Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำจังหวัดชัยนาท
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2563
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1นางกุลธิดา งามวัฒนะประกอบฟองน้ำฯ1,99039,80017,6605,29822,958210-210
2บริษัท เอโค แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัดประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์57,38733,23614,7064,41119,11797-97
3บริษัท พีเอสพี ป.แสงทองการพิมพ์ จำกัดพับถุงกระดาษ237,21328,46612,5593,76716,326379-379
4บริษัท ซาบิน่า จำกัด (มหาชน)เย็บสายเสื้อในและประกอบป้ายราคา284,84828,58212,3613,70816,069392564
5นางสมัชญา ประสานสอนปักดิ้นเครื่องหมาย20614,1206,3541,9068,260-3333
6นางอรพิม สุวรรณกาญจน์ประกอบพานพุ่ม3,1976,0342,7158143,529-1919
7นางกุลธิดา งามวัฒนะประกอบฟองน้ำฯ1,61032,20014,2404,27218,512203-203
8บริษัท เอโค แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัดประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์57,34733,08814,6394,39119,03098-98
9บริษัท พีเอสพี ป.แสงทองการพิมพ์ จำกัดพับถุงกระดาษ204,15724,49910,7743,23214,006374-374
10บริษัท ซาบิน่า จำกัด (มหาชน)เย็บสายเสื้อในและประกอบป้ายราคา239,20628,93012,5183,75516,273392564
11นางสมัชญา ประสานสอนปักดิ้นเครื่องหมาย30912,2505,5121,6537,165-3030
12นางวันทกานต์ ทองเบญจมาศปักเสื้อแฟชั่น224,2001,8905672,457-2222
13นางกุลธิดา งามวัฒนะประกอบฟองน้ำฯ1,62032,40013,7684,04017,808194-194
14บริษัท เอโค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดประกอบชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์46,23225,35610,7683,23214,00080-80
15บริษัท พีเอสพี ป.แสงทองการพิมพ์ จำกัดพับถุงกระดาษ243,22429,18712,4043,63616,040370-370
16บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)เย็บสายเสื้อในและประกอบป้ายราคา257,24722,1629,4182,52511,943361955
17บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดประกอบพานพุ่ม9724,8682,0686202,688-1919
18นางวันทกานต์ ทองเบญจมาศปักเสื้อแฟชั่น808,0003,4001,0204,420-1111
19หจก.ซีแอนด์เอช แวร์ เทรดดิ้งถักหมวก424,2001,7855352,320-1616
20นางกุลธิดา งามวัฒนะประกอบฟองน้ำฯ1,25025,00010,6253,18713,812197-197
21บริษัท เอโค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดประกอบชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์37,24521,2629,0362,71011,74677-77
22บริษัท พีเอสพี ป.แสงทองการพิมพ์ จำกัดพับถุงกระดาษ182,34321,8819,2992,78912,088375-375
23บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)เย็บสายเสื้อในและประกอบป้ายราคา189,40017,5927,4762,2429,71835944
24นางสมัชญา ประสานสอนปักดิ้นเครื่องหมาย17610,9804,6661,3996,065-1515
25บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดประกอบพานพุ่ม1,3394,7082,0006002,600-1313
26หจก.ซีแอนด์เอช แวร์ เทรดดิ้งถักหมวก575,7002,4227263,148-2020
27นางกุลธิดา งามวัฒนะประกอบฟองน้ำฯ1,70034,00014,4454,20018,645186-186
28บริษัท เอโค แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย จำกัดประกอบชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์21,30911,1894,7521,4006,15266-66
29บริษัท พีเอสพี ป.แสงทองการพิมพ์ จำกัดพับถุงกระดาษ216,92325,79110,9603,20014,160350-350
30บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)เย็บสายเสื้อในและประกอบป้ายราคา150,17712,2515,2021,4146,61635-35
31นางสมัชญา ประสานสอนปักดิ้นเครื่องหมาย1047,5903,2248704,094-1717
32บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดประกอบพานพุ่ม10,0555,6682,3947223,116-1616
