Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2562
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1นายอรมศักดิ์ อธิศัยตระกูลเย็บติดโครงร่ม151,98874,87230,1349,07539,209292-292
2เจ้าพนักงานเรือนจำซักรีดเสื้อผ้า2,8327,1402,2446752,919-66
3เจ้าพนักงานเรือนจำซักรีดเสื้อผ้า2,0154,9241,1973601,557-66
4เจ้าพนักงานเรือนจำประกอบเฟอร์นิเจอร์124,250---44-44
5นางสมทรง โนนเทาเย็บตุ้มผ้าร่ม40,8966,8162,5138203,333-5050
6ผู้ต้องขังเสริมสวย862,3009302701,200---
7นายอรมศักดิ์ อธิศัยตระกูลเย็บติดโครงร่ม138,21967,34527,2648,15135,415295-295
8นายมงคล มุกดาพับถุงติดกระดาษ บรรจุสิ่งของ441,35030,97511,3403,76015,100227-227
9นางสมทรง โนนเทาเย็บตุ้มผ้าร่ม29,8444,9741,7506002,350-4646
10นายวีระศักดิ์ จันทราพานิชกุลพับถุงติดกระดาษและบรรจุสิ่งของ334,45030,40012,3123,68015,992225-225
11ผู้ต้องขังเสริมสวย1435,0101,4044201,824-33
12นายอรมศักดิ์ อธิศัยตระกูลเย็บติดโครงร่ม128,97666,30726,4688,05234,520281-281
13นายวีระศักดิ์ จันทราพานิชกุลพับถุงติดกระดาษและบรรจุสิ่งของ351,01038,97315,7844,72020,504219-219
14นางสมทรง โนนเทาเย็บตุ้มผ้าร่ม32,7605,4602,0706602,730-4747
15เจ้าพนักงานเรือนจำซักรีดเสื้อผ้า2,5236,0091,7345252,259-66
16ผู้ต้องขังเสริมสวย1593,7751,1883501,538-33
17นายอรมศักดิ์ อธิศัยตระกูลเย็บติดโครงร่ม129,01764,76726,2207,85434,074282-282
18นายวีรศักดิ์ จันทราพานิชกุลพับถุงติดกระดาษและบรรจุสิ่งของ314,80026,67310,8003,23214,032229-229
19นางสมทรง โนนเทาเย็บตุ้มผ้าร่ม39,9086,6522,6488003,448-4444
20เจ้าพนักงานเรือนจำซักรีดเสื้อผ้า2,1015,2251,4284351,863-66
21ผู้ต้องขังเสริมสวย1876,2202,0256102,635-33
22เจ้าพนักงานเรือนจำประกอบเฟอร์นิเจอร์21,000---5-5
23นายอรมศักดิ์ อธิศัยตระกูลเย็บติดโครงร่ม126,61762,98634,7857,62342,408287-287
24นายวีรศักดิ์ จันทราพานิชกุลพับถุงติดกระดาษและบรรจุสิ่งของ337,24035,52318,8324,30423,136239-239
25นางสมทรง โนนเทาเย็บตุ้มผ้าร่ม28,9084,8182,4995803,079-4747
26เจ้าพนักงานเรือนจำซักรีดเสื้อผ้า2,6616,4162,7565853,341-66
27ผู้ต้องขังเสริมสวย1013,5001,3232801,603-280280
28นายอรมศักดิ์ อธิศัยตระกูลเย็บติดโครงร่ม105,27452,93130,0006,40236,402257-257
29นายวีรศักดิ์ จันทราพานิชกุลพับถุงติดกระดาษ/บรรจุสิ่งของ145,55034,02518,7204,12322,843230-230
30นางสมทรง โนนเทาเย็บตุ้มผ้าร่ม10,8001,8008162001,016-5151
31เจ้าพนักงานเรือนจำซักรีดเสื้อผ้า2,2615,4572,1604652,625-66
32ผู้ต้องขังเสริมสวย1784,6702,0254302,455-33
33นายอรมศักดิ์ อธิศัยตระกูลเย็บติดโครงร่ม109,28448,47219,4105,87425,284261-261
