Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำจังหวัดน่าน
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2563
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1คุณวิชาญญ์วัชร์ พลวิมลฉันท์จักรสาร14,10018,3308,0012,30010,301177-177
2ส.ป.ก.น่านรับจ้างผลิตหลักเขต20030,0005,1481,5126,66012-12
3คุณวิชาญญ์วัชร์ พลวิมลฉันท์จักรสาร8,60011,1804,8031,3656,168224-224
4นางพิมพ์พร สีนวนใหญ่รับจ้างปักผ้าถุงพื้นเมือง9559,5503,9961,3525,348137-137
5สำนักงานที่ดินจังหวัดน่านรับจ้างผลิตหลักเขตและหมุดหลักฐานแผนที่7,000106,00020,0665,98926,05534-34
6คุณเฉลียว ปิ่นชัยรับจ้างปักผ้าม่านประตู ม่านหน้าต่าง ม่านสั้น5238,4613,3126123,924-7676
7สำนักงานที่ดินจังหวัดน่านรับจ้างผลิตหลักเขต3,90058,50010,9763,27614,25225-25
8สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่านรับจ้างผลิตหลักเขตที่ราชพัสดุ4408,8001,4744521,92610-10
9สำนักงานที่ดินจังหวัดน่านรับจ้างผลิตหลักเขตที่ดิน4,90073,50013,7804,14417,92430-30
10คุณวิชาญญ์วัชร์ พลวิมลฉันท์จักรสาร6,7008,7103,7891,1554,944154-154
11คุณวิชาญญ์วัชร์ พลวิมลฉันท์จักรสาร7,5009,7504,2681,3585,626135-135
12คุณพิมพ์พร สีนวนใหญ่รับจ้างปักผ้าพื้นเมือง1203,0001,3604081,768-3636
13ส.ป.ก.น่านรับจ้างผลิตหลักเขต ส.ป.ก.1,50022,5004,4661,3325,79816-16
14สำนักงานที่ดินจังหวัดน่านรับจ้างผลิตหลักเขตที่ดิน3,50052,5009,2502,68411,93427-27
รวมทั้งสิ้น(14 แห่ง)420,78194,68927,939122,6289811121,093