33หจก. ซีแอนด์เอช แวร์ เทรดดิ้งถักหมวก565,6002,3767143,090-1818
34นางวันทกานต์ ทองเบญจมาศปักเสื้อแฟชั่น202,4001,0083061,314-77
35บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)เย็บสายเสื้อในและประกอบป้ายราคา225,65821,5099,1412,74211,88335944
36นางวันทกานต์ ทองเบญจมาศปักเสื้อแฟชั่น362,1609182751,193-66
37หจก.ซีแอนด์เอช แวร์ เทรดดิ้งถักหมวก22412,2005,1851,5556,740-1919
38บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดประกอบพานพุ่ม8883,8721,6454932,138-1717
39นางสมัชญา ประสานสอนปักดิ้นเครื่องหมาย1369,7004,1221,2365,358-2222
40นางกุลธิดา งามวัฒนะประกอบฟองน้ำฯ1,66033,20014,1104,23318,343198-198
41บริษัท เอโค แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย จำกัดประกอบชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์21,51310,5074,4651,3395,80465-65
42บริษัท พีเอสพี ป.แสงทองการพิมพ์ จำกัดพับถุง213,29725,59510,8783,26314,141354-354
43นางกุลธิดา งามวัฒนะประกอบฟองน้ำฯ1,49629,92012,7163,81416,530178-178
44บริษัท เอโค แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย จำกัดประกอบชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์29,88716,7087,1002,1309,23061-61
45บริษัท พีเอสพี ป.แสงทองการพิมพ์ จำกัดพับถุงกระดาษ362,52543,50318,4885,54624,034347-347
46บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)เย็บสายเสื้อในและประกอบป้ายราคา200,15015,5876,6241,9868,610141125
47นางสมัชญา ประสานสอนปักดิ้นเครื่องหมาย1256,4252,7308193,549-1818
48บริษัท พิมพิธ 2019 จำกัดประกอบพานพุ่ม2,5185,6622,4067213,127-2020
49หจก. ซีแอนด์เอช แวร์ เทรดดิ้งถักหมวก756,0002,5507653,315-1515
50นางกุลธิดา งามวัฒนะประกอบฟองน้ำฯ80016,0006,8002,0408,840140-140
51บริษัท เอโค แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย จำกัดประกอบชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์26,71514,8306,3031,8908,19352-52
52บริษัท พีเอสพี ป.แสงทองการพิมพ์ จำกัดพับถุงกระดาษ364,21643,70518,5755,57224,147368-368
53บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)เย็บสายเสื้อในและประกอบป้ายราคา163,33014,7346,2621,8788,140141024
54นางสมัชญา ประสานสอนปักดิ้นเครื่องหมาย221,6507832351,018-1111
55หจก. ซีแอนด์เอช แวร์ เทรดดิ้งถักหมวก321,7508312491,080-1414
56นางกุลธิดา งามวัฒนะประกอบฟองน้ำฯ4308,6003,6551,0964,751135-135
57บริษัท เอโค แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย จำกัดประกอบชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์36,66221,2429,0282,70811,73668-68
58บริษัท พีเอสพี ป.แสงทองการพิมพ์ จำกัดพับถุงกระดาษ199,35123,92210,1663,05013,216388-388
59นางสมัชญา ประสานสอนปักดิ้นเครื่องหมาย501,250593178771-1111
60นางกุลธิดา งามวัฒนะประกอบฟองน้ำฯ63012,6005,3551,6066,961127-127
61บริษัท เอโค แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย จำกัดประกอบชิ้นส่วนอิเลกทรอนิกส์25,62714,0045,9511,7857,73671-71
62บริษัท พีเอสพี ป.แสงทองการพิมพ์ จำกัดพับถุงกระดาษ216,39125,96611,0353,31014,345394-394
63นางวันทกานต์ ทองเบญจมาศปักเสื้อแฟชั่น919,1003,8671,1605,027-1919
64นางกุลธิดา งามวัฒนะประกอบฟองน้ำฯ1,01820,3608,6532,59511,248122-122
65บริษัท เอโค แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย จำกัดประกอบชิ้นส่วนอิเลกทรอนิกส์33,79818,9168,0392,41110,45077-77
66บริษัท พีเอสพี ป.แสงทองการพิมพ์ จำกัดพับถุงกระดาษ170,60020,4728,7002,61011,310425-425
รวมทั้งสิ้น(66 แห่ง)1,134,839487,098145,151632,2497,0735367,609