Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2563
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1คุณมาโนชพับถุงกาแฟ199,70019,9709,0932,84511,93867-67
2คุณชุติมาศ อาสนะทองเย็บกระเป๋า1752,8001,2963991,695-2222
3คุณสุชน ทิพย์ทิพากรพับถุงแฟชั่น60,5007,2603,1681,0344,20235-35
4คุณสุชาติ คุ้มสวัสดิ์ติดกิ๊บตาข่าย3509,4504,4851,3465,83113-13
5คุณกันณพงศ์เย็บแห318,6803,5701,2364,80674-74
6คุณรัชต จูทะพุทธเย็บตัวอักษร6,48215,5187,3712,2119,582-3030
7คุณมาโนชพับถุงกาแฟ160,80016,0807,3342,2919,62566-66
8คุณสุชน ทิพย์ทิพากรพับถุงแฟชั่น41,0504,9262,0797022,78141-41
9คุณชุติมาศ อาสนะทองเย็บกระเป๋า2504,0001,7925702,362-2020
10คุณกันณพงศ์เย็บแห328,9603,6151,2774,89273-73
11คุณรัชต จูทะพุทธเย็บตัวอักษร3,2359,2174,3511,3135,664-3434
12คุณมาโนชพับถุงกาแฟ150,10015,0106,8252,1388,96356-56
13คุณชุติมาศ อาสนะทองเย็บกระเป๋า1963,1361,3704461,816-2020
14คุณสุชน ทิพย์ทิพากรพับถุงแฟชั่น44,9005,3882,4037673,17038-38
15คุณกันณพงศ์เย็บแห349,5203,7801,3565,13697-97
16คุณรัชต จูทะพุทธเย็บตัวอักษร2,2646,7923,0909674,057-2828
17คุณมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกาแฟ199,50019,9509,3722,84212,21476-76
18คุณชุติมาศ อาสนะทองเย็บกระเป๋า2063,2961,5404692,009-2121
19คุณสุชน ทิพย์ทิพากรพับถุงแฟชั่น69,8008,3763,6721,1934,86563-63
20คุณกันณพงศ์เย็บแห2809,5204,4461,3565,80296-96
21คุณรัชต จูทะพุทธเย็บตัวอักษร2,9517,8303,6401,1154,755-3333
22คุณมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกาแฟ129,10012,9105,8351,8407,67573-73
23คุณชุติมาศ อาสนะทองเย็บกระเป๋า2003,2001,4304561,886-1919
24คุณสุชน ทิพย์ทิพากรพับถุงแฟชั่น197,20023,66410,8853,37214,25769-69
25คุณสุชาติ คุ้มสวัสดิ์ติดกิ๊บตาข่าย3008,1003,8441,1544,998-1212
26คุณกันณพงศ์เย็บแห205,6562,3648063,17060-60
27คุณรัชต จูทะพุทธเย็บตัวอักษร2,7567,8903,7051,1244,829-3333
28คุณมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกาแฟ323,50032,35015,2384,61019,84871-71
29คุณชุติมาศ อาสนะทองเย็บกระเป๋า2002001,4564561,912-1919
30คุณสุชน ทิพย์ทิพากรพับถุงแฟชั่น239,25028,71013,0324,09117,123198-198
31คุณสุชาติ คุ้มสวัสดิ์ติดกิ๊บตาข่าย1,12230,29414,2744,31718,591-1212
32คุณกันณพงศ์เย็บแห318,6803,9131,2375,15071-71
33คุณมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกาแฟ10,05010,0504,6971,4326,12977-77
34ชุติมาศ อาสนะทองเย็บกระเป๋า1001,600672228900-1717
35คุณสุชน ทิพย์ทิพากรพับถุงแฟชั่น280,00033,60015,4824,78820,270221-221
36คุณกันณพงศ์เย็บแห277,5603,5751,0774,65272-72
37คุณมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกาแฟ284,30028,43013,4554,05117,506106-106
38ชุติมาศ อาสนะทองเย็บกระเป๋า2003,2001,4694561,925-1717
39คุณสุชน ทิพย์ทิพากรพับถุงแฟชั่น149,90017,9887,8162,56310,379237-237
40คุณสุชาติ คุ้มสวัสดิ์ติดกิ๊บต่าข่าย3459,3154,3921,3275,719-2525
41คุณกันณพงศ์เย็บแห236,4683,0429223,96450-50
42คุณมาโนช ชฎาชัยวิวัฒน์พับถุงกาแฟ98,8009,8804,6901,4086,098106-106
43คุณชุติมาศ อาสนะทองเย็บกระเป๋า2003,2001,4824561,938-1717
44คุณสุชน ทิพย์ทิพากรพับถุงแฟชั่น138,90016,6687,3602,3759,735163-163
45คุณสุชาติ คุ้มสวัสดิ์ติดกิ๊บต่าข่าย60516,3357,6382,3289,966-2525
46คุณกันณพงศ์เย็บแห267,2802,9941,0374,03150-50
รวมทั้งสิ้น(46 แห่ง)528,907243,03275,784318,8162,4194042,823