Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2563
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1ร้านนครประมงรับจ้างเย็บประกอบอวน90031,500---903-903
2นางปราณี ดาราโชติเด็ดขั้วพริกแห้ง16,000114,000---1,020-1,020
3สุชัยชาญ วงศ์ปิยบวรรับจ้างเย็บประกอบอวน2,00070,000---903-903
4นายสง่า ธานีรัตน์แปรงขัดจิ๋วลี่1001,000---48-48
5ร้านนครประมงรับจ้างเย็บประกอบอวน1,01435,490---338-338
6นางปราณี ดาราโชติเด็ดขั้วพริกแห้ง17,500126,500---381-381
7สุชัยชาญ วงศ์ปิยบวรรับจ้างเย็บประกอบอวน1,99569,825---624-624
8นายสง่า ธานีรัตน์แปรงขัดจิ๋วลี่1211,210---120-120
9ร้านนครประมงรับจ้างเย็บประกอบอวน1,00035,000---338-338
10นางปราณี ดาราโชติเด็ดขั้วพริกแห้ง18,400131,200---681-681
11สุชัญชาญ วงศ์ปิยบวรรับจ้างเย็บประกอบอวน2,0007,000---634-634
12นายสง่า ธานีรัตน์แปรงขัดจิ๋วลี่92920---120-120
รวมทั้งสิ้น(12 แห่ง)623,645---6,110-6,110