Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำกลางชลบุรี
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2563
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1บริษัท กาลศิริพานิชย์ จำกัดประกอบรถจักรยาน76,41183,37839,6055,94145,546602-602
2นางสาวเยาวเรศพันคอยส์127,83519,1759,1082,73211,840190-190
3นางศุภคบงกชเย็บแห8016,8007,9802,39410,374254-254
4นายวโร อนุวัตลสิตาลวดดัด2847,5253,5742,3945,96878-78
5นายศิลป์เย็บอวน75026,25012,4683,93716,405257-257
6บริษัทแอ๊ดแอนด์แบ็กพับถุงกระดาษ63,7807,6533,6351,1474,782178-178
7ป.แสงทองพับถุงกระดาษ148,00014,8007,0302,1089,138459-459
8นายศุภกรเย็บอวน1997,9603,7811,1944,975241-241
9นางสุรัตน์วดีเย็บผ้า5062,0249612881,24939-39
10บริษัท กาลศิริพานิชย์ จำกัดประกอบรถจักรยาน85,69086,93041,29212,38753,679616-616
11บริษัทพรชัยพลาสติกพวงหนีบผ้า8403,3601,5964782,074162-162
12นางสาวเยาวเรศพันคอย์186,92028,03813,3183,99517,313188-188
13นายศิลป์เย็บอวน357,4553,5411,0624,603221-221
14บริษัทแอ๊ดแอนด์แบ็กจำกัดพับถุง49,1925,9032,8038413,644173-173
15นายวโรลวดประดิษฐ์2225,9452,8238413,66478-78
16ป.แสงทองพับถุง140,00014,0006,6501,9948,644506-506
17นางศุภคบงกชเย็บแห40014,0006,6501,9958,645220-220
18บ.ขอนแก่นแหอวนอวนนกดำ80028,00013,3003,99017,290256-256
19บริษัทพรชัยพลาสติกเย็บผ้า5342,1361,0141011,115158-158
20นางสุรัตน์วดีเย็บผ้าวน7251,3771,3774131,79042-42
21บริษัทกาลศิริพาณิชย์ จำกัดประกอบจักรยาน5,2525,5152,6197853,40490-90
22บริษัทกาลศิริพาณิชย์ จำกัดประกอบจักรยาน4,16514,57713,8482,07715,92580-80
23บริษัทกาลศิริพาณิชย์ จำกัดประกอบจักรยาน2,262942447134581---
24บริษัทกาลศิริพาณิชย์ จำกัดประกอบจักรยาน6,5926,9223,2879864,273116-116
25นางสาวเยาวเรศพันคอยส์44,9306,7393,2019604,16164-64
26บริษัทกาลศิริพาณิชย์ จำกัดประกอบจักรยาน7,6788,0613,8291,1484,977119-119
27บริษัทกาลศิริพาณิชย์ จำกัดประกอบจักรยาน2,2402,2341,1173351,45256-56
28บริษัทกาลศิริพาณิชย์ จำกัดประกอบจักรยาน6,7047,0396,6871,0037,69090-90
29นางสาวเยาวเรศพันคอยส์58,7738,8158,3721,2569,62894-94
30นางสาวเยาวเรศพันคอยส์58,7738,8158,3721,2569,62894-94
31นางสาวเยาวเรศพันคอยส์58,7738,8158,3721,2569,62894-94
32บริษัทกาลศิริพาณิชย์ จำกัดประกอบจักรยาน9,60010,3934,9361,4816,41739-39
33บริษัทกาลศิริพาณิชย์ จำกัดประกอบจักรยาน7,30425,56424,2853,64227,92740-40
34นายศิลป์เย็บอวน2,40084,00039,90011,97051,870251-251
35ศุภบงกชเย็บแห6012,6009,8741,79511,669174-174
36นายวโรลวดประดิษฐ์2276,9853,3179954,31240-40
37บริษัทกาลศิริพาณิชย์ จำกัดประกอบจักรยาน7,4307,8013,7051,1114,81670-70
38นางสาวเยาวเรศพันคอยส์75,89011,3835,4071,7077,114132-132
39บริษัทกาลศิริพาณิชย์ จำกัดประกอบจักรยาน11,26611,8295,6181,7747,392176-176
40บริษัทกาลศิริพาณิชย์ จำกัดประกอบจักรยาน3,8724,0651,9316092,540111-111
41บริษัทกาลศิริพาณิชย์ จำกัดประกอบจักรยาน9,76534,19116,2405,12821,368115-115
42บริษัทแอ๊ดแอนด์แพ็คจกพับถุง85,88710,3064,8951,5456,440110-110
43นายศิลป์อวน75026,25012,4683,74016,208244-244
44นางศุภบงกชแย็บแห8016,8007,9802,39410,374194-194
45นายวโรลวดดัด501,6858002521,05240-40
46ป.แสงทองพับถุง90,0009,0004,2751,2825,55740-40
47กองงานครัวปรุงสุกขายอาหาร60,0002,510,469274,53682,361356,897118-118
รวมทั้งสิ้น(47 แห่ง)3,244,504662,824183,214846,0387,709-7,709