,34932,34416,1724,85121,023120-120
311คุณสังคม ปิยศทิพย์พับถุงกระดาษ55,8665,9032,9518853,83695-95
312คุฯพืชรวิชญ์ ชุลีครบรรจุสำลี652,4291,2143641,57837-37
313คุณจุ๊งบั๊ก แซ่ตั้งเย็บรองเท้า14,32440,83220,4166,12426,540214-214
314คุณกิตติ กันสุธาเย็บรองเท้า25,88075,44737,72311,31749,040239-239
315คุณธงชัย คำวิลัยศักดิ์พับถุงกระดาษ145,0209,7314,8651,5496,414120-120
316คุณณัฏฐธนนท์ ศรีวัฒนกุลกิจประกอบอะหลั่ยประตู159,2209,5544,7771,4336,21029-29
317บริษัท ป แสงทองการพิมพ์พับถุงกระดาษ400,61450,07625,0387,51132,549287-287
318อาหารปรุงจำหน่ายและเบเกอรี่อาหารปรุงจำหน่ายและเบเกอรี่-2,554,220131,14239,342170,48470-70
319S&T Footwear2018เย็บรองเท้า35,083106,24443,87413,16257,036256-256
320ตุณศิวะ ธำรงวรพรเย็บฟองน้ำ73327,12113,5604,06817,62825-25
321คุณขจร พู่พันธ์พับถุงกระดาษ27,2454,2172,1086322,74012-12
322คุณขจร พู่พันธ์พับถุงกระดาษ27,2454,2172,1086322,74012-12
323บริษัทเวิลล์ดออฟเปเปอร์พับถุงกระดาษ129,30523,63211,8163,54415,36059-59
324บริษัทสุขสันต์พับถุงกระดาษ69,0058,2804,1401,2425,38236-36
325คุณพงษ์ศักดิ์ แทนสีดาพับถุงกระดาษ105,49017,4558,7272,61811,34543-43
326คุณการันต์ สิงห์เรืองพับถุงกระดาษ117,31018,8909,4452,83312,27845-45
327คุณไกรสร คำผาสุขกิ๊ปหนีบผ้า8,08144,57922,2896,68628,97596-96
328คุณไกรสร คำผาสุขกิ๊ปหนีบผ้า8,08144,57922,2896,68628,97596-96
329คุณศิริณา จึงสวัสดิ์ไม้แขวนเสื้อ772,85319,5679,7832,93512,718209-209
330คุณสหทัศน์ นันทสุภาร้อยพวงกุญแจ9422,1421,0713211,39223-23
331คุณสุรเดช รัตนชันแสงพับถุงกระดาษ50,5706,0683,0349103,94445-45
332บริษัทนารายณ์ซูเปอร์แมคพับถุงกระดาษ140,38411,8505,9251,7777,70286-86
333คุณพิชาติ ปริยกุลกล่องกระดาษ81,6228,2524,1261,2375,36354-54
334คุณณรงค์ ธรรมมลดอกไม้ประดิษฐ์198,56011,8115,9051,7717,67689-89
335คุณนันทนนท์เย็บรองเท้า6,22917,7528,8762,66211,53840-40
336บริษัทแพนสยามประกอบพุ๊กเหล็ก454,1539,0834,5411,3625,90345-45
337คุณวัชรา วงศาโรจน์เย็บรองเท้า6,08718,4949,2472,77412,021101-101
338คุฯสังคม ปิยศทิพย์พับถุงกระดาษ75,1809,0214,5101,3535,86390-90
339คุณพิรวิชญ์ ชุลีครบรรจุสำลี652,1631,0813241,40541-41
340คุณจุ้งบั๊ก แซ่ตั้งเย็บรองเท้า20,11857,34328,6718,60137,272277-277
341คุณกิตติ ดินสุธาเย็บรองเท้า18,90753,88426,9428,08235,024216-216
342คุณกิตติ ดินสุธาเย็บรองเท้า18,90753,88426,9428,08235,024216-216
343คุณธงชัย คำวิลัยศักดิ์พับถุงกระดาษ157,18010,9985,4991,6497,148121-121
344คุณณัฏฐ์นนท์ ศรีวัฒนกุลกิจประกอบอะหลั่ยประตู160,0159,7034,8511,4556,30629-29
