Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำจังหวัดพะเยา
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2563
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยบวรรับจ้างถักอวน80028,00013,3003,99017,290298-298
2พิมพร ผ้าฝ้ายเย็บ-ปัก (เสื้อหม้อฮ่อม)1,15315,6997,4542,2379,6918761148
3คุณจิรัฐติอร โคแส็งงานปัก(กระเป๋า)50424,18511,4883,44614,934363268
4คุณจิรัฐติอร โคแส็งงานปัก(กระเป๋า)50812,2856,1421,8437,985383674
5พิมพร ผ้าฝ้ายเย็บ-ปัก (เสื้อหม้อฮ่อม)1,76922,89811,4493,43514,88411663179
6นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยบวรรับจ้างถักอวน60021,00010,5003,15013,650280-280
7นางสาวตวงรัตน์ ธนะศรียาแกะลำไย5,68517,0558,5282,55811,086172-172
8พิมพร ผ้าฝ้ายเย็บจักร/ปักผ้า1,8389,1904,5951,3795,974181028
9นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยบวรรับจ้างถักอวน1,00035,00016,6254,98821,613232-232
10พิมพร ผ้าฝ้ายเย็บ-ปัก (เสื้อหม้อฮ่อม)5,59748,70822,8866,86629,75215268220
11คุณจิรัฐติอร โคแสงงานปัก(กระเป๋า)57227,53013,0773,92317,000353873
12นางสาวตวงรัตน์ ธนะศรียาแกะลำไย8,19724,59211,4313,42914,860161-161
13นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยบวรรับจ้างถักอวน80028,00013,3003,99017,290222-222
14พิมพร ผ้าฝ้ายเย็บ-ปัก (เสื้อหม้อฮ่อม)6,43732,18615,0394,51219,55114150191
15คุณจิรัฐติอร โคแสงงานปัก(กระเป๋า)70518,7958,9282,67811,606374077
16นางสาวตวงรัตน์ ธนะพงษ์ศรียาแกะลำไย8,39425,18211,7123,51415,226159-159
รวมทั้งสิ้น(16 แห่ง)390,305186,45455,938242,3922,1843982,582