34นายวีรศักดิ์ จันทราพานิชกุลพับถุงติดกระดาษ/บรรจุสิ่งของ437,72035,08214,2034,26018,463229-229
35นางสมทรง โนนเทาเย็บตุ้มผ้าร่ม6,8761,146371120491-4747
36เจ้าพนักงานเรือนจำซักรีดเสื้อผ้า2,2905,8361,7285102,238-66
37ผู้ต้องขังเสริมสวย1622,740702210912-33
38นายอรมศักดิ์ อธิศัยตระกูลเย็บติดโครงร่ม110,00642,72717,1405,18122,321214-214
39นายวีรศักดิ์ จันทราพานิชกุลพับถุงติดกระดาษ/บรรจุสิ่งของ188,60020,6147,8052,50010,305198-198
40นางสมทรง โนนเทาเย็บตุ้มผ้าร่ม17,3162,8869873401,327-4343
41นางนงเยาว์ ศรีชนะพับหัวลวดใบไม้1,2473,7411,4804501,93020-20
42เจ้าพนักงานเรือนจำซักรีดเสื้อผ้า2,2425,4411,5304651,995-66
43ผู้ต้องขังซักเสื้อผ้า6573,9301,2963801,6763-3
44เจ้าพนักงานเรือนจำรับจ้างประกอบเฟอร์นิเจอร์3500------
45ผู้ต้องขังเสริมสวย953,9301,2963801,676-33
46นายอรมศักดิ์ อธิศัยตระกูลเย็บติดโครงร่ม82,96036,52813,4684,42217,890248-248
47นายวีรศักดิ์ จันทราพานิชกุลพับถุงติดกระดาษ /บรรจุสิ่งของ511,83037,53414,1684,56018,728233-233
48นางสมทรง โนนเทาเย็บตุ้มผ้าร่ม15,3122,5527623001,062-4949
49เจ้าพนักงานเรือนจำซักรีดเสื้อผ้า2,4316,0051,7765402,316-66
50ผู้ต้องขังเสริมสวย1326,1808642601,124-33
51นายอรมศักดิ์ อธิศัยตระกูลเย็บติดโครงร่ม82,06040,87016,9925,21422,206161-161
52นายวีรศักดิ์ จันทรพานิชกุลพับถุงติดกระดาษ/บรรจุสิ่งของ452,47029,98112,2103,84016,050120-120
53นางสมทรง โนนเทาเย็บตุ้มผ้าร่ม17,3882,8981,1643601,524-4242
54เจ้าพนักงานเรือนจำซักรีดเสื้อผ้า2,3235,4871,6654952,160-66
55ผู้ต้องขังซักผ้าห่ม8438,4302,4577203,1775-5
56ผู้ต้องขังเสริมสวย703,5001,1613401,501-33
57เจ้าพนักงานเรือนจำรับจ้างประกอบเฟอร์นิเจอร์31,200---5-5
58นายอรมศักดิ์ อธิศัยตระกูลเย็บติดโครงร่ม110,07049,66520,5686,36926,937224-224
59นายวีรศักดิ์ จันทราพานิชกุลพับถุงติดกระดาษ /บรรจุสิ่งของ308,72020,0538,4642,56011,024121-121
60นางสมทรง โนนเทาเย็บตุ้มผ้าร่ม28,3684,7281,8106002,410-4949
61เจ้าพนักงานเรือนจำซักรีดเสื้อผ้า2,1055,0731,5484652,013-66
62ผู้ต้องขังซักเสื้อผ้า9119,1102,5377503,2875-5
63ผู้ต้องขังเสริมสวย1084,6501,2423701,612-33
64นายอรมศักดิ์ อธิศัยตระกูลเย็บติดโครงร่ม101,83149,40120,9006,30327,203260-260
65นายวีรศักดิ์ จันทราพาณิชกุลพับถุงติดกระดาษ /บรรจุสิ่งของ554,88030,00912,4043,84016,244179-179
66นางสมทรง โนนเทาเย็บตุ้มผ้าร่ม20,9163,4861,3684401,808-4747
67เจ้าพนักงานเรือนจำรับจ้างประกอบเฟอร์นิเจอร์72,0008402501,0905-5
68นางณิชาภา ทิพยารมย์เย็บผ้า153,0001,2783751,653-22
69ผู้ต้องขังเสริมสวย1044,1301,3774101,787-33
70ผู้ต้องขังงานประดิษฐ์363,6351,2483601,608-22
71เจ้าพนักงานเรือนจำซักรีดเสื้อผ้า2,6145,9792,0216002,621-66