345บริษัท ป แสงทองการพิมพ์พับถุงกระดาษ387,32448,41524,2077,26231,469273-273
346อาหารปรุงจำหน่ายและเบเกอรี่อาหารปรุงจำหน่ายและเบเกอรี่-2,550,646163,10148,034211,13567-67
347S&T Footwear2018เย็บรองเท้า27,42070,55335,27610,58245,858302-302
348คุณศิวะ ธำรงวรพรเย็บฟองน้ำ60022,20011,1003,33014,43062-62
349คุณขจร พู่พันธ์พับถุงกระดาษ20,7553,1461,5734712,04460-60
350บริษัทเวิลล์ดออฟเปเปอร์พับถุงกระดาษ156,99924,70912,3543,70616,060100-100
351บริษัทสุขสันต์พับถุงกระดาษ44,4505,3342,6678003,46760-60
352คุณพงษ์ศักดิ์ แทนสีดาพับถุงกระดาษ99,54916,0858,0422,41210,454110-110
353คุณการันต์ สิงห์เรืองพับถุงกระดาษ104,37917,4568,7282,61811,34690-90
354คุณไกรสร คำผาสุขกิ๊ปหนีบผ้า6,85641,54420,7726,23127,003102-102
355คุณศิริณา จึงสวัสดิ์ไม้แขวนเสื้อ782,77329,02014,5104,35318,863282-282
356คุณสหทัศน์ นันทสุภาร้อยพวงกุญแจ1,2053,7501,8755622,43731-31
357คุณสุรเดช รัตนขันแสงพับถุงกระดาษ51,9706,2363,1189354,05346-46
358บริษัทนารายณ์ซูเปอร์แมคพับถุงกระดาษ198,40514,3577,1782,1539,331100-100
359คุณพิชาติ ปริยกุลกล่องกระดาษ82,7278,3294,1641,2495,41353-53
360คุณณรงค์ ธรรมมลดอกไม้ประดิษฐ์142,66010,2515,1251,5376,662123-123
361คุณนันทนนท์เย็บรองเท้า5,09014,5067,2532,1759,42875-75
362บริษัทแพนสยามประกอบพุกเหล็ก80,2761,6058022401,04251-51
363คุณวัชรา วงศาโรจน์เย็บรองเท้า1,9485,5512,7758323,60750-50
364คุณสังคม ปิยศทิพย์พับถุงกระดาษ77,8508,3824,1911,2575,448131-131
365คุณพิรวิชญ์ ชุลีครบรรจุสำลี862,6821,3414021,74351-51
366คุณจุ้งบั๊ก แซ่ตั้งเย็บรองเท้า27,48453,60126,8008,04034,840265-265
367คุณกิตติ กันสุธาเย็บรองเท้า19,56257,17828,5898,57637,165281-281
368คุณธงชัย คำวิลัยศักดิ์พับถุงกระดาษ106,7807,1993,5991,0794,678186-186
369คุณณัฏฐ์นนท์ ศรีวัฒนกุลกิจประกอบอะหลั่ยประตู198,52710,4675,2331,5706,803112-112
370บริษัท ป แสงทองการพิมพ์พับถุงกระดาษ301,11337,63918,8195,64524,464242-242
371งานอาหารปรุงและเบเกอรี่งานปรุงอาหารและเบเกอรี่-2,495,160144,83042,613187,44363-63
372S&T Footwear2018เย็บรองเท้า32,64681,87940,93912,28153,220288-288
373คุณศิวะ ธำรงวรพรเย็บฟองน้ำ41515,3557,6772,3039,98053-53
374คุณขจร พู่พันธ์พับถุงกระดาษ21,9803,3531,6765022,17830-30
375บริษัทเวิลด์ออฟเปเปอร์พับถุงกระดาษ153,83524,75612,3783,71316,09180-80
376บริษัทสุขสันต์พับถุงกระดาษ41,0054,9202,4607383,19850-50
377คุณพงษ์ศักดิ์ แทนสีดาพับถุงกระดาษ71,05211,8285,9141,7747,68890-90
378คุณการันต์ สิงห์เรืองพับถุงกระดาษ91,00515,5897,7942,33810,13270-70
379คุณไกรสร คำผาสุขกิ๊ปหนีบผ้า6,52439,21519,6075,88225,48993-93
