Untitled Document
สถิติผู้ต้องขัง
การส่งผู้ต้องขังออกทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
เรือนจำจังหวัดสงขลา
ดูรายงานรายเดือน :
ดูรายงานรายปีงบประมาณ :
แสดงรายงาน : ปีงบประมาณ 2563
ที่ ผู้ว่าจ้าง ประเภทงาน จำนวนที่ว่าจ้าง จำนวนเงิน (บาท) เงินปันผล (บาท) จำนวนผู้ต้องขัง
ผตข.จนท.รวม ชายหญิงรวม
1บริษัท เค ที ซี เน็ตติ้ง จำกัดรับจ้างถักอวน1,20047,40011,8503,55515,405507-507
2ประสิทธิ์ พูลเกิดรับจ้างถักอวน5008,7502,1876562,843119-119
3นายเฉลิมพล พัฒนารับจ้างปอกปลากะตัก902,25056216973178-78
4บริษัท เค ที ซี เน็ตติ้ง จำกัดรับจ้างถักอวน1,15044,45011,1123,33414,446459-459
5ประสิทธิ์ พูลเกิดรับจ้างถักอวน89015,5753,8941,1685,062111-111
6บริษัท เอ.บิล.อาร์ท อินดัสเตรียล จำกัดประกอบปะเก็น18,2222,0556172,67277-77
7บริษัท เค ที ซี เน็ตติ้ง จำกัดรับจ้างถักอวน98737,4679,3671,40510,772475-475
8ประสิทธิ์ พูลเกิดรับจ้างถักอวน86315,1023,7765664,342109-109
9บริษัท เอ.บิล.อาร์ท อินดัสเตรียล จำกัดประกอบปะเก็น112,1153,0294543,48388-88
10บริษัท เค ที ซี เน็ตติ้ง จำกัดรับจ้างถักอวน1,06037,1009,2752,78212,057469-469
11ประสิทธิ์ พูลเกิดรับจ้างถักอวน91015,9253,9811,1945,175110-110
12บริษัท เอ.บิล.อาร์ท อินดัสเตรียล จำกัดรับจ้างประกอบปะเก็น112,7853,1969594,15583-83
13บริษัท เค ที ซี เน็ตติ้ง จำกัดรับจ้างถักอวน95038,9509,7372,92112,658469-469
14ประสิทธิ์ พูลเกิดรับจ้างถักอวน94016,4504,1121,2345,346109-109
15บริษัท เอ.บิล.อาร์ท อินดัสเตรียล จำกัดรับจ้างประกอบปะเก็น13,4518632591,12273-73
16บริษัท เค ที ซี เน็ตติ้ง จำกัดรับจ้างถักอวน89032,8908,2222,46710,689507-507
17ประสิทธิ์ พูลเกิดรับจ้างถักอวน99717,4474,3621,3085,670107-107
18บริษัท เอ.บิล.อาร์ท อินดัสเตรียล จำกัดประกอบปะเก็น16,8231,7065122,218106-106
19บริษัท เค ที ซี เน็ตติ้ง จำกัดรับจ้างถักอวน1,00040,40010,1003,03013,130547-547
20ประสิทธิ์ พูลเกิดรับจ้างถักอวน77913,6323,4081,0224,430114-114
21บริษัท เอ.บิล.อาร์ท อินดัสเตรียล จำกัดรับจ้างประกอบปะเก็น18,0992,0256072,632113-113
22บริษัท เค ที ซี เน็ตติ้ง จำกัดรับจ้างถักอวน1,30049,10012,2753,68215,957487-487
23ประสิทธิ์ พูลเกิดรับจ้างถักอวน94316,5024,1261,2385,36495-95
24บริษัท เอ.บิล.อาร์ท อินดัสเตรียล จำกัดรับจ้างประกอบปะเก็น110,2402,5607683,32896-96
25บริษัท เค ที ซี เน็ตติ้ง จำกัดรับจ้างถักอวน1,00038,0009,5002,85012,350603-603
26ประสิทธิ์ พูลเกิดรับจ้างถักอวน765,4601,3654091,77476-76
27บริษัท เอ.บิล.อาร์ท อิินดัสเตรียล จำกัดรับจ้างประกอบปะเก็น18,7252,1816542,83577-77
28บริษัท เค ที ซี เน็ตติ้ง จำกัดรับจ้างถักอวน77527,1256,7812,0348,815403-403
29ประสิทธิ์ พูลเกิดรับจ้างถักอวน3365,7051,4264281,85460-60
30บริษัท เค ที ซี เน็ตติ้ง จำกัดรับจ้างถักอวน1,40049,00012,2503,67515,925577-577
31ประสิทธิ์ พูลเกิดรับจ้างถักอวน6035,2762,6387913,42988-88
32บริษัท เค ที ซี เน็ตติ้ง จำกัดรับจ้างถักอวน1,25048,25012,0623,61915,681566-566
33ประสิทธิ์ พูลเกิดรับจ้างถักอวน63011,0252,7568273,583125-125
34บริษัท เอ บิล อาร์ท อินดัสเตรียล จำกัดประกอบปะเก็น17,9281,9825952,57794-94
รวมทั้งสิ้น(34 แห่ง)717,619180,72151,789232,5108,177-8,177