72ผู้ต้องขังซักเสื้อผ้า1,24512,4403,9601,1705,1305-5
73นายอรมศักดิ์ อธิศัยตระกูลเย็บติดโครงร่ม126,75060,45925,5457,72233,267216-216
74นายวีรศักดิ์ จันทราพานิชกุลพับถุงติดกระดาษ/บรรจุสิ่งของ511,49033,12414,1574,24018,397172-172
75นางสมทรง โนนเทาเย็บตุ้มผ้าร่ม18,3723,0621,2843801,664-2828
76นายไพบูลย์ ชำนิจัดเรียงเศษผ้า64,30012,8605,3101,6406,95040-40
77เจ้าพนักงานเรือนจำซักรีดเสื้อผ้า2,1855,2271,6344802,114-66
78ผู้ต้องขังซักผ้า1,38413,8404,5501,3505,9004-4
79ผู้ต้องขังเสริมสวย1074,9901,4504301,880-33
80ผู้ต้องขังตัดเย็บเสื้อผ้า201,620540165705-22
81ผู้ต้องขังงานประดิษฐ์1145,3211,7605202,280-55
82นายอรมศักดิ์ อธิศัยตระกูลเย็บติดโครงร่ม85,90448,00120,5156,13826,653219-219
83นายวีรศักดิ์ จันทราพานิชกุลพับถุงติดกระดาษ-บรรจุสิ่งของ273,26028,41912,1443,64015,784173-173
84นางสมทรง โนนเทาเย็บตุ้มผ้าร่ม9,3481,558632180812-2020
85นายไพบูลย์ ชำนิจัดเรียงเศษผ้า60,82012,1645,2001,5606,76047-47
86เจ้าพนักงานเรือนจำ/ผู้ต้องขังซักรีดเสื้อผ้า2,3157,7802,7958403,635-66
87ผู้ต้องขังซักเสื้อผ้า1,23212,3204,1651,2305,3954-4
88ผู้ต้องขังเสริมสวย944,0301,6745002,174-33
89ผู้ต้องขังตัดเย็บเสื้อผ้า595,6602,4127203,132-22
90นายอรมศักดิ์ อธิศัยตระกูลเย็บติดโครงร่ม79,91142,58118,1925,44523,637185-185
91นายวีรศักดิ์ จันทราพานิชกุลพับถุงติดกระดาษ-บรรจุสิ่งของ488,60024,17010,2553,08013,335161-161
92นางสมทรง โนนเทาเย็บตุ้มผ้าร่ม5,244874310100410-2020
93นายไพบูลย์ ชำนิจัดเรียงเศษผ้า77,78015,5566,6421,9808,62245-45
94เจ้าพนักงานเรือนจำ/ผู้ต้องขังซักรีดเสื้อผ้า2,2837,6212,8208553,675-66
95ผู้ต้องขังซักเสื้อผ้า1,19311,9303,8851,1405,0254-4
96ผู้ต้องขังตัดเย็บเสื้อผ้า17620,4504,6801,4006,080-44
97ผู้ต้องขังเสริมสวย522,0808372501,087-33
98ผู้ต้องขังงานประดิษฐ์322,120696200896-33
99นายอรมศักดิ์ อธิศัยตระกูลเย็บติดโครงร่ม58,31030,78913,1403,92717,067178-178
100นายวีรศักดิ์ จันทราพานิชกุลพับถุงติดกระดาษ-บรรจุสิ่งของ495,60021,4108,7722,74011,512156-156
101นางสมทรง โนนเทาเบ็บตุ้มผ้าร่ม4,26071027480354---
102นายไพบูลย์ ชำนิจัดเรียงเศษผ้า74,72014,9446,3071,9008,20744-44
103เจ้าพนักงานเรือนจำ/ผู้ต้องขังซักรีดเสื้อผ้า2,52210,0163,7601,1254,885-66
104ผู้ต้องขังซักเสื้อผ้า1,24612,4604,6201,3755,9954-4
105ผู้ต้องขังตัดเย็บเสื้อผ้า20022,2703,8881,1605,048-33
106ผู้ต้องขังเสริมสวย844,0801,1343401,474-33
107ผู้ต้องขังงานประดิษฐ์452,50514440184-22
108เจ้าพนักงานเรือนจำรับจ้างซ่อมเฟอร์นิเจอร์61,0004001205205-5
รวมทั้งสิ้น(108 แห่ง)1,755,763708,092205,616913,7087,2651,0738,338