Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำพิเศษพัทยา
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1บริษัทขอนแก่นแหอวน จำกัดเย็บอวน10512,7495,6101,6837,293104-104
2ห้างหุ้นส่วนจำกัดซีอาร์พีแมสค์เย็บผ้าปิดจมูก9,01927,05711,9053,57215,477150-150
3บริษัทเวิลด์ออฟเปเปอร์แบคจำกัดพับถุงกระดาษ155,00018,6498,2052,46210,667137-137
4นายอนุชา เนตรแก้วประกอบสายแพร์26,4427,6733,3761,0134,38989-89
5นายภานุมาส ศรีจันทร์ทัพติดแผ่นทองคำเปลว25539,52517,2915,21722,508102-102
6นายภูไท เทศงามถงันถักแห11416,2907,6802,3049,98434-34
7นางสาวิณี ภูตะวันผูกเชือกคอไก่3,31419,8848,7492,62511,374306-306
8น.ส.อุบลรัตน์ ใสสอนประกอบสายไฟในรถยนต์86,2504,4951,9785932,571113-113
9นายเชษฐา ทศศะปักเลื่อมผ้าไทย5418,8008,2722,48210,754-112112
10น.ส.เกศรินทร์ จริยาพรพงศ์ปักเลื่อมผ้าแฟชั่น2002,0008802641,144-2929
11บริษัทเวิล์ดออฟเปเปอร์แบคจำกัดพับถุงกระดาษ108,70013,1815,8001,7407,540137-137
12บริษัทขอนแก่นแหอวน จำกัดเย็บอวน2007,0003,0809244,004104-104
13ห้างหุ้นส่วนจำกัดซีอาร์พีแมสด์เย็บผ้าปิดจมูก8,39625,18811,0833,32514,408150-150
14คุณอนุชา เนตรแก้วงานประกอบสายแพร์22,0086,1602,7118133,52489-89
15คุณสาวิณี ภูตะวันงานผูกเชือกคอไก่3,55821,3489,3932,81812,211306-306
16คุณสาวิณี ภูตะวันงานผูกเชือกคอไก่3,55821,3489,3932,81812,211306-306
17คุณสาวิณี ภูตะวันงานผูกเชือกคอไก่3,55821,3489,3932,81812,211306-306
18คุณสาวิณี ภูตะวันงานผูกเชือกคอไก่3,55821,3489,3932,81812,211306-306
19คุณสาวิณี ภูตะวันงานผูกเชือกคอไก่3,55821,3489,3932,81812,211306-306
20คุณสาวิณี ภูตะวันงานผูกเชือกคอไก่3,55821,3489,3932,81812,211306-306
21คุณสาวิณี ภูตะวันงานผูกเชือกคอไก่3,55821,3489,3932,81812,211306-306
22คุณอุบลรัตน์ ใสสอนงานสายไฟในรถยนต์780,46723,37910,2873,08613,373113-113
23คุณอุบลรัตน์ ใสสอนงานสายไฟในรถยนต์780,46723,37910,2873,08613,373113-113
24คุณเชษฐา ทศศะงานปักเลื่อมผ้าไทย5017,5007,7002,31010,010-112112
25คุณเชษฐา ทศศะงานปักเลื่อมผ้าไทย5017,5007,7002,31010,010-112112
26บริษัทขอนแก่นแหอวน จำกัดเย็บอวน604,5001,9805942,57460-60
27ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี อาร์ พี แมสด์เย็บผ้าปิดจมูก9,46228,38612,4903,74716,237186-186
28คุญเชษฐา ทศศะปักเลื่อมผ้าไทย5017,3007,6122,2849,896-100100
29คุณเกศรินทร์ จริยาพรพงศ์ปักเลื่อมเสื้อแฟชั่น2645,2402,3066922,998-100100
30ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะคาร์ กรุ๊ปประกอบสายไฟรถยนต์981,81521,6369,5202,85612,376150-150
31คุณอนุชา เนตรแก้วประกอบสายแพร์11,5764,4191,9455832,52880-80
32คุณศรัทรา อัยยะลาพับถุงกระดาษแดน3142,86814,2876,2861,8868,172100-100
33บริษัทเวิลด์ออฟเปเปอร์แบคจำกัดพับถุงกรดาษแดน51,168,00314,3986,3351,9018,236186-186
34คุณภานุมาส ศรีจันทร์ทัพติดแผ่นทองคำเปลว30046,50020,4606,13826,598150-150
35คุณสาวิณี ภูตะวันผูกเชือกคอไก่แดน41,73810,4284,5891,3775,966119-119
36คุณสาวิณี ภูตะวันผูกเชือกคอไก่แดน51,71910,3144,5381,3615,899185-185
37บริษัทขอนแก่นแหอวน จำกัดเย็บอวน1946,7902,9888963,88495-95
38บริษัทเวิลด์ออฟเปเปอร์แบคจำกัดพับถุงกระดาษแดน5141,80017,4467,6762,3039,979120-120
39คุณศรัทธา อัยยะราพับถุงกระดาษแดน380,78410,6284,6761,4036,07965-65
40ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีอาร์พีแมสด์เย็บผ้าปิดจมูก9,55728,67112,6153,78516,400100-100
41คุณภาณุมาศ ศรีจันทร์ทัพ ประกอบแผ่นทองคำเปลว27041,85018,4145,52423,938115-115
42คุณอนุชา เนรแก้วประกอบสายแพร์6,9942,6261,1563471,50350-50
43คุณสาวิณี ภูตะวันผูกเชือกคอไก่แดน41,4768,8563,8971,1705,067119-119
44คุณสาวิณี ภูตะวันผูกเชือกคอไก่แดน51,3888,3283,6651,0994,764150-150
45ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะคาร์กรุ๊ปประกอบสายไฟในรถยนต์1,383,01830,59013,4604,03817,498135-135
46คุณเกศรินทร์ จริยาพรพงศ์ปักเลื่อมผ้าแฟชั่น6107,1503,1469444,090-4242
47คุณเชษฐา ทศศะปักเลื่อมผ้าไทย4910,8504,7741,4326,206-110110
48คุณจินจุฑา พิพัฒนธรรมปักผ้าลินิน1,13125,85811,3773,41314,790-100100
รวมทั้งสิ้น(48 แห่ง)826,896364,250109,308473,5586,0488176,865