Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2563
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1นายเชาวลิต พรหมแก้วรับจ้างแรงงาน11,50071328599815-15
2นายเชาวลิต พรหมแก้วรับจ้างแรงงาน17,5003,5631,4254,98814-14
3นายเชาวลิต พรหมแก้วรับจ้างแรงงาน13,0001,4255701,99518-18
4นายเชาวลิต พรหมแก้วรับจ้างแรงงาน12,0009503801,33012-12
รวมทั้งสิ้น(4 แห่ง)14,0006,6512,6609,31159-59