380คุณศิริณา จึงสวัสดิ์ไม้แขวนเสื้อ928,14724,50012,2503,67515,925255-255
381คุณสหทัศน์ นันทสุภาร้อยพวงกุญแจ1,0853,2551,6274882,11533-33
382คุณสุรเดช รัตนขันแสงพับถุงกระดาษ44,6155,3532,6768023,47849-49
383บริษัทนารายณ์ซูเปอร์แมคพับถุงกระดาษ154,22214,4797,2392,1719,410109-109
384คุณพิชาติ ปริยกุลกล่องกระดาษ128,50913,0286,5141,9548,46853-53
385คุณณรงค์ ธรรมมลดอกไม้ประดิษฐ์90,9007,6853,8421,1524,994131-131
386คุณนันทนนท์เย็บรองเท้า6,00217,3048,6522,59511,24738-38
387บริษัทแพนสยามประกอบพุ๊กเหล็ก439,1428,7824,3911,3175,70857-57
388คุณวัชรา วงศาโรจน์เย็บรองเท้า5,39115,3647,6823,62111,303102-102
389คุณสังคม ปิยศทิพย์พับถุงกระดาษ106,90311,1085,5541,6607,214148-148
390คุณพิรวิชญ์ ชุลีครบรรจุสำลี772,4971,2483741,62251-51
391คุณจุ้งบั๊ก แซ่ตั้งเย็บรองเท้า17,12148,79624,3987,31931,717253-253
392คุณกิตติ กันสุธาเย็บรองเท้า26,36076,87138,43511,53049,965297-297
393คุณธงชัย คำวิลัยศักดิ์พับถุงกระดาษ164,26011,6175,8081,7427,550209-209
394คุณณัฏฐ์ธนน ศรีวัฒนกุลกิจอะหลั่ยประตู181,8709,1974,5981,3795,977113-113
395บริษัท ป แสงทองการพิมพ์พับถุงกระดาษ282,48935,31117,6555,29622,951233-233
396คุณสังเวียนพับถุงกระดาษ216,0005,4002,7008103,51031-31
397งานปรุงอาหารและเบเกอรี่งานปรุงอาหารและเบเกอรี่-2,325,952130,88638,570169,45652-52
398S&T Footwear2018เย็บรองเท้า28,24476,04838,02411,40749,431292-292
399คุณศิวะ ธำรงวาพรเย็บฟองน้ำ52319,3519,6752,90212,57769-69
400คุณขจร พู่พันธ์พับถุงกระดาษ26,8204,1362,0686202,68850-50
401บริษัทเวิล์ดออฟเปเปอร์พับถุงกระดาษ178,30033,29416,6474,99421,641110-110
402บริษัทสุขสันต์พับถุงกระดาษ36,9504,4342,2176652,88250-50
403คุณพงษ์ศักดิ์ แทนสีดาพับถุงกระดาษ83,25013,3206,6601,9988,658110-110
404คุณการันต์ สิงห์เรืองพับถุงกระดาษ88,41514,3027,1512,1459,29691-91
405คุณไกรสร คำผาสุขกิ๊ปหนีบผ้า6,10442,69821,3496,40427,753104-104
406คุณศิริณา จึงสวัสดิ์ไม้แขวนเสื้อ653,90724,13112,0653,61915,684271-271
407คุณสหทัศน์ นันทสุภาพวงกุญแจ7602,2801,1403421,48224-24
408คุณสุรเดช รัตนขันแสงพับถุงกระดาษ79,2809,5134,7561,4266,18260-60
409บริษัทนารายณ์ซูเปอร์แมคพับถุงกระดาษ166,46010,2115,1051,5316,63669-69
410คุณพิชาติ ปริยกุลกล่องกระดาษ101,81810,3685,1841,5556,73957-57
411คุณณรงค์ ธรรมมลดอกไม้ประดิษฐ์75,11011,6175,8081,7427,550125-125
412คุณนันทนนท์เย็บรองเท้า5,18214,8627,4312,2299,66038-38
413บริษัทแพนสยามประกอบพุ๊กเหล็ก161,8753,2371,6184852,10342-42
รวมทั้งสิ้น(413 แห่ง)31,709,7725,836,5991,812,7747,649,37347,700-47,700